4,848 views

Thánh Kinh Không Hủy Bỏ Cũng Không Thay Đổi Điều Răn Thứ Tư

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?NV80NzQ2MDRfOGNkRE8

Bấm vào nút “play” ► để nghe:


Phần 1


Phần 2

Share This:

Comments are closed.