2,018 views

Điều Răn: Tín Đồ Đấng Christ Phải Vâng Giữ 10 Điều Răn của Đức Chúa Trời

“Vậy, chúng ta nhơn đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.”
(Rô-ma 3:31)

“Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành.”
(Rô-ma 7:12)

Bấm  vào đây để vào trang download 

Bấm vào nút “play” ►để nghe

 

Share This:

Comments are closed.