775 views

Slideshow Lời Chúa 10/2016

Kính mời Hội Thánh cùng xem slideshow:

Xin tải xuống hình ảnh câu gốc tại đây: https://od.lk/fl/MV8xNjY5MjcxMV8

Cám ơn cháu Bùi Thị Mai Thảo (Canada) đã dành thời gian tạo các hình ảnh câu gốc.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Comments are closed.