1,152 views

Trách Nhiệm của Con Dân Chúa Khi Phổ Biến Hoặc Không Phổ Biến Một Bài Giảng

Trách Nhiệm của Con Dân Chúa Khi Phổ Biến Hoặc Không Phổ Biến Một Bài Giảng

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Ngày Chúa đến đã quá gần. Kính xin quý con dân Chúa tích cực bằng mọi phương tiện, mọi cách phổ biến bài giảng này đến tất cả những con dân Chúa mình quen biết, để dự phần trong việc gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh, giúp nhau sống đúng theo Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin cám ơn quý con dân Chúa. (Xin đọc bài này: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/).

Kính thưa Hội Thánh,

Chưa bao giờ trong lịch sử của loài người mà phương tiện truyền thông đại chúng lại phổ biến rộng khắp và dễ dàng sử dụng như trong thời đại của chúng ta. Điều đó có nghĩa là việc lan truyền những văn hóa phẩm ô uế, tà dâm, cùng các tà giáo trở nên dễ dàng và rộng khắp càng hơn. Nhưng cũng có nghĩa là chúng ta được thuận tiện và đạt nhiều kết quả trong việc rao giảng Lời Chúa và phổ biến các bài giảng chân thật trong Chúa.

Khi nói về việc chia sẻ và phổ biến thông tin trên mạng thì chúng ta đều biết và thực tế kinh nghiệm rằng: Ngày nay, chúng ta chỉ cần bấm vào nút “share” tức là “chia sẻ” trên bất cứ một tiết mục nào đó, từ một bài viết, một tấm ảnh cho đến một đoạn âm thanh (audio) hay một đoạn phim ảnh (video), thì chúng ta có thể giới thiệu và phổ biến tiết mục ấy cho nhiều người trên các trang mạng cá nhân của chúng ta hoặc qua email của chúng ta.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/f/MV8xNjQwNDAzMzVf

SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/201805-trachnhiemkhiphobienhoackhongphobienmotbaigiang
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/7aszd5e269312jt/201805_TrachNhiemKhiPhoBienHoacKhongPhoBienMotBaiGiang.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài giảng viết:
MediaFire:
https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Khi chúng tôi ghé qua một số trang mạng cá nhân của con dân Chúa, thấy họ chia sẻ các tiết mục từ những người khác trên trang cá nhân của họ, chúng tôi hiểu rằng, hầu hết những người làm như vậy đều là bởi ý tốt, muốn giới thiệu và chia sẻ đến nhiều người những gì mà họ nghĩ là lẽ thật của Lời Chúa. Họ quen tay, thản nhiên bấm nút “share” mà thường là họ không làm ba điều sau đây:

 • Không hề tìm hiểu xem tác giả của tiết mục đó có phải là người hoàn toàn công nhận và vâng giữ các điều răn của Chúa hay không.

Điều nguy hiểm có thể xảy ra là: Chúng ta đọc, nghe, xem một bài giảng đúng theo Lời Chúa của một ai đó. Chúng ta liền bấm vào nút “share” để phổ biến bài giảng ấy đến nhiều người. Những người nhờ chúng ta “share” mà đọc, nghe, hay xem được bài giảng ấy, thấy bài giảng đúng với Lời Chúa, có ích lợi, nên tìm đến trang mạng của người giảng. Tuy nhiên, khi vào đến trang mạng của người giảng thì lại được đọc, nghe, xem những bài giảng bác bỏ sự vâng giữ Mười Điều Răn của Chúa vì cho là thuộc về Cựu Ước, hoặc được đọc, nghe, xem những bài giảng cổ vũ cho sự nói tiếng lạ, đặt tay té ngã, chạy theo sự làm giàu… Nếu có ai trong số những người vì bài mà chúng ta “share” bị rơi vào tà giáo, mất đức tin, thì chắc chắn chúng ta có phần trách nhiệm trong sự hư mất của người ấy.

 • Không hề dành thời gian để đọc, nghe, xem rồi suy ngẫm, đối chiếu với Lời Chúa xem nội dung của tiết mục mà mình tiếp tay phổ biến đó có đúng với Lời Chúa hay không.

Nên nhớ, đọc qua một lần chưa đủ, mà phải đọc và suy ngẫm, cùng lúc đối chiếu với Lời Chúa, như dân thành Bê-rê ngày xưa, khi họ được nghe Sứ Đồ Phao-lô giảng (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:11).

 • Không hề nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với những người mà mình chia sẻ tiết mục đó cho, và trách nhiệm của mình trước Chúa về sự chia sẻ tiết mục đó cho nhiều người.

Bất cứ việc gì chúng ta làm ra cũng sẽ có kết quả kèm theo và chúng ta phải chịu trách nhiệm trước Chúa về mọi việc làm của mình. Vì thế, chúng ta chỉ nên làm khi chúng ta biết chắc việc làm của chúng ta là đẹp ý Chúa.

Trong bài này, chúng tôi xin cậy ơn Chúa để nói về trách nhiệm của con dân Chúa khi chia sẻ, phổ biến một bài giảng, nhưng vẫn có thể áp dụng cho tất cả những gì mà chúng ta phổ biến đến người khác, dù chỉ là một câu nói có vẻ hợp lý, hay là một lời vui đùa. Đồng thời, chúng tôi cũng nói về trách nhiệm của con dân Chúa khi không phổ biến một bài giảng đúng lẽ thật đến từ một tiên tri chân thật hoặc người chăn và người dạy chân thật mà Chúa đã lập ra trong Hội Thánh.

Trách Nhiệm của Con Dân Chúa Khi Phổ Biến Một Bài Giảng

Chúng ta đã biết, chính Đức Chúa Trời là Đấng đặt ra các chức vụ trong Hội Thánh, chính Đức Chúa Jesus Christ là Đấng ban chức vụ cho một số người trong Hội Thánh, và chính Đức Thánh Linh là Đấng ban các ân tứ để người có chức vụ thi hành chức vụ được kết quả. Vì Thánh Kinh dạy chúng ta như vậy:

Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh: Thứ nhất là những sứ đồ, thứ nhì là những tiên tri, thứ ba là những người dạy, kế đến là những người làm phép lạ, rồi những người được ân tứ chữa bệnh, những người cứu giúp, những người cai quản, những người nói các ngôn ngữ.” (I Cô-rinh-tô 12:28).

Ngài đã cho một số làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng Tin Lành, một số làm người chăn và người dạy…” (Ê-phê-sô 4:11).

Có các ân tứ khác nhau, nhưng chỉ bởi cùng Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đức Thánh Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]” (I Cô-rinh-tô 12:4).

Vì thế, trong Hội Thánh chân thật của Chúa, trải qua mọi thời đại, luôn có những tiên tri thật, những người chăn và người dạy thật, để giảng dạy cho con dân Chúa và gây dựng Hội Thánh của Ngài.

Chúng ta cũng biết, trong những ngày sau cùng này có vô số những giáo sư giả và tiên tri giả, mà Đức Chúa Jesus Christ gọi họ là những con sói đội lốt chiên, và Ngài đã nhiều lần cảnh báo con dân Chúa:

Hãy coi chừng những tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong chúng là những chó sói hay cắn xé.” (Ma-thi-ơ 7:15).

Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ.” (Ma-thi-ơ 24:11).

Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.” (Ma-thi-ơ 24:24; xem thêm Mác 13:22).

Sau khi Hội Thánh được thành lập, Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phi-e-rơ và Sứ Đồ Giăng, lại cảnh báo Hội Thánh:

Nhưng trong dân chúng cũng đã có những tiên tri giả, và ngay cả trong các anh chị em cũng sẽ có những giáo sư giả, là những kẻ sẽ đem vào những tà giáo đáng diệt, đến nỗi chối bỏ Chúa đã chuộc chúng nó, tự đem cho chúng nó sự hủy diệt thình lình.” (II Phi-e-rơ 2:1).

Hỡi các con yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần trí, nhưng hãy thử cho biết các đấng thần linh có phải thuộc về Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã vào trong thế gian.” (I Giăng 4:1).

Chúng ta cần chú ý đến chi tiết này: “…ngay cả trong các anh chị em cũng sẽ có những giáo sư giả, là những kẻ sẽ đem vào những tà giáo đáng diệt, đến nỗi chối bỏ Chúa đã chuộc chúng nó…” Trong Hội Thánh thật của Chúa chắc chắn cũng có những người, sau khi bội đạo, đã trở thành những giáo sư giả, giảng dạy tà giáo cho con dân Chúa. Vì thế, chúng ta phải cẩn thận, vâng theo lời Chúa dạy để nhận biết ai là tiên tri giả và giáo sư giả, để tránh xa họ và cảnh báo cho nhiều người khác biết, thay vì tiếp tay họ phổ biến tà giáo do họ giảng dạy, làm sụp đổ đức tin của nhiều người:

Ma-thi-ơ 7:15-27

15 Hãy coi chừng những tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong chúng là những chó sói hay cắn xé.

16 Các ngươi nhận biết chúng nó nhờ những trái của chúng nó. Có ai hái những trái nho nơi bụi gai, hay là những trái vả nơi bụi tật lê?

17 Vậy, bất cứ cây nào tốt thì sinh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu.

18 Cây tốt chẳng sinh ra trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh ra trái tốt.

19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt, thì phải đốn xuống và ném vào lửa.

20 Vậy, các ngươi nhờ những trái của chúng nó mà nhận biết chúng nó.

21 Chẳng phải hễ ai nói với Ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Thì được vào Vương Quốc Trời, nhưng ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời.

22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa với Ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?

23 Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: Ta chẳng biết các ngươi bao giờ! Hãy lui ra khỏi Ta! Các ngươi là những kẻ làm ác.

24 Vậy, ai nghe và làm theo các lời Ta phán đây, thì người ấy giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vầng đá.

25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, nhưng nó không bị sụp đổ, vì đã được đặt nền trên vầng đá.

26 Kẻ nào nghe các lời Ta phán đây mà không làm theo, thì giống như một người dại xây nhà mình trên cát.

27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì nó bị sụp đổ, và sự sụp đổ của nó là lớn.

Nếu sự giảng dạy của những tiên tri thật, người chăn và người dạy thật đến từ Chúa được ví như một ly nước trong lành làm tươi mát người đang khát, thì sự giảng dạy của những tiên tri giả và giáo sư giả có thể ví như một ly nước trong lành bị pha vào một giọt thuốc độc, làm cho người uống lúc mới uống thì thấy đã khát, nhưng sau đó thì bị bệnh và thậm chí có thể bị chết, vì chất thuốc độc. Điều đáng sợ là nhiều khi chất độc không mùi, không vị, khó mà nhận biết! Các chất độc thuộc linh ra từ tà giáo cũng vậy. Nếu một người không hết lòng tin kính Chúa, không luôn suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo, thì sẽ dễ dàng bị ma quỷ lừa gạt.

Là con dân Chúa, chúng ta không còn sống cho mình, mà là sống cho Chúa. Mỗi việc làm của chúng ta phải đem lại sự ích lợi, sự gây dựng lẫn nhau, và vì sự vinh quang của Thiên Chúa, kể cả việc chúng ta chia sẻ, phổ biến câu nói hay bài giảng của ai đó trên các trang mạng cá nhân của chúng ta. Nói cách khác, việc làm đó phải được làm trong danh Chúa, làm với đức tin là mình biết chắc về điều mình làm, và làm trong tinh thần dâng lên Thiên Chúa một của lễ làm tôn vinh danh Ngài:

Mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều gây dựng.” (I Cô-rinh-tô 10:23).

Vậy, các anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Do-thái, người Hy-lạp, hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 10:31-32).

Việc tùy tiện chia sẻ, phổ biến câu nói, bài giảng của một người mà mình không biết gì về người ấy là một điều nguy hiểm. Vì vừa là làm gương xấu trong Hội Thánh, khiến cho nhiều người bắt chước mình, vừa là phạm vào tội: “Làm không bởi đức tin”, khi chúng ta không tin chắc người nói ra câu ấy hay giảng ra bài giảng ấy là một người chân thật trong Đấng Christ, không tin chắc nội dung của câu nói ấy hay bài giảng ấy hoàn toàn đúng theo lẽ thật của Lời Chúa:

Vì bất cứ điều gì không bởi đức tin thì nó là tội lỗi.” (Rô-ma 14:23b).

Kế tiếp, nếu tiết mục mà chúng ta chia sẻ, phổ biến thuộc về một tiên tri giả hoặc giáo sư giả thì chúng ta đã dự phần trong việc tiếp tay ma quỷ lường gạt con dân Chúa và đánh phá Hội Thánh của Chúa, qua sự đầu độc con dân Chúa bằng những sự giảng dạy tà giáo.

Ma quỷ rất là tinh ranh và sở trường về sự bẻ cong Lời Chúa, như Thánh Kinh đã ghi lại về sự nó cám dỗ bà Ê-va và sự nó cám dỗ Đức Chúa Jesus. Nó dùng Lời Chúa nhưng giải thích theo ý riêng của nó để gài bẫy cho con dân Chúa phạm tội. Nó cũng có thể dùng những tiên tri giả và giáo sư giả tung ra một vài bài giảng hoàn toàn đúng với Lời Chúa để làm mồi dẫn dụ con dân Chúa tin vào các giáo sư giả và tiên tri giả ấy, rồi tìm vào trong các web site của tà giáo. Khi một người đã tin theo lời giảng của các giáo sư giả và tiên tri giả rồi vào trong các web site của tà giáo, thì người ấy sẽ rơi ngay vào bẫy rập của ma quỷ. Đó chính là một trong các trường hợp: Là con dân Chúa mà lại bị diệt vì thiếu sự tri thức, thiếu lòng cẩn trọng đối chiếu mọi lời giảng dạy với Thánh Kinh (Ô-sê 4:6; Công Vụ Các Sứ Đồ 17:11).

Đặc tính của những con dân Chúa chân thật là:

 • Vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.

 • Giữ vững đức tin trong Đức Chúa Jesus.

 • Sống theo lẽ thật là Lời Chúa.

Như Lời Chúa đã dạy:

Tôi vui mừng nhiều lắm, khi biết các con cái bà bước đi trong lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận từ Đức Cha.” (II Giăng câu 4).

Đây là sự nhẫn nại của các thánh đồ. Họ vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và {giữ} đức tin {trong} Đức Chúa Jesus.” (Khải Huyền 14:12).

Vì thế, bất cứ ai rao giảng Lời Chúa mà không vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, thậm chí còn giảng chống nghịch lại sự vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, thì kẻ ấy là tiên tri giả, giáo sư giả.

Là con dân Chúa sao chúng ta lại có thể chia sẻ, phổ biến câu nói, bài giảng của những người chống trả lẽ thật, chống trả điều răn của Đức Chúa Trời?

Trách nhiệm của chúng ta khi chia sẻ, phổ biến một câu nói, một bài giảng của ai đó rất là lớn. Nếu câu nói, bài giảng đó thuộc về một tôi tớ chân thật của Chúa thì chúng ta được dự phần trong mục vụ của người ấy, và sẽ được Chúa ban thưởng. Nhưng nếu câu nói, bài giảng đó thuộc về một tiên tri giả hoặc giáo sư giả thì chúng ta cũng sẽ gánh lấy hình phạt về những sự thiệt hại mà chúng ta mang đến cho nhiều người khác bởi sự chúng ta đã chia sẻ, phổ biến những sự thuộc về tà giáo, tạo cơ hội cho người khác tiếp cận những tiên tri giả, giáo sư giả, và tà giáo do họ giảng dạy.

Thói quen khi nhìn thấy một câu nói có vẻ hợp lý, xem qua một bài giảng, một đoạn phim ảnh (video) có đề cập đến những câu Thánh Kinh là vội bấm nút “share”, là một thói quen nguy hiểm vô cùng, vừa tác hại đến linh hồn của người khác mà cũng tác hại đến linh hồn của chính mình. Vì chắc chắn trong những lần ấy, chúng ta sẽ có lần vô tình dự phần vào công việc đen tối và gian ác của ma quỷ, khi mà hơn 99% những gì rao giảng trên mạng đều do những tiên tri giả và giáo sư giả:

Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục. Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.” (Ê-phê-sô 5:6-7).

Nếu chúng ta không đáp ứng được cả ba điều tất yếu sau đây, thì chúng ta không nên chia sẻ, phổ biến bất cứ một tiết mục nào:

 • Đã tìm hiểu về tác giả của tiết mục đó để biết chắc tác giả là người hoàn toàn công nhận các điều răn của Chúa và kêu gọi mọi người vâng giữ các điều răn của Chúa.

 • Đã đọc, nghe, xem tiết mục đó trong sự cầu nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn để suy ngẫm, đối chiếu với Lời Chúa và nhận thấy nội dung của tiết mục đó hoàn toàn đúng với Lời Chúa.

 • Cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho sự chia sẻ, phổ biến của chúng ta sẽ giúp ích, gây dựng được nhiều người và làm tôn vinh danh Chúa.

Nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng phạm tội và gây hại cho nhiều người, mà trách nhiệm của chúng ta trước Chúa rất lớn. Đối với người có bổn phận cảnh báo người khác khi thấy người khác sắp bị nguy hiểm, nhưng không cảnh báo, bị Chúa xem có tội ngang bằng với tội giết người:

Ê-xê-chi-ên 33:1-9

1 Lại có lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đến với ta, phán {rằng}:

2 Hỡi con người! Hãy nói với con cái của dân ngươi, và nói với chúng: Khi Ta sai gươm đến trên một đất nào, và dân đất ấy chọn một người trong chúng nó để đặt người ấy làm người canh giữ cho họ.

3 Và người ấy thấy gươm đến trong đất thì người ấy thổi kèn, để cảnh báo dân sự.

4 Bấy giờ, bất cứ ai nghe tiếng kèn mà không chịu nghe lời cảnh báo, và nếu gươm đến bắt lấy nó, thì máu của nó sẽ đổ lại trên đầu của nó. [Thành ngữ: Máu đổ lại trên đầu… có nghĩa là trách nhiệm về mạng sống thuộc về…]

5 Nó có nghe tiếng kèn mà không nghe lời cảnh báo, vậy máu nó sẽ đổ lại trên nó. Nhưng nếu nó chịu nghe lời cảnh báo thì sẽ cứu thoát được mạng sống của mình.

6 Nhưng nếu người canh giữ thấy gươm đến mà không thổi kèn, và dân sự chẳng được cảnh báo. Nếu gươm đến và cất đi người nào giữa họ, thì người ấy bị cất đi vì sự gian ác của mình. Nhưng Ta sẽ đòi lại máu của nó nơi tay của người canh giữ.

7 Ngươi! Hỡi con người! Ta đã lập ngươi làm người canh giữ cho nhà I-sơ-ra-ên. Vậy nên, ngươi hãy nghe lời từ miệng Ta, và do nơi Ta mà cảnh báo chúng.

8 Khi Ta phán với kẻ dữ rằng: Hỡi kẻ dữ, ngươi chắc chết! Nếu ngươi không nói để cảnh báo kẻ dữ lìa bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác của mình. Nhưng Ta sẽ đòi máu của nó nơi tay ngươi.

9 Nếu, trái lại, ngươi đã cảnh báo kẻ dữ về đường lối xấu của nó, để nó quay khỏi đó, mà nó không quay khỏi đường lối của nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ngươi đã cứu thoát mạng sống của mình.

Thì thử hỏi, nếu chúng ta dự phần trong sự giết chết đức tin, giết chết đời sống thuộc linh của nhiều người khi chúng ta dẫn họ vào trong tà giáo qua sự chúng ta chia sẻ, phổ biến lời nói, bài giảng của những tiên tri giả và giáo sư giả đến họ, tội của chúng ta nghiêm trọng đến mức nào?

Chúng tôi khuyên quý ông bà anh chị em nào đã từng vấp phạm trong việc thản nhiên chia sẻ, phổ biến các tiết mục mà không bởi đức tin, không biết chắc về tác giả, chưa kiểm nghiệm kỹ về nội dung của tiết mục mà mình chia sẻ, hãy trước hết ăn năn, xưng tội với Chúa, xin Chúa tha cho mình sự mình phạm tội mà không biết. Kế tiếp là vào trang mạng cá nhân của mình xóa hết những tiết mục mà mình đã chia sẻ, phổ biến. Rồi từ nay, cẩn thận trong sự mình chia sẻ, phổ biến một tiết mục.

Trách Nhiệm của Con Dân Chúa Khi Không Phổ Biến Một Bài Giảng

Ngược lại với những người có thói quen tùy tiện bấm nút chia sẻ, phổ biến bất cứ câu nói nào có vẻ hợp lý, bất cứ bài giảng nào được những người xưng là tiên tri, mục sư rao giảng… thì lại có những con dân Chúa nhận biết những bài giảng đúng Lời Chúa, từ những tiên tri thật, người chăn và người dạy thật trong Hội Thánh, và bản thân họ nhận được sự phước hạnh khi đọc, khi nghe những bài giảng ấy; nhưng họ không tích cực chia sẻ, phổ biến đến nhiều người khác.

Họ không nhận biết rằng, Chúa đã ban cho họ cơ hội và phương tiện để làm việc lành. Họ không nhận biết rằng, khi họ chia sẻ, phổ biến những bài giảng như vậy là họ đồng công với những tiên tri thật, đồng công với những người chăn và người dạy thật trong mục vụ gây dựng Hội Thánh của Chúa. Họ không biết rằng sự họ chia sẻ, phổ biến những bài giảng ấy chính là việc làm công bình của các thánh đồ, mà một ngày kia, sẽ trở thành trang phục mịn, trắng, và tinh sạch, tức sự vinh quang của thân thể xác thịt mới của họ trong ngày Lễ Cưới của Chiên Con, như đã được tiên tri trong Khải Huyền.

Người đã được ban cho khoác lên trang phục mịn, trắng, và sạch. Trang phục mịn là những việc làm công bình của các thánh đồ.” (Khải Huyền 19:8).

Thử hỏi, nếu một người chỉ vì tiếp đón một tôi tớ của Chúa hoặc chỉ vì cho một môn đồ của Chúa uống một chén nước lạnh mà được Chúa ban cho phần thưởng:

Ai tiếp nhận một tiên tri trong danh của một tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của tiên tri. Ai tiếp nhận một người công chính trong danh của một người công chính thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính. Và, bất cứ ai sẽ cho một người trong những người nhỏ này chỉ uống một chén {nước} lạnh, trong danh của một môn đồ, Ta nói với các ngươi, thật, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình.” (Ma-thi-ơ 10:41-42).

Thì Chúa sẽ còn ban cho những người tích cực chia sẻ, phổ biến những bài giảng đúng theo Lời Chúa của những tiên tri thật, người chăn và người dạy thật trong Hội Thánh, phần thưởng lớn biết là dường nào?

Chúa đã ban cho quý ông bà anh chị em các trang mạng cá nhân, như facebook, làm phương tiện tôn vinh Chúa và hầu việc Chúa, cùng lúc là cơ hội thu trữ phần thưởng của mình trong Vương Quốc Trời. Vậy, quý ông bà anh chị em đã tận dụng các trang mạng cá nhân của mình như thế nào? Quý ông bà anh chị em đã tích cực chia sẻ những bài giảng chân thật đến từ những tiên tri thật, những người chăn và người dạy thật trong Chúa? Hay là quý ông bà anh chị em ngại rằng, mình chia sẻ những bài giảng chân thật về Lời Chúa sẽ khiến cho đụng chạm những người xưa nay đã tin rập khuôn theo những gì các giáo hội mang danh Chúa đã dạy cho họ? Hay là quý ông bà anh chị em sợ rằng mình sẽ bị người khác cho là mình theo “tà giáo”? Sự hèn nhát cũng là một tội trọng, dẫn đến sự hư mất đời đời, nếu không ăn năn:

Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và tất cả những kẻ nói dối sẽ có phần của chúng trong hồ đốt với lửa và lưu hoàng. Đó là sự chết thứ nhì.” (Khải Huyền 21:8).

Mỗi một lần quý ông bà anh chị em chia sẻ, phổ biến một tiết mục nào đó trên các trang mạng cá nhân hoặc qua email của mình, thì đều thuộc về một trong những công việc mà quý ông bà anh chị em xây dựng trên nền tảng đức tin của mình nơi Đấng Christ:

I Cô-rinh-tô 3:10-15

10 Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng, mà có người khác xây cất lên trên; nhưng ai nấy phải chú ý về sự mình xây cất lên trên {nền đó} như thế nào.

11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jesus Christ.

12 Nếu có người lấy vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy,

13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Ngày đến sẽ công bố nó; nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm giá trị công việc của mỗi người.

14 Nếu công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.

15 Nếu công việc của ai bị thiêu hủy thì bị mất, nhưng người ấy sẽ được cứu, dường như qua lửa.

Cùng là một trang facebook hay một tài khoản email nhưng tùy thuộc vào cách mà quý ông bà anh chị em sử dụng nó, nó sẽ mang đến cho quý ông bà anh chị em phước hạnh và phần thưởng từ Chúa, hoặc nó sẽ mang đến cho quý ông bà anh chị em sự hổ thẹn và hình phạt từ Chúa.

Nếu quý ông bà anh chị em đã được Chúa ban cho các phương tiện truyền thông như trang mạng cá nhân, tài khoản email, mà lại không biết dùng nó để tích cực chia sẻ, phổ biến những bài giảng đúng theo Lời Chúa từ những tôi tớ chân thật của Chúa, thì quý ông bà anh chị em vừa bỏ qua cơ hội làm lành, vừa bỏ qua cơ hội được Chúa ban thưởng, mà coi chừng, quý ông bà anh chị em còn bị Chúa phạt vì đã không làm lợi ra những ta-lâng mà Chúa đã giao vào trong tay của quý ông bà anh chị em.

Nói tóm lại:

Là con dân Chúa, chúng ta có trách nhiệm trước Chúa và đối với mọi người khi chúng ta chia sẻ, phổ biến bất cứ một điều gì trên các trang mạng cá nhân hoặc qua tài khoản email của chúng ta, dù là điều chúng ta chia sẻ, phổ biến đó đến từ chính chúng ta hay đến từ bất cứ ai.

Hãy cẩn thận biết chắc người mà mình muốn chia sẻ, phổ biến câu nói, bài giảng của họ là người tin nhận các điều răn của Đức Chúa Trời, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và kêu gọi mọi người cùng tin nhận.

Hãy cẩn thận biết chắc tiết mục mà mình chia sẻ, phổ biến có nội dung hoàn toàn đúng theo Lời Chúa.

Là con dân Chúa, chúng ta cũng có bổn phận đồng công với những tiên tri thật, người chăn và người giảng thật trong Hội Thánh, qua sự chia sẻ, phổ biến các bài giảng đúng theo Lời Chúa của họ.

Đừng bao giờ bỏ qua cơ hội chia sẻ, phổ biến đến nhiều người những bài giảng đúng lẽ thật do những tôi tớ chân thật của Chúa giảng dạy.

Kính thưa Hội Thánh,

Nhân dịp đầu năm mới Âm Lịch 2018, chúng ta hãy ăn năn xưng tội với Chúa về những sự chia sẻ, phổ biến những câu nói, bài viết, bài giảng không đẹp ý Chúa trên các trang mạng điện tử của chúng ta, như facebook, và qua các email, tin nhắn của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau làm sạch các trang mạng điện tử của mình, bằng cách:

 • Xóa bỏ những câu nói, bài viết, bài giảng, video… mà chúng ta không biết rõ tác giả, không biết chắc đó có phải là một người chống đối sự vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời hay không, không biết chắc đó có phải là người rao giảng các tà giáo, như: Tin Lành Thịnh Vượng, Tin Chúa Một Lần Được Cứu Vĩnh Viễn (cho dù sau khi tin Chúa vẫn sống trong tội), Nói “Tiếng Lạ” và Đặt Tay Té Ngã, Không Công Nhận Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh là Thiên Chúa…

 • Xóa bỏ những hình ảnh gọi là “hình Chúa” [1], [2].

 • Xoá bỏ những hình ảnh phô trương: đền đình chùa miếu bàn thờ của các tà thần, các hình tượng Chúa cấm làm (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4; Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-18).

 • Xóa bỏ những bài viết, hình ảnh, video liên quan đến sự mừng Christmas và Easter, như hình ông già Nô-en, hình cây thông Nô-en, vòng lá thánh (holly wreath), cây tầm gửi (mistletoe), và khúc củi (Yule log), con thỏ Easter, trứng Easter… [3], [4], [5]

 • Xóa bỏ những câu “Merry Christmas” (Mừng Chúa Chết!)

 • Xoá bỏ những câu vui đùa nhảm nhí, thô tục, không xứng đặt vào môi miệng của Đấng Christ.

 • Xóa bỏ những câu viết ngọng nghịu làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt mà Chúa đã ban cho dân tộc Việt Nam. Nếu Đấng Christ không nói và viết cách ngọng nghịu như vậy thì chúng ta cũng đừng nói và viết như vậy, vì chúng ta là chi thể trong thân thể của Chúa. Chúng ta không bắt chước việc làm không tốt của người thế gian, làm nhục ngôn ngữ trong sáng Chúa ban cho chúng ta.

 • Xóa bỏ những câu khen hoặc an ủi hoặc góp ý mà không thật lòng. Vì đó là một hình thức của sự giả hình mà rất nhiều người vấp phạm, khi muốn làm vui lòng người khác.

 • Xóa bỏ những câu, những bài, những hình ảnh nhằm mục đích tìm kiếm sự vinh quang cho chính mình, tìm kiếm sự khen ngợi của loài người cho mình, thay vì thật lòng chia sẻ, làm chứng để tôn vinh Chúa.

 • Xóa bỏ những câu, những bài than thân trách phận có ý khiến cho người ta thương hại và chú ý đến mình. Con dân Chúa khi có vấn đề sao không tâm sự với Chúa và với anh chị em trong Hội Thánh địa phương, để được sự chia sẻ và an ủi từ Chúa và Hội Thánh mà lại than thở nơi chốn công cộng?

Từ nay, hãy chắc chắn rằng, mỗi tiết mục chúng ta đăng hoặc chia sẻ, phổ biến trên trang mạng cá nhân của mình phải là điều chúng ta biết chắc và tin chắc là đúng với lẽ thật của Thánh Kinh, đẹp ý Chúa, và được dâng lên Chúa như một của lễ làm tôn vinh danh Ngài.

Và, hãy cầu nguyện dâng trình những trang mạng cá nhân của mình lên Chúa, để qua đó chúng ta giúp ích được nhiều người, gây dựng được nhiều người, và chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa.

Nguyện Lời của Đức Chúa Trời luôn thánh hóa quý ông bà anh chị em (Giăng 17:17). Nguyện thần trí của Đấng Christ luôn ở trong quý ông bà anh chị em (Rô-ma 8:9). Nguyện Đức Thánh Linh luôn soi sáng quý ông bà anh chị em bước đi trong lẽ thật (Giăng 16:13). A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
17/02/2018

Ghi Chú

Karaoke “Mùa Xuân Thánh Linh”:
https://www.timhieuthanhkinh.net/karaoke/mua-xuan-thanh-linh/

[1] http://timhieuthanhkinh.net/hinh-va-tuong-trong-hoi-thanh/

[2] http://www.timhieutinlanh.net/2307/

[3] http://timhieuthanhkinh.net/christmas-su-that-ve-christmas/

[4] http://timhieuthanhkinh.net/christmas-su-that-hien-nhien-ve-christmas/

[5] http://timhieuthanhkinh.net/easter-huyen-thoai-ve-easter/

 

Share This:

Comments are closed.