1,019 views

Sự Giúp Nhau về Tiền Bạc của Con Dân Chúa

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Sự Giúp Nhau về Tiền Bạc của Con Dân Chúa

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

 Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

MediaFire: http://www.mediafire.com/file/sy34obelpkphl2v/201606_SuGiupNhauVeTienBac.mp3

OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNDczNTUwNDhf/201606_SuGiupNhauVeTienBac.mp3

SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/201606-su-giup-nhau-ve-tien-bac-cua-con-dan-chua

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Tiền bạc là công cụ và phương tiện loài người dùng để trao đổi với nhau các loại hàng hóa và sản phẩm, hoặc công sức lao động và sự phục vụ trong cuộc sống. Tiền bạc tự nó không phải là xấu, trái lại, đó là sự cần thiết cho sinh hoạt của xã hội. Lời Chúa dạy: “có tiền bạc thì ứng cho mọi sự” (Truyền Đạo 10:19). Tuy nhiên, sự tham muốn và sự lạm dụng tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội ác. Tham tiền là muốn có nhiều tiền hơn nhu cầu của mình, hoặc muốn chiếm hữu số tiền không thuộc về mình. Lạm dụng tiền là dùng tiền để làm ra những điều tội lỗi, tức là những điều nghịch lại Lời Chúa.

Những ai say mê, chạy theo tiền bạc thì sẽ trở thành những người tham tiền và những nô lệ của tiền bạc. Người say mê tiền bạc sẽ biến tiền bạc thành Đức Chúa Trời của mình, thần thánh hóa nó thành một phúc thần. Phúc thần ấy, văn hóa Á Đông gọi là “Thần Tài”, văn hóa Hy-lạp gọi là “Ma-môn”. Không ai có thể cùng lúc vừa thờ phượng Thiên Chúa, vừa thờ phượng Thần Tài:

Chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ; vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc sẽ hiệp với người này mà khinh thường người kia. Các ngươi không thể làm nô lệ của Thiên Chúa và của Ma-môn.” (Ma-thi-ơ 6:24; Lu-ca 16:13).

Là con dân Chúa, chúng ta có bổn phận và trách nhiệm trong việc kiếm tiền một cách chính đáng, để nuôi sống bản thân và gia đình, đồng thời, chúng ta cũng có bổn phận và trách nhiệm trong việc dùng tiền sao cho không vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Trong việc dùng tiền, có những lúc chúng ta cần giúp đỡ các anh chị em trong Hội Thánh bằng tiền bạc. Nhưng giúp như thế nào là điều mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua sự dạy dỗ của Lời Chúa trong bài này.

Trước hết, chúng ta cần phân biệt các hoàn cảnh con dân Chúa thật sự cần được giúp về tiền bạc như sau:

1. Cần tiền để giải quyết các nhu cầu cấp bách trong cuộc sống.

2. Cần tiền vốn để làm ăn, mua bán.

3. Cần tiền để giải quyết nợ nần.

Khi nói đến hoàn cảnh “thật sự” cần tiền là nói đến những hoàn cảnh nếu không có tiền thì không giải quyết được những nhu cầu một cách chính đáng. Nhu cầu là sự cần thiết phải có trong cuộc sống. Một người có chiếc xe gắn máy cũ, chạy tốt nhưng muốn vay nợ hay mượn tiền để mua một xe gắn máy đời mới, thì đó không phải là nhu cầu. Một người có công ăn việc làm đủ sống nhưng muốn làm ăn, mua bán để được giàu có, thì đó không phải là nhu cầu. Lời của Chúa dạy rõ ràng:

Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Bởi vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và rõ ràng là chúng ta cũng sẽ không đem điều gì ra khỏi. Như vậy, được có ăn, có mặc thì chúng ta phải thỏa lòng. Còn những kẻ muốn được giàu có, thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào những sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho người ta bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất. Bởi vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi lòng tham tiền bạc mà sai lạc, rời khỏi đức tin, tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.” (I Ti-mô-thê 6:6-10).

Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian: sự tham muốn của xác thịt, sự tham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo của đời sống, đều chẳng thuộc về Đức Cha, nhưng thuộc về thế gian. Và, thế gian với sự tham muốn đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (I Giăng 2:15-17).

Chúng ta hãy chú ý đến câu này: “Còn những kẻ muốn được giàu có, thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào những sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho người ta bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.” Chỉ cần có lòng muốn làm giàu thì sẽ bị rơi vào sự cám dỗ. Lòng muốn làm giàu chính là lòng tham tiền bạc. Lòng tham tiền bạc nuôi dưỡng và phát triển mọi điều ác trong đời sống của một người.

Vì thế, khi một người không thỏa lòng với cuộc sống đã đủ ăn, đủ mặc, mà muốn làm giàu, thì người ấy bắt đầu không vâng phục Lời Chúa và tham muốn những sự thuộc về thế gian, dẫn đến sa ngã, phạm tội, đi vào con đường của sự hư mất.

Kế tiếp, chúng ta cần ghi nhớ Lời Chúa dạy chúng ta rằng:

Đừng mắc nợ ai điều gì hết, ngoại trừ yêu lẫn nhau. Vì ai yêu người khác là đã làm trọn luật pháp.” (Rô-ma 13:8).

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống dịch diễn ý như sau: “Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp.”

Lời Chúa cũng dạy chúng ta:

Hỡi các con cái bé nhỏ, chớ yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (I Giăng 3:18).

Khi chúng ta yêu nhau thì chúng ta có bổn phận và trách nhiệm đối với nhau. Bổn phận phát xuất từ tình yêu khiến cho chúng ta quan tâm, chăm sóc, tiếp trợ, cứu giúp, an ủi, khích lệ, cáo trách (khi anh chị em mình có lỗi mà chưa nhận ra), và khi cần thì hy sinh cho nhau. Tất cả các việc làm để thể hiện tình yêu ấy phải theo đúng lẽ thật là Thánh Kinh, chứ không theo cảm xúc, ý tưởng, và lý luận của xác thịt, không theo tiêu chuẩn đạo đức của thế gian, là những điều nghịch Thánh Kinh. Trách nhiệm là điều mà chúng ta sẽ gánh lấy khi chúng ta không làm tròn bổn phận, là sự sửa phạt từ Chúa.

Khi chúng ta nhận lãnh sự yêu thương thể hiện thành hành động từ anh chị em của mình là chúng ta thiếu nợ anh chị em của mình về sự yêu thương. Chúng ta trả nợ yêu thương cho anh chị em của mình bằng cách thể hiện tình yêu bằng hành động trên chính người anh chị em ấy và trên các anh chị em khác trong Hội Thánh, khi họ có nhu cầu. Tức là, chúng ta sẵn sàng để khi có cơ hội thì chúng ta quan tâm, chăm sóc, tiếp trợ, cứu giúp, an ủi, khích lệ, cáo trách bất cứ ai trong Hội Thánh; vì mỗi người trong Hội Thánh là chi thể của cùng một thân.

Và bây giờ, chúng ta hãy xét đến từng hoàn cảnh con dân Chúa thật sự cần tiền; xét đến cách thức mà con dân Chúa có thể cứu giúp lẫn nhau về mặt tiền bạc trong mỗi trường hợp.

1. Cần tiền để giải quyết các nhu cầu cấp bách trong cuộc sống.

Thực tế cho chúng ta thấy, có rất nhiều con dân Chúa phải làm lụng vất vả để kiếm sống, và thường khi con dân Chúa lâm vào những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Chúng ta cần hiểu rõ điều này: Không một chỗ nào trong Thánh Kinh hứa rằng, Chúa sẽ ban sự giàu có về vật chất cho bất cứ ai tin nhận Tin Lành. Chúa có thể ban cho một số con dân Chúa được giàu có, khá giả về vật chất, nhưng Ngài cũng cho phép nhiều con dân Chúa lâm vào sự thiếu thốn về nhu cầu vật chất. Chúa dùng những con dân Chúa khá giả về vật chất để tiếp trợ cho những con dân Chúa thiếu thốn về vật chất. Những người nghèo trong Chúa được phước khi họ chịu khổ vì danh Chúa. Những người giàu trong Chúa được phước khi họ cứu giúp những anh chị em khó nghèo trong Hội Thánh.

Một số tà giáo thuộc phong trào Ân Tứ Ngũ Tuần dạy rằng, nghèo là hậu quả của tội lỗi; và dạy rằng, Chúa muốn cho con dân Chúa được giàu có về vật chất. Sự giảng dạy đó hoàn toàn phản nghịch Thánh Kinh. Chúa dạy con dân Chúa có ăn, có mặc thì phải thỏa lòng. Chúa gọi những người khó nghèo là có phước. Bản thân Chúa là một người nghèo về vật chất:

Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu.” (Ma-thi-ơ 8:20; Lu-ca 9:58).

Lời tâm tình của Sứ Đồ Phao-lô được ghi lại trong Ga-la-ti 2:10 cho chúng ta thấy, ông và Ba-na-ba vẫn luôn quan tâm, cứu giúp những người nghèo. Khi nạn đói xảy ra tại Giê-ru-sa-lem, thì con dân Chúa trong các Hội Thánh ở vùng Tiểu Á đã đóng góp tiền bạc, gửi về Giê-ru-sa-lem để cứu đói (Công Vụ Các Sứ Đồ 11:28-30). Bản thân Sứ Đồ Phao-lô cũng trải qua những lúc đói, rách (II Cô-rinh-tô 11:23-27).

Trong phạm vi bài này, chúng ta không bàn về ý nghĩa sự nghèo khó vật chất của con dân Chúa; mà chúng ta chỉ xác định rằng, con dân Chúa có những khi rơi vào hoàn cảnh cần tiền để giải quyết các nhu cầu cấp bách trong cuộc sống. Nhu cầu cấp bách là những sự cần thiết trong cuộc sống phải được giải quyết ngay. Thí dụ:

 • Hôn lễ.

 • Lễ an táng.

 • Chi phí bệnh viện.

 • Thiên tai, hoạn nạn làm thiệt hại thân thể, nhà cửa, xe cộ, cơ sở, phương tiện làm ăn kiếm sống.

 • Thất nghiệp, chưa tìm được việc làm.

 • Bị bách hại đức tin phải ra khỏi gia đình hoặc địa phương đang sinh sống, cần nơi ăn, chốn ở tạm.

Khi lâm vào các hoàn cảnh như vậy, thì con dân Chúa phải thông báo ngay cho Hội Thánh, để được Hội Thánh cầu thay và tiếp trợ. Sự tiếp trợ đến từ mọi người trong Hội Thánh, tùy theo khả năng và tấm lòng của mỗi người. Trong khi khả năng cứu giúp, chia xẻ, của mỗi người khác nhau, thì tấm lòng yêu thương, cứu giúp của mỗi người nên giống nhau, đó là hoàn toàn cảm thông và hết sức ra tay cứu giúp, vì thật sự yêu nhau bằng tình yêu của Chúa.

Các trưởng lão trong Hội Thánh tại địa phương có bổn phận và trách nhiệm tìm hiểu chính xác hoàn cảnh và nhu cầu của người cần được cứu giúp; thông báo cách rõ ràng và chi tiết cho toàn Hội Thánh; rồi điều hành việc cứu giúp cho người có nhu cầu. Việc cứu giúp không giới hạn trong sự đóng góp tiền bạc, mà bao gồm cả việc chia xẻ chỗ ở, giúp tìm kiếm việc làm, giúp phương tiện di chuyển, đi thăm người bệnh trong bệnh viện hoặc tại nhà riêng… Nói tóm lại, Hội Thánh cùng nhau quan tâm, chăm sóc, cứu giúp người anh chị em cùng Cha đang cần sự cứu giúp, như người ấy là ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột thịt của mình.

Về phần người được cứu giúp thì không nên e ngại trong việc tiếp nhận sự cứu giúp từ Hội Thánh, mà hãy vui mừng cảm tạ Chúa và cám ơn anh chị em của mình. Rồi nương cậy nơi Chúa qua sự giúp đỡ, hướng dẫn của Hội Thánh, để sớm ổn định việc làm và cuộc sống.

Sự tiếp trợ lẫn nhau trong Hội Thánh về mặt tiền bạc không bao giờ là sự cho mượn tiền, mà là sự mỗi thành viên theo khả năng Chúa ban, tích cực quyên ra một số tiền để cứu giúp anh chị em của mình trong cơn khốn khó, mà người được giúp không cần phải trả lại.

Người cần được cứu giúp không nên hỏi xin hay mượn tiền bất cứ ai trong Hội Thánh, mà nên trực tiếp báo cho trưởng lão trong Hội Thánh tại địa phương của mình về hoàn cảnh của mình. Trưởng lão thông báo cho toàn Hội Thánh, để Hội Thánh hiệp ý cầu nguyện và đưa ra phương cách giúp đỡ thực tế theo sự dẫn dắt của Chúa.

Dù người được giúp không cần phải trả lại số tiền Hội Thánh giúp mình, nhưng khi người được giúp đã được phục hồi về mặt tài chính, có khả năng trả lại số tiền Hội Thánh đã giúp cho mình, thì người ấy nên hoàn lại số tiền ấy cho Hội Thánh, để đưa vào quỹ tiếp trợ dùng cho việc cứu giúp những người khác.

Không một ai trong Hội Thánh giúp tiền cách riêng tư cho bất cứ người nào. Vì như vậy sẽ dễ dàng bị ma quỷ lợi dụng, cám dỗ người được cứu giúp. Mọi sự giúp đỡ nhau về tiền bạc phải thông qua trưởng lão trong Hội Thánh tại địa phương. Trưởng lão phải minh bạch sổ sách tài chính để không gây cớ vấp phạm.

2. Cần tiền vốn để làm ăn, mua bán.

Việc làm ăn, mua bán không có gì sai. Vấn đề là: Thứ nhất, có phải Chúa muốn chúng ta làm ăn, mua bán như vậy hay không; thứ nhì, cách làm ăn, mua bán của chúng ta có phạm các điều răn của Thiên Chúa hay không.

Nếu việc làm ăn, mua bán đẹp lòng Chúa thì chúng ta phải bắt đầu từ nhỏ đến lớn, với khả năng vốn liếng đã có trong tay. Nếu không có vốn liếng để bắt đầu thì có thể trình bày với Hội Thánh để mượn vốn từ các anh chị em trong Hội Thánh. Sau một năm, người được giúp có thể từ từ trả góp mỗi tháng số tiền giúp vốn cho Hội Thánh, và không phải trả lãi. Con dân Chúa cũng có thể vay mượn tiền vốn từ các ngân hàng một cách hợp pháp (không thông qua hối lộ), nhưng không nên vay mượn tiền vốn có lãi suất cao từ những người chuyên cho vay thu lãi cao.

Nếu muốn được sự giúp vốn từ các anh chị em trong Hội Thánh thì người cần giúp vốn phải thông qua trưởng lão, đứng trước Hội Thánh, trình bày chương trình, phương án làm ăn, mua bán của mình, xin Hội Thánh cầu thay và giúp đỡ. Con dân Chúa trong Hội Thánh tùy theo sự cảm động của Chúa và khả năng của mình mà góp phần giúp vốn cho người cần được giúp vốn. Mỗi người lên tiếng cho biết số tiền mình có thể giúp. Chỉ khi nào tổng số tiền đạt mức yêu cầu, thì một chấp sự mới đứng ra thu nhận, ghi sổ, và trao lại cho người được giúp. Nếu tổng số tiền hứa giúp không đạt yêu cầu thì phải tạm gác việc giúp vốn, xem như Hội Thánh không có khả năng.

Con dân Chúa trong Hội Thánh cũng có thể cùng nhau góp vốn theo hình thức góp cổ phần, để mở ra việc làm ăn, mua bán. Đó là sự cùng nhau góp vốn để làm ăn và tiền lời được chia đều cho mỗi cổ phần.

Mục đích của mọi việc làm ăn, mua bán trước hết là tự nuôi sống bản thân và gia đình, kế tiếp là tạo công ăn việc làm cho con dân Chúa; chứ không bao giờ là để làm giàu. Vì sự muốn làm giàu nghịch lại lời dạy của Chúa trong I Ti-mô-thê 6:9. Nếu Chúa muốn ban phước cho mình trở nên giàu có, để dùng sự giàu có đó phụng sự Chúa, thì Ngài sẽ sắm sẵn mọi sự cho mình và giúp phát triển việc làm ăn mua bán của mình. Con dân Chúa cứ để cho việc làm ăn, mua bán của mình tự nhiên phát triển trong sự quan phòng của Chúa. Đừng bao giờ có ý muốn tìm cách phát triển theo lối của người thế gian.

Nếu trong việc làm ăn bị khó khăn, thua lỗ, thì trước hết, con dân Chúa cần cầu nguyện dâng trình lên Chúa và yên lặng chờ đợi sự giải cứu của Chúa. Tuyệt đối không nên tự mình tìm cách giải quyết, tìm cách vay nợ, nhất là không nên hỏi mượn tiền của các anh chị em trong Hội Thánh.

Sự thất bại, thua lỗ trong việc làm ăn mua bán có thể là hậu quả của sự phạm tội, vì mình bắt đầu tham lam tiền bạc, muốn làm giàu, vì mình áp dụng những thủ thuật bất chính, hoặc vì mình phạm tội trong các phương diện khác của cuộc sống. Tuy nhiên, sự thất bại, thua lỗ cũng có thể là sự tấn công của ma quỷ mà Chúa cho phép xảy ra, để thử thách đức tin của chúng ta. Vì thế, việc cần làm trước hết là chúng ta đến với Chúa, tra xét lòng mình, để tìm kiếm nguyên nhân của sự thất bại.

Nếu nguyên nhân là vì sự phạm tội, thì chúng ta cần hết lòng ăn năn và xưng tội với Chúa, đồng thời vui lòng chấp nhận hậu quả đương nhiên của sự phạm tội, cho dù có phải phá sản. Sau đó, cầu xin sự thương xót, ban ơn của Chúa, giúp mình có lại được một việc làm kiếm sống ổn định. Nên nhớ, khi chúng ta phạm tội thì chúng ta đáng bị hư mất đời đời, nhất là phạm tội sau khi đã biết Chúa. Nếu Chúa thương xót, tha thứ cho chúng ta, để chúng ta không bị mất đi sự cứu rỗi, thì cho dù suốt phần đời còn lại, chúng ta phải sống thiếu thốn vật chất như một người ăn mày, thì chúng ta vẫn phải vui mừng mà tạ ơn thương xót của Chúa. Chúng ta không có quyền đòi hỏi Chúa phải làm gì khác hơn cho mình, ngoài sự ban ơn cứu rỗi cho chúng ta khi chúng ta thật lòng ăn năn tội, y theo lời hứa của Ngài.

Nếu nguyên nhân là vì sự tấn công của ma quỷ, thì chúng ta cứ bình an, phó thác mọi sự trong tay Chúa, cho dù có phải phá sản. Đến đúng thời điểm, Chúa sẽ đem chúng ta ra khỏi hoạn nạn và đưa chúng ta lên cao. Chúng ta cần ghi nhớ các bài học sau đây trong Thánh Kinh:

 • Ông Gióp hoàn toàn gánh chịu sự tấn công của ma quỷ về mọi mặt: mất hết tài sản, chết hết mười đứa con, bị ghẻ lỡ đau nhức toàn thân, bị vợ xúi giục hãy phỉ báng Thiên Chúa rồi chết đi, bị các bạn thân nghi ngờ phẩm hạnh; nhưng ông vẫn vững đức tin nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa đã khen ông và phục hồi gấp hai mọi sự thiệt hại của ông.

 • Thiên Chúa cho phép các anh ruột của Giô-sép bán ông làm nô lệ. Thiên Chúa cho phép sự vu oan xảy ra để Giô-sép bị tù. Nhưng Thiên Chúa đã lập Giô-sép làm người cầm quyền lớn thứ nhì tại xứ Ê-díp-tô.

 • Thiên Chúa cho phép Đa-ni-ên và ba người bạn của ông bị đế quốc Ba-by-lôn bắt làm nô lệ. Nhưng Ngài đã khiến cho họ trở nên những người cầm quyền cao cấp trong đế quốc Ba-by-lôn.

Nếu sự thất bại trong việc làm ăn, mua bán không phải vì chúng ta phạm tội, thì Chúa có thể phục hồi việc làm ăn, mua bán của chúng ta, nhưng Chúa cũng có thể dẹp đi, để dẫn chúng ta vào một công ăn, việc làm khác. Vì thế, chúng ta chỉ cần an tâm, phó thác mọi sự trong tay Chúa. Đừng tìm cách bảo vệ việc làm ăn, mua bán của mình theo ý riêng.

Thí dụ về sự thất bại do hậu quả của tội lỗi: Mua gian, bán lận. Trốn thuế bị nhà nước khám phá. Hùn vốn với người không tin Chúa (tức là mang ách chung với kẻ chẳng tin). Không giữ ngày Sa-bát hoặc vi phạm bất cứ điều răn nào khác của Thiên Chúa.

Thí dụ về sự thất bại do ma quỷ tấn công: Bị cướp, bị trộm. Bị thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn, mất mùa. Thị trường bị cạnh tranh… Dĩ nhiên, các điều được nêu ra đây cũng có thể là hậu quả của sự phạm tội; nhưng nếu không phạm tội mà lại đối diện với các trường hợp này, thì chắc chắn đó là sự tấn công của ma quỷ, như nó đã từng tấn công ông Gióp.

Con dân Chúa chỉ nên tiếp trợ người anh chị em trong Chúa làm ăn, mua bán gặp khó khăn nếu sự khó khăn đó không phải là hậu quả của tội lỗi. Còn nếu rõ ràng sự khó khăn đó là hậu quả của sự phạm tội, thì con dân Chúa chỉ cầu thay, để người có tội sớm thật lòng ăn năn, mà không cần phải cứu giúp về tiền bạc. Nếu Chúa muốn thì Ngài sẽ làm ra phép lạ để cứu giúp người ấy.

3. Cần tiền để giải quyết nợ nần.

Nợ nần có thể là do vay nợ để giải quyết các nhu cầu trong cuộc sống, do làm ăn, mua bán bị thua lỗ, do hoang phí trong nếp sống tội lỗi.

Là con dân Chúa chân thật thì điều trước hết chúng ta cần ghi nhớ về phương diện tiền bạc là: “Đừng mắc nợ ai điều gì hết, ngoại trừ yêu lẫn nhau.” (Rô-ma 13:8). Tuy nhiên, trong thực tế của đời sống, chúng ta vẫn có thể lâm vào cảnh thiếu nợ:

 • Có thể chúng ta thiếu nợ từ trước khi tin Chúa.

 • Có thể chúng ta thiếu nợ vì làm ăn thất bại sau khi tin Chúa.

 • Có thể chúng ta thiếu nợ vì tai nạn hoặc vì điều trị bệnh tật.

Đối với việc thiếu nợ từ trước khi tin Chúa, thì chúng ta giải quyết như sau: Trước hết, chúng ta cầu nguyện dâng trình lên Chúa việc thiếu nợ của chúng ta, xin Chúa giúp chúng ta sớm trả hết nợ. Kế tiếp, chúng ta lập danh sách những người chúng ta thiếu nợ và ghi rõ số nợ mà chúng ta còn thiếu. Sau đó, chúng ta thông báo cho các chủ nợ về khả năng trả nợ của chúng ta, yêu cầu được trả dần cho đến khi hết số tiền gốc chúng ta đang thiếu và xin miễn trả tiền lãi. Chủ nợ nào không đồng ý thì chúng ta có thể tạm ngưng trả nợ cho họ mà lo trả cho những chủ nợ đã đồng ý. Ưu tiên trả nợ cho những người chỉ cho chúng ta mượn tiền chứ không cho vay lấy lãi.

Nếu trong cuộc sống hiện tại, chúng ta chỉ làm vừa đủ sống chứ không đủ để trả nợ, thì chúng ta cứ nói thật với các chủ nợ. Nếu các chủ nợ muốn giải quyết theo pháp luật thì chúng ta vâng theo. Điều quan trọng là chúng ta phải hết sức sống tiết kiệm, để dành tiền trả nợ. Nếu chúng ta hết lòng sống theo Lời Chúa, thì đến thời điểm của Ngài, Ngài sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi sự nợ nần.

Dù đang thiếu nợ thì chúng ta cũng nên dự phần đóng góp trong việc dâng hiến lên Chúa vào trong các mục vụ của Hội Thánh địa phương. Nếu chúng ta có lòng dâng hiến, thì Chúa sẽ cảm động lòng chúng ta, để chúng ta biết phải dâng hiến như thế nào.

Chúng ta có thể nêu vấn đề thiếu nợ của chúng ta giữa Hội Thánh để được cầu thay, nhưng không kêu gọi các anh chị em trong Hội Thánh giúp đỡ tiền bạc trong việc trả nợ. Nhưng nếu có anh chị em nào muốn giúp chúng ta một số tiền để trả nợ, thì chúng ta có thể tiếp nhận.

Đối với việc thiếu nợ vì làm ăn thất bại sau khi tin Chúa, thì chúng ta giải quyết như đã trình bày phía trên, trong tiết mục 2: Nếu đó là hậu quả của sự phạm tội thì chúng ta vui lòng chấp nhận hậu quả sự phạm tội của mình, cho dù phải chịu phá sản. Nếu đó là sự tấn công của ma quỷ thì chúng ta có thể nhận sự cứu giúp của các anh chị em trong Hội Thánh.

Đối với việc thiếu nợ vì tai nạn hoặc vì điều trị bệnh tật, thì chúng ta giải quyết như sau: Cầu nguyện dâng trình lên Chúa, xin Chúa mở đường để mình trả nợ. Chúng ta trả nợ theo khả năng đang có chứ không vay mượn tiền bạc để trả nợ. Chúng ta có thể tiếp nhận sự giúp đỡ tiền bạc từ các anh chị em trong Hội Thánh để trả nợ. Hội Thánh nên hết lòng cầu thay và đóng góp tiền bạc, giúp cho người thiếu nợ sớm trả hết nợ. Sự giúp đỡ tiền bạc này từ Hội Thánh không cần người được giúp đỡ trả lại.

Kết luận

Từ khi chúng ta thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì chúng ta được dựng nên mới, được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời, được ban cho năng lực, ân tứ, và khí giới của Đức Chúa Trời, để chúng ta sống một nếp sống mới thánh khiết và đắc thắng trong Đấng Christ.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn đang sống ở giữa thế gian. Chúng ta vẫn phải làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình mỗi ngày. Hình phạt từ buổi sáng thế vẫn chưa cất khỏi thân thể xác thịt của chúng ta, là sự chết của thân thể xác thịt và sự làm lụng khó nhọc để kiếm sống. Ai không muốn làm việc thì cũng không nên ăn:

Ngươi sẽ đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày ngươi trở về đất…” (Sáng Thế Ký 3:19).

…Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.” (Ma-thi-ơ 6:34).

…Nếu ai không muốn làm việc, thì cũng không nên ăn.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:10).

Trong thực tế, thường khi chúng ta phải từ bỏ những việc làm kiếm sống cũ của mình, vì chúng là những việc làm không đúng với Lời Chúa. Đối với những việc làm chính đáng thì chúng ta phải thay đổi cách làm việc của mình theo sự đổi mới trong linh hồn và tâm thần của mình, để sự làm việc của chúng ta luôn thể hiện sự vinh quang của Thiên Chúa: yêu thương, thánh khiết, và công chính. Ma quỷ sẽ luôn tìm cách để tấn công chúng ta, cám dỗ chúng ta phạm tội, lường gạt chúng ta qua các tà giáo. Vì thế, chúng ta cần nương cậy vào Lời Chúa để luôn đứng vững trong đức tin mà chiến thắng ma quỷ. Câu Thánh Kinh đầu tiên mà mọi con dân Chúa cần học thuộc lòng và làm theo là Giô-suê 1:8-9:

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi mới hành động thông sáng. Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng. Vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi vẫn ở cùng ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi.”

Chính sự đọc Lời Chúa, suy ngẫm ngày đêm, và cẩn thận làm theo giúp cho chúng ta hiểu biết ý muốn của Chúa và đường lối của Chúa dành cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta luôn sống đúng theo ý Chúa mà được thịnh vượng trong cuộc sống, và luôn biết hành động cách thông sáng, kể cả hành động thông sáng trong việc kiếm tiền và dùng tiền.

Chúng ta cần hiểu và nhớ rằng, tiền bạc cũng như mọi tài năng, địa vị, danh tiếng, tri thức và trí thức Chúa ban cho chúng ta đều là những ơn Chúa giao cho chúng ta quản lý, để chúng ta phục vụ lẫn nhau trong Hội Thánh của Ngài:

Theo như mỗi người đã nhận được ơn, hãy phục vụ lẫn nhau như những người quản lý tốt các thứ ơn của Thiên Chúa.” (I Phi-e-rơ 4:10).

Càng được ơn nhiều chừng nào thì chúng ta càng có bổn phận và trách nhiệm nhiều chừng nấy trong việc quản lý các ơn của Thiên Chúa:

…Vì ai được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn.” (Lu-ca 12:48).

Việc kiếm tiền và dùng tiền của chúng ta đều là ơn đến từ Thiên Chúa. Chúng ta có bổn phận và trách nhiệm trong việc kiếm tiền và dùng tiền sao cho có ích lợi và gây dựng cho chính mình, cho Hội Thánh, và chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa (I Cô-rinh-tô 10:23, 31). Trong đó, có việc giúp đỡ tiền bạc cho các anh chị em có nhu cầu trong Hội Thánh.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
15/11/2016

 

Share This:

Comments are closed.