867 views

Thơ: Tỉnh Thức Đợi Trông Chúa

Tỉnh Thức Đợi Trông Chúa

        Đêm đêm tỉnh thức đợi trông,
Chiều chiều, sáng sáng nhớ mong Chúa hoài!
        Ước gì Chúa đến bây giờ,
Cho con được đến bến bờ bình an.
        Xa lìa thế giới thở than!
Chúa ơi! Mau đến, con van xin Ngài!
Amen.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thi
Cà Mau

 

Chúa Ơi! Con vẫn Chờ Trông
Họa vận theo bài thơ “Tỉnh Thức Đợi Trông Chúa”

        Chúa ơi! Con vẫn chờ trông
Chờ trông Chúa đến, lòng mong nhớ hoài.
        Biết đâu Chúa đến hôm nay
Cho con mãi mãi trong Ngài nghỉ an.
        Lìa xa thế giới lầm than!
Vào trong thánh quốc bình an với Ngài!

Huỳnh Christian Timothy
10/12/2016

 

Share This:

Comments are closed.