599 views

Thơ: Chờ Ngày Chúa Đến

Chờ Ngày Chúa Đến
(Họa nguyên vận bài thơ “Thân Thể Hèn Mạt” của thím Trần Thị Thi)

       Xác thân mòn mỏi hôm nay
Đã ê chề lắm những ngày thế gian.
       Cùng chung muôn vật thở than (Rô-ma 8:22)
Mong ngày Đấng Christ cất bao nỗi buồn.
       Thánh ân Ngài mãi tràn tuôn
Dìu con qua những trũng truông chập chờn.
       Đời con đã được đầy ơn
Chờ ngày Chúa đến thân này hiển vinh.
       Con xin cảm tạ tôn vinh!

Huỳnh Christian Timothy
01/12/2017

Thân Thể Hèn Mạt

“Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, y theo sự tác động của năng lực mà Ngài bắt muôn vật phục chính Ngài.” (Phi-líp 3:21).

        Thân thể hèn mạc tôi nay
Ốm đau bệnh tật những ngày trần gian
        Ngày qua tháng lại thở than
Trách thân cùng khổ kêu vang đau buồn
        Lệ sầu vẫn cứ tràn tuôn
Đêm đêm giấc ngủ luôn luôn chập chờn
        Bây giờ có Chúa ban ơn
Xâc thân này sẽ biến thành hiển vinh

A-men A-men! Niềm tin và hy vọng sống của tôi

Bà Trần Thị Thi
Cà Mau

 

Share This:

Comments are closed.