704 views

Thơ: Sống Đời Mới Trong Chúa

Họa nguyên vận bốn bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của Quốc Tuấn (http://www.giadinh.timhieuthanhkinh.net/node/1269). Tiểu đề của mỗi đoạn thơ dưới đây là: Bỏ Đời Cũ, Đến Với Chúa; Theo Chúa Giảng Tin Lành; Khóc cho Thế gian; và: Đời Vui Trong Chúa.

Sống Đời Mới Trong Chúa
(Đã hiệu đính cho đúng luật bằng trắc)

Thuở trước tôi đây sống ác tà
Khinh lờn thánh điển, nghịch lòng Cha
Đường xưa, lối cũ nay đà khuất (Vì đã bỏ lại phía sau)
Tiếng Chúa kêu mời: “Đến với Ta!”

Với Chúa đi qua những nẻo đường
Tin Lành giảng đến tận ngàn phương
Bao người đón nhận, hồn vui thỏa
Thế sự từ nay hết vấn vương!

Những lúc đau buồn khó thở than
Nhìn ra khắp chốn cõi trần gian
Mênh mông chỉ thấy đời muôn lỗi
Buốt giá tim gan, lệ ứa tràn.

Jesus Cứu Chúa, chính Người Chăn
Dẫn dắt đời  tôi vượt khó khăn
Vững bước linh trình ơn cứu rỗi
Đời vui nếu thật biết ăn năn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
10/12/2017

Share This:

Comments are closed.