951 views

Thánh ca: Chúa vẫn Yêu Tôi Không Thôi

Chúa Vẫn Yêu Tôi Không Thôi
Nhạc Ngoại Quốc: Those Were the Days
Lời Việt Pastor: Huỳnh Christian Timothy
11/01/2017

 

Lời 1

Tình yêu Thiên Chúa mênh mông ngập đất trời
Tình yêu Thiên Chúa không sao tỏ hết lời
Dù bao năm tháng trôi qua tình vẫn nồng
Trong chốn nhân gian biết đâu tình Ngài thâm sâu

Chúa vẫn yêu tôi luôn luôn
Chúa vẫn yêu tôi không thôi
Tình yêu Thiên Chúa tôi biết lấy chi so bằng
Vì tôi Thiên Chúa hy sinh
Tìm tôi trong chốn ô nhơ
Ngài đem tôi đến an vui chẳng khi nào thôi

Những lúc phong ba vây quanh
Cứ vững tin luôn nơi Cha
Ngài luôn chăn dắt tôi quyết chẳng âu lo gì
Cùng đi bên Chúa an vui
Về nơi vương quốc Cha ban
Tình yêu Thiên Chúa yêu tôi chẳng khi nào vơi

Lời 2

Dù cho năm tháng qua đi đời chóng tàn
Lời Cha khơi sáng trong tôi bao khát vọng
Lời Cha chan chứa bao nhiêu tình ấm nồng
Tôi có ra chi? Chúa Ôi! Tình Ngài thâm sâu

Chúa vẫn yêu tôi luôn luôn
Chúa vẫn yêu tôi không thôi
Tình yêu Thiên Chúa tôi biết lấy chi so bằng
Vì tôi Thiên Chúa hy sinh
Tìm tôi trong chốn ô nhơ
Ngài đem tôi đến an vui chẳng khi nào thôi

Những lúc phong ba vây quanh
Cứ vững tin luôn nơi Cha
Ngài luôn chăn dắt tôi quyết chẳng âu lo gì
Cùng đi bên Chúa an vui
Về nơi vương quốc Cha ban
Tình yêu Thiên Chúa yêu tôi chẳng khi nào vơi

Những lúc phong ba vây quanh
Cứ vững tin luôn nơi Cha
Ngài luôn chăn dắt tôi quyết chẳng âu lo gì
Cùng đi bên Chúa an vui
Về nơi vương quốc Cha ban
Tình yêu Thiên Chúa yêu tôi chẳng khi nào vơi

Tải xuống pdf lời bài hát:
https://od.lk/d/MV8xNDk3Mzg4MTdf/ChuaVanYeuToiKhongThoi%28ThoseWereTheDays%29.pdf

Tải xuống wav nhạc đệm:

https://od.lk/d/MV8xNDk3Mzg3NDZf/ChuaVanYeuToiKhongThoi%28ThoseWereTheDays%29.wav

Tải xuống karaoke video:
https://od.lk/d/MV8xNDk2ODUyMDRf/ChuaVanYeuToiKhongThoi.mp4

Share This:

Comments are closed.