783 views

Thơ: Chúa Cho Tôi Được Gặp Ngài

CHÚA CHO TÔI ĐƯỢC GẶP NGÀI
Họa nguyên vận bài thơ “Tôi Đã Gặp Ngài” của bà Trần Thị Thi, Cà Mau, Việt Nam
 
        Chúa cho tôi được gặp Ngài;
Lòng tôi mừng hát một bài hoan ca:
        Tạ ơn tình Chúa bao la,
Tạ ơn tình Chúa chan hòa phước vinh.
 
        Từ nay mỗi bước linh trình
Đời tôi chỉ để hiển vinh danh Ngài.
        Cho dù thế cuộc hôm nay
Ngửa nghiêng Ngài vẫn an bày phước thiêng.

 
        Dù tôi trôi dạt bao miền
Vững tin lời Thánh Kinh truyền: Chúa tôi…
        Đưa tôi từng bước không thôi
Vào nơi công chính theo Lời Cha ban.
 
        Đời tôi quả thật bình an!
Bao nhiêu đau khổ, lầm than chẳng còn!
        Xác thân này dẫu hao mòn
Tâm linh tươi mới càng hơn trong Ngài. A-men!
 
Huỳnh Christian Timothy
20/11/2016
 
TÔI ĐÃ GẶP NGÀI
 
        Tâm linh tôi đã gặp Ngài
Vui mừng tôi hát một bài hoan ca
        Tình yêu của Chúa bao la
Cho tôi gặp Chúa ấy là phước vinh.
 
        Đời tôi Chúa đặt chương trình
Từng hồi từng lúc hiển vinh danh Ngài
        Từ thời thơ ấu đến nay
Chúa luôn săn sóc tỏ bày ơn thiêng.
 
        Dầu tôi đi khắp các miền
Quê người xa lạ, Chúa truyền dạy tôi
        Thánh Kinh Lời Chúa, đọc thôi!
Thế rồi gặp Chúa trong Lời Ngài ban.
 
        Tâm linh tôi được bình an
Nương nhờ nơi Chúa thở than chẳng còn
        Dù cho thân thể hao mòn
Chúa luôn giúp đỡ vì con của Ngài. A-men!
 
Trần Thị Thi
11/2016 Cà-mau, Việt Nam

Share This:

Comments are closed.