5,107 views

Sự Thật về “Nói Tiếng Lạ”

Kính mời quý con dân Chúa bấm vào các tựa bài dưới đây để đọc, nghe, và xem video các bài liên quan đến sự “nói tiếng lạ” và “đặt tay té ngã:”

Share This:

Comments are closed.