858 views

Thơ: Chúa Là Hạnh Phúc của Đời Tôi

Chúa Là Hạnh Phúc của Đời Tôi
Thi thiên 13:5-6

Chúa là hạnh phúc của đời tôi;
Được ơn Chúa cứu thỏa vui rồi.
Cảm tạ ơn Ngài trong mọi sự;
Vui mừng trong Chúa – hạnh phúc tôi.

“Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

Trần Thị Thi
Cà Mau

 

Hạnh Phúc Là Khi Chúa Cứu Tôi
Họa nguyên vận bài thơ “Chúa Là Hạnh Phúc của Đời Tôi”.

Hạnh phúc là khi Chúa cứu tôi!
Tội tôi Ngài đã trả thay rồi.
Dù tôi giàu có muôn muôn sự
Chẳng sự gì hơn: Chúa cứu tôi!

Huỳnh Christian Timothy
10/12/2016

Share This:

Comments are closed.