3,066 views

Hỏi & Đáp: Tin Lành Thịnh Vượng

Hỏi:

Chào chú Tim,

Dạo gần đây con có nghe nói về một lẽ đạo mới, đó là Phúc âm thịnh vượng. Con không biết phong trào này có đúng và phù hợp với quan điểm của Thánh Kinh không, nếu có thời gian xin chú giúp con!

God bless you!

Tuấn Lê.

Đáp:

Chào Tuấn Lê,

“Tin Lành Thịnh Vượng” được dịch từ Anh ngữ: “Prosperity Gospel” là một trong những “Tin Lành” khác với Tin Lành được trình bày trong Thánh Kinh (II Cô-rinh-tô 11:4). Dưới đây là các đặc điểm của Tin Lành Thịnh Vượng:

– Khởi phát từ các phong trào Ân Tứ/Ngũ Tuần, nhất là phong trào Ân Tứ “Word of Faith.”
– Dạy rằng Đức Chúa Trời ban sự thịnh vượng về vật chất cho những kẻ thuộc về Ngài. Sự thịnh vượng này bao gồm: của cải vật chất, sức khỏe, và quan hệ tình cảm.
– Sự thịnh vượng này có thể đã được Đức Chúa Trời tiền định hoặc được Ngài ban cho những ai có đức tin “đúng.” Đức tin “đúng” ở đây là thực hành một công thức tương tự như sự đọc thần chú của người ngoại giáo.
– Tin Lành Thịnh Vượng được giảng dạy rộng rãi trong vòng những người AT/NT (Ân Tứ/Ngũ Tuần) còn nhiều hơn là sự “đặt tay té ngã” và “nói tiếng lạ.”
– Tin Lành Thịnh Vượng trích dẫn Lời Chúa ngoài văn cảnh để hổ trợ cho giáo lý sai lạc này.
– Tin Lành Thịnh Vượng không phân biệt được sự khác biệt giữa thần học Cựu Ước và thần học Tân Ước (Tất cả những sự dạy dỗ trong Cựu Ước là minh họa/hình bóng cho lẽ thật hiện thực trong Tân Ước. Điển hình: Sự thịnh vượng của Áp-ra-ham, của dân Israel trong thế gian khi họ có đức tin, vâng phục Chúa là hình ảnh cho sự thịnh vượng đời đời trong Nước Trời của những ai có đức tin, vâng phục Đấng Christ).

Những câu Thánh Kinh dưới đây cho chúng ta thấy sự sai lạc của giáo lý Tin Lành Thịnh Vượng:

“Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.” (Ma-thi-ơ 6:19-21)

“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta.” (Ma-thi-ơ 19:21)

“Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nầy mà khinh dể chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa.” (Lu-ca 16:13)

“Đức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều; hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời; bấy giờ hãy đến mà theo ta. Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu, vì giàu có lắm. Đức Chúa Jêsus thấy người buồn rầu, bèn phán rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó dường nào! Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời!” (Lu-ca 18:22-25)

“Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tôn kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết; nhưng có bịnh hay gạn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, gièm chê, nghi ngờ xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tôn kính như là nguồn lợi vậy. Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” (I Ti-mô-thê 6:3-10)

“Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có.” (I Ti-mô-thê 6:17, 18)

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.  Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (I Giăng 2:15-17)

“Vàng bạc anh em bị ten rét, ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trử tiền của trong những ngày sau rốt!” (Gia-cơ 5:3)

Lời Chúa đã phán trước:

“Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì.” (I Ti-mô-thê 4:1, 2)

“Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn.” (II Ti-mô-thê 4:3, 4)

“Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Jêsus khác với Jêsus chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một Thánh Linh khác với Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc được một Tin Lành khác với Tin Lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu!” (II Cô-rinh-tô 11:4)

“Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Đấng Christ.” (Ga-la-ti 1:6, 7)

Tôi vừa mới nhận được một email, gọi là: “Email Ministry” trong đó có đăng một bài giảng thuộc thể loại “Tin Lành Thịnh Vượng” của một mục sư Việt Nam. Tuấn Lê hãy đọc qua bài giảng này (được trích đăng lại dưới đây) và thử dùng các câu Thánh Kinh được trích dẫn trên đây để chỉ ra những lý luận sai lạc trong bài giảng.

Tim Huỳnh
07/14/2009

 

Email Ministry chân thành cảm ơn OB Mục Sư Trần Đình Ái, Hoa Kỳ đã gởi bài viết Thịnh Vượng và nhiều hính ảnh liên quan đến Công việc Chúa tại Kuwait.(Xin download)

Thịnh Vượng

 

Giêrêmi. 29:

11.     CHÚA phán: “Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng.

12.     Khi các ngươi kêu cầu Ta, khi các ngươi đến với Ta và nài khẩn Ta, Ta sẽ nhậm lời các ngươi.

 

CHƯƠNG TRÌNH THỊNH VƯỢNGTƯƠNG LAI ĐẦY HY VỌNG CHO CON CÁI CHÚA.

 

Giô-Suê đọan 1:

1.         Sau khi Môi-se, đầy tớ CHÚA qua đời. CHÚA phán dạy Giô-suê, con trai của Nun, phụ  tá của Môi-se:

2.         “Môise, đầy tớ Ta, đã chết, bây giờ con và tất cả nhân dân hãy sẵn sàng  đi qua sông Giô-đanh, vào xứ mà Ta sắp ban cho dân Y-sơ-ra-ên.

3.         Bất luận nơi nào bàn  chân con đạp đến thì Ta ban cho các con, như Ta đã hứa với Môi-se.

4.         Lãnh thổ các con sẽ trải rộng từ sa mạc và núi Li-ban cho đến Sông Lớn, tức là sông Ơ-phơ-rát, cả nước của người Hê-tít đến tận Biển Lớn phía tây.

5.         Suốt đời con, chẳng có ai có thể đứng lên  chống lại con. Như Ta đã ở cùng Môi-se, Ta sẽ ở cùng con, Ta sẽ không bao giờ lìa con  hay bỏ con đâu.

6.         Con hãy mạnh dạn và can đảm lên vì con sẽ lãnh đạo dân này vào  hưởng đất mà Ta đã thề ban cho tổ phụ họ.

7.         Con hãy mạnh dạn và cực kỳ can đảm! Hãy cẩn thận vâng giữ tất cả kinh luật mà Môi-se, đầy tớ Ta, đã truyền cho con. Đừng xây qua bên hữu hoặc bên tả, ngõ hầu con được thành công bất cứ nơi nào con đến.

8.         Quyển sách  kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo  mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành  công.

 

Chúng ta thảy đều biết rằng chương-trình của Chúa là không những chỉ giải-cứu dân-sự Ngài ra khỏi Ai-cập mà thôi, nhưng còn đưa họ vào trong đất hứa đượm sữa và mật nữa. ( Cuộc Sống dư-dật )

Qua sách Giô-Suê chúng ta  thấy Chúa bảo hết thảy dân-sự Ngài, già trẻ, bé lớn đều sẳn sàng để vượt qua sông Giô-đanh để vào nhận lấy xứ mà Chúa sẽ ban cho họ.

Câu 3 Ngài hứa: Bất luận nơi nào bàn  chân con đạp đến thì Ta ban cho các con.

Câu 5 Ngài hứa: Suốt đời con, chẳng có ai có thể đứng lên  chống lại con. Như Ta đã ở cùng Môi-se, Ta sẽ ở cùng con, Ta sẽ không bao giờ lìa con  hay bỏ con đâu.

Câu 6: Con hãy mạnh dạn và can đảm lên vì con sẽ lãnh đạo dân này vào  hưởng đất mà Ta đã thề ban cho tổ phụ họ. 7.Con hãy mạnh dạn và cực kỳ can đảm! Hãy cẩn thận vâng giữ tất cả kinh luật mà Môi-se, đầy tớ Ta, đã truyền cho con. Đừng xây qua  bên hữu hoặc bên tả, ngõ hầu con được thành công bất cứ nơi nào con đến.

Câu 8: Quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành  công.

 

Thạnh-vượng có phải là đều Chúa đã định cho dân-sự Ngài không?

 

@ Y-sác:

         Sáng. 24:35Ðức Giê-hô-va đã ban phước cho chủ tôi bội phần, trở nên thạnh vượng; Ngài cho chủ tôi chiên, bò, bạc, vàng, tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa.

         Sáng 26: 12: Y-sác gieo hột giống trong xứ đó; năm ấy gặt được bội trăm phần; vì Ðức Giê-hô-va đã ban phước cho. 13. Người nên thạnh vượng, của cải càng ngày càng thêm cho đến đỗi người trở nên rất lớn.

 

@ Giô-Sép:

         Sáng 39:23Chủ ngục chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay Giô-sép, vì có Ðức Giê-hô-va phù hộ chàng, khiến cho việc chi chàng làm cũng được thạnh vượng.

@ Các bà mụ hộ-sinh:

         Xuất. 1:21 vì bà mụ có lòng kính sợ Ðức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thạnh vượng.

 

@ Đa-Vít:

2 Samuên 5:12 Ða-vít nhìn biết rằng Ðức Giê-hô-va đã lập mình làm vua trên Y-sơ-ra-ên, và khiến nước mình được thạnh vượng vì cớ dân Y-sơ-ra-ên của Ngài.

          

@ Salômôn:

         2 Sữ.1:1Sa-lô-môn, con trai Ða-vít, được vững bền trong nước mình; Giê-hô-va Ðức Chúa Trời người ở cùng người, và làm cho người rất thạnh vượng.

          

@ Dân Ysơraên:

         Công-vụ 13:17 Ðức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên nầy đã chọn tổ phụ chúng ta; làm cho dân ấy thạnh vượng lúc ở ngụ nơi ngoại quốc, tức là trong xứ Ê-díp-tô,

 

@ Dân-sự Chúa

         Thi-Thiên 1: 1. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhơn, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; 2. Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Ðức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.

         Ê-Sai 53:10 Ðức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Ðức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng.

         3 Giăng 2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy.

 

Thạnh-Vượng trong mọi sự / Thạnh-Vượng mọi mặt.

 

Phục-truyền 28

1.      Nếu anh chị em trung tín vâng phục CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em và cẩn thận làm theo các mạng lệnh tôi truyền cho anh chị em hôm nay, CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ làm cho anh chị em vượt trên các dân tộc khác trên mặt đất.

2.      Nếu anh chị em vâng phục CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, các phước lành này sẽ giáng xuống trên anh chị em và có hiệu quả ngay:

3.      Chúa sẽ ban phước cho anh chị em ở khắp mọi nơi, trong thành thị cũng như ngoài đồng ruộng.

4.      Chúa sẽ ban phước cho anh chị em con cháu đông đúc,  hoa màu dư dật, súc vật, bò, chiên, dê đầy đàn.

5.      Chúa sẽ ban phước cho anh chị em hoa quả đầy giỏbột đầy thùng.

6.      Chúa sẽ ban phước cho anh chị em trong mọi hoàn cảnh, khi vào cũng như khi ra.

7.      Khi kẻ thù nổi dậy chống nghịch anh chị em Chúa sẽ đánh bại chúng. Chúng từ một hướng đến tấn công anh chị em, nhưng sẽ chạy trốn theo bảy hướng.

8.      CHÚA sẽ giáng phước lành trên vựa lẫmtrên mọi công việc tay anh chị em làm. CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ giáng phước trên anh chị em trong xứ Ngài sắp ban cho.

9.      CHÚA sẽ làm cho anh chị em thành một dân tộc thánh của Ngài như Ngài đã thề hứa, nếu anh chị em giữ các mạng lệnh của CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em và đi theo các đường lối Ngài.

10.  Khi đó mọi dân tộc trên thế gian sẽ thấy rằng anh chị em được xưng bằng danh của CHÚA và sẽ sợ anh chị em.

11.  CHÚA sẽ cho anh chị em thịnh vượng trù phú trong xứ Ngài đã thề với các tổ tiên để ban cho anh chị em. Chúa sẽ cho anh chị em con cháu đông đúc, súc vật đầy đàn, hoa mầu dư dật.

12.  CHÚA sẽ mở kho tàng của Ngài trên trời cho mưa sa xuống đúng mùa trên ruộng đất và để giáng phước lành trên mọi công việc tay anh chị em làm. Anh chị em sẽ cho nhiều dân tộc vay nhưng sẽ không vay mượn của ai cả.

13.  CHÚA sẽ cho anh chị em làm đầu chứ không làm đuôi. Nếu anh chị em chú ý và cẩn thận làm theo các mạng lệnh của CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em truyền cho anh chị em hôm nay, anh chị em sẽ luôn ở hàng đầu, trên cao chứ không ở hàng cuối, dưới thấp.

14.  Đừng bao giờ lìa khỏi các mạng lệnh tôi phải truyền cho anh chị em hôm nay, hoặc qua bên phải hay qua bên trái, cũng đừng theo và phục vụ các thần khác.

 

Như vậy ta thấy Chúa muốn dân-sự Ngài được thành-côngthạnh-vượng trong mọi sự.

Vậy làm thế nào để chúng ta nhận được những lời hứa này cho mình, để có cuộc sống thành-công và thạnh-vượng theo muốn của Chúa, và trở thành nguồn phước cho những người khác?

 

1-      Phải can-đảmmạnh-mẻ làm theo Lời Chúa.

2-      Phải đọc, suy-gẫm, làm theo Lời Chúa ngày và đêm (trong mọi sự, mọi công việc, trọn cả cuộc đời)

      Phải đổi mới tâm-trí mình theo Lời Chúa, biết Lẽ-Thật và được Lẽ-Thật giải-thóat khỏi đời sống củ.

Như vậy có nghĩa là chúng ta dám can đảm tin vào LỜI của Chúa trong mọi việc, ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh và can đảm thực hành theo LỜI Ngài cách mạnh mẽ.

Khi chúng ta tin nhận Chúa thì:

         Tâm hồn chúng ta được bình-an. ( Nhơn sự sửa phạt Ngài chịu)

         Thân thể chúng ta được chữa lành và mạnh khỏe. ( Nhơn những lằn đòn của Ngài)

         Tội lỗi chúng ta được tha thứ, linh-hồn được cứu rỗi. ( Nhơn huyết Ngài đổ ra)

         Cuộc sống chúng ta được thạnh-vượng. ( Ngài là Đấng giàu, nhưng vì chúng ta trở nên nghèo, để nhơn sự nghèo của Ngài mà chúng ta được trở nên giàu.)

 

Khi chúng ta nhìn thấy HT của anh em Hoa-kỳ họ được thạnh-vượng và mang sự thạnh-vượng đó chia sẻ khắp mọi nơi trên thế giới, trong khi đất nước của họ mới 200 tuổi.

 

Ngày nay, nếu chúng ta nhìn vào HT Đại-Hàn, HT Singapore, Malaysia, Philippines…đã mang sự thay đổi đến cho quốc gia của họ và đã ảnh hưởng lớn đến các quốc gia khác trên thế-giới, chúng ta có bao giờ tự hỏi bao giờ sẽ đến lượt HT VN chúng ta là nguồn phước cho dân tộc mình?

 

Trước khi chưa tin Chúa tôi vốn là thầy bùa, đầy đủ, dư dật mọi thứ, nhưng sau khi tin nhận Chúa, thì cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng tôi vui chịu với những giáo-lý mà tôi chỉ biết được vào lúc ấy, cho đến một ngày tôi hỏi Chúa tại sao? tại sao? tại sao?

 

Và Chúa đã phán với tôi qua LỜI Ngài:   Mác 10: 28- 30

          28.  Phê-rơ phân trần: “Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả để theo Thầy.”

          29.  Đức Giê-su đáp: “Ta quả quyết cùng các con, không một người nào vì Ta và Phúc Âm từ bỏ gia đình, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất,

          30.  mà chẳng lãnh được trong  đời này gấp trăm lần nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con và ruộng đất, cùng sự bắt bớsự sống vĩnh phúc.

 

Chúa Giê-Xu đã quả quyết cho những người không những chỉ tin, nhưng còn đi theo Ngài thì sẽ lãnh được NGAY TRONG ĐỜI NÀY, chứ không phải chờ cho đến khi lên Thiên-đàng!

 Từ đó tôi bắt đầu tra xem Kinh-Thánh để tìm lời giải- đáp.

Tôi đã bắt đầu từ Cựu-Ứớc:

 Sáng Tạo Loài Người

Sáng thế 1: 26.     Đức Chúa Trời phán: “Chúng ta hãy tạo nên loài người như hình thể Ta và giống như  Ta, để quản trị các loài cá biển, chim trời, súc vật trên cả trái đất  và các loài vật bò trên  đất.”

27.     Đức Chúa Trời tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người như  hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên người nam và người nữ.

28.     Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: “Hãy sinh sản gia tăng đầy dẫy mặt đất và thống trị đất.  Hãy quản trị loài cá biển, chim trời và tất cả các loài vật bò trên đất.”

29.     Đức Chúa Trời phán: “Ta ban cho các ngươi mọi thứ rau cỏ kết hạt mọc trên đất và mọi thứ cây cối sinh  quả kết hạt, để dùng làm thực phẩm cho các ngươi.

30.     Ta cũng ban tất cả cây cỏ xanh cho các thú vật, chim trời và mọi loài vật bò trên đất, mọi loài có sinh khí làm thực phẩm thì  có như vậy.”

31.     Đức Chúa Trời nhìn mọi vật Ngài dựng nên và thấy là rất tốt. Đó là buổi chiều và buổi sáng ngày thứ sáu. ,

 

Thi-Thiên 112: 1- 3

            Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ CHÚA; Rất thích làm theo các điều răn của Ngài. Con cháu người sẽ cường thịnh trong xứ; Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Của cải và giàu có ở trong nhà người; Phước công chínhcủa người sẽ còn mãi mãi.

 

Châm-Ngôn: 8: 17, 21

            Ta yêu những người yêu mến ta Và những ai tìm kiếm ta sẽ tìm được Giàu có và vinh dự; tài sản bền vững và thịnh vượngđều thuộc về ta. Để ban cho những người yêu mến ta của cải và đổ đầy kho tàng của họ.

 

Malachi 3:10.  Hãy đem tất cả phần mười vào kho của Ta để nhà Ta có lương thực. Hãy làm như thế để thử Ta, CHÚA Vạn Quân phán, để xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng?

 

Sang đến Tân- Ước:

 

Giăng 10: 10.     Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn. (dư-dật, dồi-dào, phong-phú)

 

Giăng 2:Tiệc Cưới Tại Ca-na ( Chúa hóa nước thành rượu)

1.         Ba ngày sau, có một tiệc cưới ở Ca-na, miền Ga-li-lê. Mẹ Đức Giêsu có mặt tại đó.

2.         Đức Giê-su và các môn-đệ cũng được mời dự tiệc.

3.         Khi thiếu rượu, mẹ Đức Giê-su bảo Ngài: “Người ta hết rượu rồi!”

4.         Đức Giê-su nói: “Thưa mẹ, việc của Con có can hệ gì đến mẹ, giờ Con chưa đến!”

5.         Mẹ Ngài nói với những người hầu tiệc: “Người bảo sao hãy làm vậy!”

6.         Tại đó có sáu cái vại bằng đá, mỗi cái chứa khoảng tám mươi đến một trăm hai mươi lít nước, dùng cho lệ tẩy sạch của người Do Thái.

7.         Đức Giê-su bảo: “Hãy đổ nước đầy các vại nầy đi!” Họ đổ đầy tới miệng vại.

8.         Rồi Ngài tiếp: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc.” Vậy họ mang đến cho ông ấy.

9.         Khi người quản tiệc nếm nước đã biến thành rượu, (chẳng biết rượu từ đâu đến, nhưng những người hầu tiệc đã múc nước thì biết rõ) ông gọi chú rể

10.     bảo: “Người ta ai cũng đãi rượu ngon trước, còn  rượu dở dành cho lúc khách đã say, riêng anh thì giữ rượu ngon cho đến bây giờ!”

11.    


 

 

Share This:

Comments are closed.