1,895 views

Hỏi & Đáp: Sự Thanh Tẩy Đền Thánh & Sự Phán Xét Cuối Cùng

Hỏi:

Chào chú Tim!

  • Tin rằng không có giai-đoạn tiên-tri nào trong Kinh-thánh nói đích-xác ngày tái-lâm, nhưng tin thời-gian dài nhứt, tức 2300 ngày trong Ða-ni-ên 8:14, kết-thúc vào năm 1844, đạt đến một biến-cố gọi là dọn sạch đền thánh.
  • Tin rằng đền thánh thật mà đền tạm trên đất là tượng-trưng, là đền thờ của Ðức Chúa Trời ở trên trời, là đền mà Phao-lô nói đến trong sách Hê-bơ-rơ đoạn 8 trở đi, chính đền mà Ðức Chúa Giê-su, thầy tế-lễ thượng-phẩm của chúng ta đang hành-chức tế-lễ của Chúa, là đối-mẫu của công-việc các thầy tế-lễ Y-sơ-ra-ên đảm-nhiệm khi xưa. Tin rằng chính đền thánh thiên-đàng nầy là đền được dọn sạch vào cuối giai-đoạn 2300 ngày của Ða-ni-ên 8: 14. Việc dọn sạch, như biểu-hiệu xưa kia, là việc phán xét, khởi đầu bằng việc nhận chức tế-lễ thượng-phẩm của Ðức Chúa Giê-su vào giai-đoạn phán-xét của chức-vụ Ngài trong đền thánh trên trời, đã được biểu-hiệu bằng việc dọn sạch đền thánh trên đất trong ngày Ðại-lễ Chuộc tội. Chính việc phán-xét này ở trên trời khởi đầu vào năm 1844. Việc phán-xét xong tức chấm dứt thời-kỳ ân-điển cho nhân-loại.

Trên đây là 2 trong số những điều mà tín đồ cơ đốc phục lâm tin, như vậy có phải họ tin rằng họ đang sống ở giai đọan 1000 năm bình an không vậy chú? Con có hỏi 1 mục sư CMA về 7 năm đại nạn và được trả lời rằng đó chỉ là 1 thuyết, 1 quan điểm thần học truyền thống và nói rằng có quan điểm khác cho rằng không có 7 năm đại nạn mà khi chúa đến giai đọan 1000 năm bình an sẽ được thiết lập, xin chú giải thích thêm cho con.

Thanh Minh.

Đáp:

Chào Thanh Minh,

Trong câu chuyện kể về việc huấn luyện nhân viên khám phá giấy bạc giả, người ta kể rằng, các nhân viên được huấn luyện chỉ học có một điều duy nhất là  nhận biết giấy bạc thật thay vì phải tốn công học nhận diện đủ loại giấy bạc giả được tung ra trên thị trường vì không thể nào có đủ thời gian để học cho hết các thứ giả đó. Điều quan trọng duy nhất mà các nhân viên này cần biết là làm sao để quen thuộc giấy bạc thật đến mức có thể nhắm mắt, sờ tay vào tờ giấy bạc thật mà biết ngay đó là giấy bạc thật. Khi một nhân viên đã có khả năng nhận biết giấy bạc thật thì đương nhiên sẽ nhận ra bất kỳ tờ giấy bạc giả nào một cách dễ dàng, vì nếu không phải là giấy bạc thật đương nhiên là giấy bạc giả.

Việc nhận biết các giáo lý sai lạc với Thánh Kinh cũng tương tự như vậy. Chúng ta chỉ cần chuyên tâm học hỏi Lời Chúa với lòng khiêm nhu, vâng phục (đọc, suy gẫm, và cẩn thận làm theo) thì Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật của Lời Ngài. Khi đã biết lẽ thật của Lời Chúa thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra các giáo lý giả ngay.

Trong hai điều mà bạn nêu lên trên đây, chỉ cần dùng các lẽ thật trong Thánh Kinh sẽ nhận ra ngay lẽ giả của sự dạy dỗ ấy:

1. Đền thánh được đề cập trong Đa-ni-ên 8:14 là đền thánh trên đất bởi vì chỉ có đền thánh trên đất mới có thể bị “ném xuống/đánh đổ” và bị “giày đạp” (Đa-ni-ên 8:11, 13).

Đền thánh trên trời đã được Đức Chúa Jesus thanh tẩy (purified) bằng chính huyết Ngài cách nay gần 2,000 năm (Hê-bơ-rơ 9:23). Sự thanh tẩy này được thực hiện không phải vì đền thánh trên trời bị ô uế mà là sự thanh tẩy để mở đường cho Hội Thánh của Đấng Christ được vào tận trong nơi chí thánh để thờ phượng và cầu xin Đức Chúa Trời, nói cách khác: là sự thanh tẩy mỗi một người tin nhận sự chuộc tội của Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 9:14). Huyết của Đấng Christ được rãi ra trong nơi chí thánh trên trời (trước mặt Đức Chúa Cha) để con người tội lỗi của chúng ta có thể qua huyết đó mà dạn dĩ (trong tâm thần) đến gần ngôi ơn phước (Hê-bơ-rơ 4:16; 10:19; 12:22-24).

2. Việc phán xét Hội Thánh xảy ra trong ngày Chúa đến cất Hội Thánh ra khỏi thế gian (sắp xảy ra bất kỳ lúc nào), những kẻ giả hình, những kẻ hâm hẫm sẽ bị bỏ lại. Việc phán xét cuối cùng (dành cho những người không tin nhận Chúa) chỉ có thể xảy ra sau khi các biến cố: Hội Thánh được cất lên, bảy năm đại nạn trên đất, Antichrist bị diệt, Satan bị nhốt, một ngàn năm bình an trên đất với Đức Chúa Jesus trị vì trong danh hiệu “Vua trên muôn vua – Chúa trên muôn Chúa” được hoàn tất. (Khải Huyền 20).

3. Hiện nay có phải là thời kỳ 1,000 năm bình an hay không? Câu hỏi này ai cũng có thể trả lời được! Nếu ai tin rằng họ đang sống trong thời kỳ 1,000 năm bình an là họ tự lừa dối chính mình một cách thật là ngây thơ.

Riêng việc một mục sư CMA cho rằng bảy năm đại nạn chỉ là một thuyết, một quan điểm thần học truyền thống thì tôi e rằng vị mục sư đó chưa để thì giờ đọc và suy gẫm hai sách Đa-ni-ên, Khải Huyền.

Ngày của Chúa đã quá gần (ngày Chúa đến đem Hội Thánh ra khỏi thế gian). Chúng ta hãy khuyên nhau sống thánh khiết theo Lời Chúa để được gặp mặt Chúa trong ngày Chúa trở lại. Thánh Kinh chép: “nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:14) mà Đức Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1), cho nên: nếu chúng ta không sống thánh khiết theo Lời Chúa thì chúng ta sẽ không nhìn thấy Đấng Christ trong ngày Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian!

Mong gặp bạn giữa chốn không trung trong ngày phước hạnh đó.

Huỳnh Christian Timothy
14/07/2009

Share This:

Comments are closed.