1,596 views

Thơ: Chúa Đang Kêu Gọi Hội Thánh

CHÚA ĐANG KÊU GỌI HỘI THÁNH

         Chúa đang kêu gọi muôn người
Đã tin nhận Chúa cùng vui hát mừng
         Sống trong ân điển không ngưng
Vâng theo Lời Chúa, lòng chung hát hòa

        Âm vang lời Chúa thiết tha
Ngày Chúa trở lại sẽ là không lâu
        Cùng nhau ta hãy nguyện cầu
Cho ngày Đấng Christ mau mau tái hồi

       Chúa đang kêu gọi khắp nơi
Bầy chiên của Chúa theo lời Thánh Kinh
       Giữ cho nếp sống hiển vinh
Đối nhân, xử thế chân tình yêu thương

       Mai sau về chốn thiên đường
Là nơi sắm sẵn quê hương của mình
      Đó là đáp tạ ân tình
Jesus Thiên Chúa hy sinh cứu đời

Huỳnh Christian Timothy
07/02/2017

Họa theo bài thơ “Tiếng Thơ kêu Gọi Mọi Người” dưới đây của Bà Trần Thị Thi, Cà-mau, Việt Nam.

TIẾNG THƠ KÊU GỌI MỌI NGƯỜI

        Tiếng thơ kêu gọi mọi người!
Mau tin nhận Chúa, cùng tôi vui mừng.
        Tiếng thơ kêu gọi không ngừng
Ta cùng tin Chúa, hát mừng ngợi ca.

        Tiếng thơ kêu gọi thiết tha!
Thời kỳ Chúa đến, chắc là không lâu.
        Tiếng thơ kêu gọi mau mau!
Người ơi! Tin Chúa để sau phục hồi.

        Tiếng thơ vang vọng khắp nơi
Xin người hưởng ứng theo lời Thánh Kinh.
        Giữ điều răn Chúa phước vinh,
Nghỉ ngày thứ bảy, theo tình yêu thương.
        Thương Chúa dẫn dắt thiên đường,
Thương người lân cận như thương thân mình!
        Tiếng thơ tha thiết tâm tình!
Amen.

Trần Thị Thi.

Share This:

Comments are closed.