Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (19)

3,965 views

Điều Răn Hãy Nên Thánh của Đức Thánh Linh “Các ngươi hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngộp; và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều mà các ngươi hãy kiêng giữ lấy vậy.” (Công … Đọc Tiếp →

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” (18)

4,509 views

Điều Răn Mới của Đức Chúa Jesus Christ Hãy Yêu Lẫn Nhau như Chúa Yêu Chúng Ta   Điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ là: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới: Các ngươi hãy yêu … Đọc Tiếp →

NYTTN: Chiếc Áo Lễ

2,365 views

Huỳnh Christian Timothy 26.4.2013 Chiếc Áo Lễ Ma-thi-ơ 22:1-14 ghi lại một ngụ ngôn của Đức Chúa Jesus Christ về vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngụ ngôn ấy nói lên sự kiện có nhiều người được gọi vào Vương … Đọc Tiếp →