2,255 views

Hỏi & Đáp: Trẻ Con Chưa Chào Đời, Chết, Có Được Cứu Không?

Hỏi:

Nếu một người vừa mới sinh ra,thì đã nhiểm phải nguyên tội từ tổ phụ,nhưng nếu trở lại ăn năn tội lỗi và tiếp nhận chúa là cứu chúa cùa cuộc đời mình thì “tội lỗi có đỏ như hồng điều cũng trở nên trắng như tuyết, đỏ như son cũng trở nên trắng như lông chiên” Nhưng nếu như là một đứa bé, chưa kịp chào đời,thì chết như vậy đứa bé đó có được cứu không?

Author: philadenphi
Wed, 08/01/2007 – 07:19

Đáp:

Mọi người đều được sinh ra trong tội lỗi vì ra từ A-đam và Ê-va và chúng ta gọi đó là nguyên tội hoặc tội truyền từ tổ phụ. Cái chết của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá đã giải quyết vấn đề tội truyền từ tổ phụ, nhưng còn tội của mỗi cá nhân thì mỗi cá nhân phải thật lòng ăn năn và tin nhận sự cứu rỗi của Chúa.

Những trẻ con chưa ý thức về tội lỗi nếu qua đời thì sẽ được vào thiên đàng, vì tự cá nhân các em không có tội và tội truyền từ tổ phụđã được tha thứ qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus. Vì vậy, Chúa mới phán: “Nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ.”

Giống ở đây là: Cá nhân không phạm tội và tội truyền từ tổ phụ đã được tha. Chúa gọi trẻ con là vô tội: Thi Thiên 106:38.

Huỳnh Christian Timothy
Wed, 08/01/2007 – 08:06 

 

Share This:

Comments are closed.