Karaoke: Thiên Chúa Là Cha

1,153 views

 

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke: Ta Theo Nhau Trong Chúa

1,933 views

 

Ta Theo Nhau Trong Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
(Theo Điệu Dân Ca “Hồn Quê” của Thanh Sơn)
11/02/2017

Tiếng hát của Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTA2NTg2MzNf/TaTheoNhauTrongChua%28HonQue%29Priscilla.mp3

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke: Jesus Là Cứu Chúa

1,405 views

Somewhere My Love
Composed by Maurice-Alexis Jarre
Panflute Playing by Eduardo Garcia

Lời Việt: Jesus Là Cứu Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
07/02/2017

Tiếng hát của Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTA5OTg2NTFf/JesusLaCuuChua%28SomewhereMyLove%29Priscilla.mp3

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke: Jesus Là Cội Nguồn Yêu Thương

1,370 views

Jesus Là Cội Nguồn Yêu Thương
Pastor Huỳnh Christian Timothy
(Theo Điệu Nhạc “Làng Tôi” của Chung Quân)
11/02/2017

Tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTA2NTY0Njhf/JesusLaCoiNguonYeuThuong%28LangToi%29Priscilla.mp3

Đọc Tiếp →

Share This:

Thơ: Ơn Chúa Jesus Quá Tuyệt Vời

1,333 views

ƠN CHÚA JESUS QUÁ TUYỆT VỜI

Ơn Chúa Jesus quá tuyệt vời
Ơn thiêng rộng tỏa khắp ngàn nơi
Ra đi từ chốn trời cao ấy
Đến chốn nhân gian để cứu đời

Ơn Chúa cao sâu thật tuyệt vời
Nhân gian chìm đắm khổ nào vơi
Treo thân thập giá Ngài mang hết
Tội lỗi muôn dân ở dưới trời

Ôi! Chúa Jesus của đất trời
Tình yêu của Chúa chẳng hề vơi
Cho dù trời đất không còn mãi
Chúa vẫn y nguyên chẳng đổi dời Đọc Tiếp →

Share This:

NGCHTK: Ga-la-ti 2:11-14

304 views

Tiếng việt: http://www.grace-jay.net/HocThanhKinh/ga-la-ti-2_11-14/

Huỳnh Christian Hồng Ân

11 Nhưng khi Phi-e-rơ đến thành An-ti-ốt, tôi có phản đối anh ấy tận mặt, bởi vì anh ấy đáng trách.

Đáng tiếc thay, có một sự xung đột giữa Sứ Đồ Phao-lô và Phi-e-rơ. “Phản đối Phi-e-rơ tận mặt” có nghĩa là Phao-lô nói ra sự phản đối của ông đối với thái độ của Phi-e-rơ. Điều Phi-e-rơ làm sẽ được bàn đến trong các câu kế tiếp, nhưng hãy biết chắc rằng, bổn phận của Phao-lô là sửa lỗi cho người anh em của ông, nếu người anh em ấy có làm điều gì sai. Trong thực tế, theo Ma-thi-ơ 18:15, chúng ta cũng được khích lệ để làm như Phao-lô đã làm, nếu chúng ta biết rằng, một trong các anh chị em trong Đấng Christ của chúng ta đang sai lầm. Nếu người ấy lắng nghe và tự sửa mình, thì chúng ta có lại được một người anh em hay chị em; nếu không, thì chúng ta bị mất một người anh em hay chị em. Sửa lỗi các Cơ-đốc nhân khác là giúp họ, chứ không phải làm cho họ bị ngượng hay chống nghịch họ. Phao-lô dứt khoác và chắc chắn về những gì mà ông phải nói với Phi-e-rơ. Ông đã làm điều mà ông phải làm để cứu Phi-e-rơ và Hội Thánh ra khỏi sự sai trái càng hơn. Bấm vào đây để đọc tiếp


Tiếng Anh: http://www.grace-jay.net/BibleStudy/galatians-211-14/

Grace Christian Huynh

11 But when Peter came to Antioch, I withstood him to his face, because he was to be blamed.

Regrettably, there was a conflict between the apostles Paul and Peter. To “withstood him to his face” means that Paul expressed his opposition to Peter’s behavior. What Peter did will be discussed in the next verses, but make no mistake that it is Paul’s obligation to correct his brother if the brother did any wrongdoing. In fact, we, too, are encouraged to do as Paul did if we knew that one of our brothers or sisters in Christ was in the wrong according to Matthew 18:15. If that person listens and corrects himself or herself, we have gained back a brother or sister, but if not, then we have lost a brother or sister. To correct other Christians is to help them, not to embarrass or to turn against them. Paul was cut and dry about what he had to say to Peter. He did what he had to do in order to save Peter and the Church from further wrongdoing. Continue reading

Share This:

Thơ: Chúa Đang Kêu Gọi Hội Thánh

1,135 views

CHÚA ĐANG KÊU GỌI HỘI THÁNH

         Chúa đang kêu gọi muôn người
Đã tin nhận Chúa cùng vui hát mừng
         Sống trong ân điển không ngưng
Vâng theo Lời Chúa, lòng chung hát hòa

        Âm vang lời Chúa thiết tha
Ngày Chúa trở lại sẽ là không lâu
        Cùng nhau ta hãy nguyện cầu
Cho ngày Đấng Christ mau mau tái hồi

       Chúa đang kêu gọi khắp nơi
Bầy chiên của Chúa theo lời Thánh Kinh
       Giữ cho nếp sống hiển vinh
Đối nhân, xử thế chân tình yêu thương

       Mai sau về chốn thiên đường
Là nơi sắm sẵn quê hương của mình
      Đó là đáp tạ ân tình
Jesus Thiên Chúa hy sinh cứu đời

Huỳnh Christian Timothy
07/02/2017

Họa theo bài thơ “Tiếng Thơ kêu Gọi Mọi Người” dưới đây của Bà Trần Thị Thi, Cà-mau, Việt Nam.

Đọc Tiếp →

Share This:

Hỏi & Đáp: Làm Giàu

1,738 views

HỎI:

Con xin kính chào chú Tim!
Chú ơi, chú cho con hỏi nếu một con dân Chúa muốn làm giàu là đã phạm tội rồi phải không thưa chú?
Có một anh chị em nói rằng con dân Chúa có thể làm giàu một cách chính đáng là đúng hay sai?
Trong trường hợp tiền lương hiện tại của mình chỉ đủ ăn đủ mặc cho bản thân mình nhưng mình muốn đặt ra mục tiêu trong những tháng sắp tới có được mức lương cao hơn bằng việc nỗ lực làm việc để mình có thêm tiền giúp đỡ anh chị em của mình thì suy nghĩ đó có đúng không ạ?
Xin chú Tim trả lời giúp con. Con xin cám ơn chú!

Đọc Tiếp →

Share This:

Hỏi & Đáp: Thánh Ca và Nhạc Đời

1,981 views

HỎI:

Con dân Chúa có nên đặt lời thánh ca cho các bài nhạc đời để hát tôn vinh Chúa hay không?

ĐÁP:

Xuất Ê-díp-tô Ký ghi lại câu chuyện dân I-sơ-ra-ên được Đức Chúa Trời cứu ra khỏi xứ Ê-díp-tô và Đức Chúa Trời truyền cho họ hỏi xin các loại vàng bạc, quần áo của dân Ê-díp-tô. Quần áo ấy được dân I-sơ-ra-ên sử dụng trong suốt 40 năm lang thang trong đồng vắng. Vàng bạc ấy ngoài một phần được dùng cách sai lầm trong việc đúc tượng một con bò con để qua đó thờ phượng Chúa, thì phần lớn được dùng vào việc xây dựng đền tạm để thờ phượng Chúa theo lệnh truyền của Chúa.

Điều quan trọng hơn hết là chính thân thể xác thịt của chúng ta đã từng đắm chìm trong tội lỗi, làm ra những sự gớm ghiếc trước Chúa, nhưng nay lại được chính Thiên Chúa dùng làm nơi ngự của Ngài, nơi danh Ngài được tôn cao và sự vinh quang của Ngài được chiếu sáng trong thế gian. Đọc Tiếp →

Share This:

NGCHTK – Ga-la-ti 2:1-10

363 views

Ga-la-ti 2:1-10

Tiếng Việt: http://www.grace-jay.net/HocThanhKinh/ga-la-ti-2_1-10/

Mười bốn năm sau lần đầu tiên Phao-lô gặp gỡ Phi-e-rơ, ông cùng với Ba-na-ba và Tít lại đến Giê-ru-sa-lem. Lý do họ đến Giê-ru-sa-lem là vì họ muốn trình bày đề tài về sự cắt bì với Hội Thánh tại đó. Những người xứ Giu-đê từ Giê-ru-sa-lem trước đó đã dạy cho các Hội Thánh tại Ga-la-ti rằng, sự cắt bì là một phần cần thiết cho sự cứu rỗi; chỉ có những người chịu cắt bì mới được cứu. Tuy nhiên, Phao-lô biết lẽ thật là: sự cắt bì không cần thiết cho sự cứu rỗi. Vì vậy, Phao-lô và Ba-na-ba cảm thấy rất nghiêm trọng phải đi đến Giê-ru-sa-lem, để xóa tan sự giảng dạy không đúng bởi những người xứ Giu-đê, hoặc ít ra, để làm sáng tỏ Tin Lành chân thật.

Tiếng Anh: http://www.grace-jay.net/BibleStudy/galatians-2_1-14/

Fourteen years after Paul’s first meeting with Peter, he, Barnabas, and Titus went to Jerusalem. The reason why they went to Jerusalem was because they wanted to address the topic of circumcision with the Church there. Judeans from Jerusalem previously taught the churches in Galatia that circumcision was a necessary component to salvation. Only the circumcised could be saved. However, Paul knew the truth: circumcision was not necessary in order to be saved. Therefore, Paul and Barnabas felt it critical to go to Jerusalem in order to dispel the inaccuracies taught by the Judeans or at least clarify the true Gospel.

Share This:

Karaoke: Hôm Nay Đây Tôi Biết Jesus

282 views

Tải xuống pdf lời bài hát và nhạc đệm tại đây:
http://thanhca.timhieutinlanh.net/hom-nay-day-toi-biet-jesus/

Tải xuống video karaoke này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNDk3Mzg5MDlf/HomNayDayToiBietJesus%28BangBang%29.mp4

Share This:

Karaoke: Thiên Chúa Tình Yêu

319 views

Tải xuống pdf lời bài hát và nhạc đệm tại đây:
http://thanhca.timhieutinlanh.net/thien-chua-tinh-yeu/

Tải xuống video karaoke này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNDk3Mjk4MThf/ThienChuaTinhYeu.mp4

Share This:

Karaoke: Khúc Ca Kính Dâng Chúa

355 views

Tải xuống pdf lời bài hát và nhạc đệm tại đây:
http://thanhca.timhieutinlanh.net/khuc-ca-kinh-dang-chua/

Tải xuống video karaoke này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNDk3MTM4MjNf/KhucCaKinhDangChua.mp4

Share This:

Karaoke: Chúa Vẫn Yêu Tôi Không Thôi

312 views

Tải xuống pdf lời bài hát và nhạc đệm tại đây:
http://thanhca.timhieutinlanh.net/chua-van-yeu-toi-khong-thoi/

Tải xuống video karaoke này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNDk2ODUyMDRf/ChuaVanYeuToiKhongThoi.mp4

Share This:

Thánh Ca: Hôm Nay Đây Tôi Biết Jesus

328 views

Hôm Nay Đây Tôi Biết Jesus
Nhạc Ngoại Quốc: Bang Bang
Lời Việt: Huỳnh Christian Timothy
14/01/2017

Tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh):
https://od.lk/d/MV8xNDk1NjE5MTlf/HomNayDayToiBietJesus_Priscilla.mp3

 

Khi xưa tôi đâu biết Jesus
Tâm linh tôi đâu biết an vui
Tôi miên man năm tháng lang thang
Bao đau thương ôi bước chân hoang… đó đây

Ai có hay chăng… Trái tim
tôi đã cô đơn… Ước mong
năm tháng an vui… Trong tôi
bao nỗi bâng khuâng mong chờ

Khi lang thang trong chốn nhân gian
Bao cơn vui như giấc mơ tan
Trôi theo nhau bao tháng năm hoang
Cho tôi luôn lo lắng hoang mang… Phút giây

tôi phải ra đi… đến nơi
thế giới bên kia… Có chăng
ai đó cho tôi… an vui
Thôi nỗi bâng khuâng mong chờ

Bao năm qua tôi vẫn không thôi
Mơ an vui sẽ đến cho tôi
Yêu thương thay gian dối lên ngôi
Cho trong tôi thôi hết đơn côi

Hôm nay đây tôi biết Jesus
Tâm linh tôi nay có an vui
Tôi ca vang linh khúc hân hoan
Jesus yêu tôi mãi không thôi… thiết tha

Đây trái tim tôi… Kính dâng
lên Chúa Jesus… Chúa tôi
Ơn Chúa cao sâu… yêu tôi
Tôi sẽ không quên bao giờ

Nay tôi đi ra chốn nhân gian
Gieo yêu thương trong nỗi hân hoan
Mong muôn dân tin Chúa Jesus
Thôi đau thương ai nấy an vui… đó đây

Ôi! Chúa Jesus… cứu tôi
Mang đến trong tôi… phước ân
Ơn Chúa cao sâu… yêu tôi
Tôi sẽ không quên bao giờ

Hôm nay đây tôi biết Jesus
Tâm linh tôi nay có an vui
Tôi ca vang linh khúc hân hoan
Jesus yêu tôi mãi không thôi… thiết tha

Đây trái tim tôi… Kính dâng
lên Chúa Jesus… Chúa tôi
Ơn Chúa cao sâu… yêu tôi
Tôi sẽ không quên bao giờ

Ơn yêu thương tôi vẫn ghi sâu
Khi an vui đã đến trong tôi
Khi yêu thương nhân ái lên ngôi
Tâm linh tôi thôi hết đơn côi

Nay tôi đi ra chốn nhân gian
Gieo yêu thương trong nỗi hân hoan
Mong muôn dân tin Chúa Jesus
Thôi đau thương ai nấy an vui… đó đây

Ôi! Chúa Jesus… cứu tôi
Mang đến trong tôi… phước ân
Ơn Chúa cao sâu… yêu tôi
Tôi sẽ… không… quên… bao… giờ

Đọc Tiếp →

Share This:

Những Sự Cám Dỗ và Thử Thách

371 views

Tiếng Việt – bấm vào nối mạng dưới đây để đọc tiếp:
http://www.vi.grace-jay.net/nhung-su-cam-do-va-thu-thach/

Những sự cám dỗ là những hoàn cảnh hay ý tưởng cố cài bẫy chúng ta vào trong sự phạm những hành động tội lỗi. Những sự thử thách là những sự thử nghiệm hay những sự cám dỗ mà Đức Chúa Trời cho phép chúng ta đối diện, để chúng ta thể hiện sức mạnh thuộc linh của chúng ta và làm vững mạnh đức tin của chúng ta trong Thiên Chúa.

English – click the following link to continue your reading:
http://www.grace-jay.net/temptations-and-trials/

Temptations are situations or thoughts that try to trap us into committing sinful acts. Trials are tests, or temptations that God allows us to face in order for us to show our spiritual strength and to strengthen our faith in God.

Share This:

Đối Diện Sự Cám Dỗ

357 views

Tiếng Việt – bấm vào nối mạng dưới đây để đọc tiếp:
http://www.vi.grace-jay.net/doi-dien-su-cam-do/

Suốt trong đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ kinh nghiệm rất nhiều sự cám dỗ. Những sự cám dỗ được dùng để thử nghiệm đức tin của chúng ta. Ma quỷ cám dỗ chúng ta để chứng minh với Đức Chúa Trời rằng, đức tin của chúng ta là yếu đuối. Đức Chúa Trời cho phép chúng ta bị cám dỗ để chúng ta biết và thể hiện đức tin của chúng ta. Đức Chúa Trời là công chính, vì thế Ngài không để cho chúng ta kinh nghiệm một sự cám dỗ nào mà chúng ta không thể vượt qua. Tuy nhiên, Sa-tan muốn chúng ta thất bại, vì thế nó sẽ cám dỗ chúng ta.

English – click the following link to continue your reading:
http://www.grace-jay.net/facing-temptation/

Throughout our lives, we will experience a multitude of temptations. Temptations are used to test our faith. Devils tempt us in order to prove to God that our faith is weak. God allows us to be tempted in order for us to know and show our faith. God is righteous, so He would not let us experience a temptation that was impossible for us to overcome. However, Satan wants us to fail, so he will tempt us.

Share This:

Thánh Ca: Thiên Chúa Tình Yêu

342 views

Thiên Chúa Tình Yêu
Nhạc Ngoại Quốc: Love Story
Lời Việt: Pastor Huỳnh Christian Timothy
14/01/2017

Tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh):
https://od.lk/d/MV8xNDkzMTI3NTdf/ThienChuaTinhYeu%28LoveStory%29_Priscilla.mp3

Chúa là tình thắm thiết
Là tình quá lớn không thể lấy gì để mà ví sánh
Là tình thánh khiết bao tháng năm dài tình còn mãi mãi
Là tình khắn khít yêu đến muôn đời tình dành cho tôi
Ôi biết nói gì?

Chúa đành lòng giáng thế
Làm người giữa chốn đen tối dương trần… Ngài tìm đến với
Loài người dối trá gian ác ô tội mà Ngài chết thế
Tình Ngài đã cứu bao thế nhân vì tình ngài quá lớn
Tình luôn đầy kín
Tình yêu còn mãi
Dù có ngàn chuyện mai sau tình vẫn còn nguyên
Tình cứ ngập tràn mênh mông
Tình mãi trào dâng
Lan khắp hồn tôi
Quên hết một đời tăm tối
Lòng thôi hết cô đơn
Khi đã gặp Ngài
Còn gì là khóc than!
Chúa yêu tôi vô cùng
Thiên Chúa tình yêu
Đọc Tiếp →

Share This:

Năm Mới Thử Thách Mới

592 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Năm Mới Thử Thách Mới

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Cách nay hơn 4,000 năm, có một người sống một đời sống trọn vẹn và ngay thẳng, đẹp lòng Thiên Chúa. Ông kính sợ Thiên Chúa, lánh khỏi điều ác, được chính Ngài làm chứng tốt cho trước các thiên sứ và Sa-tan. Người ấy là ông Gióp. Câu chuyện về sự Sa-tan cám dỗ ông, Thiên Chúa thử thách ông đã được chính ông ghi lại một cách sống động trong sách Gióp. Giữa cơn hoạn nạn lớn, ông đã cầu hỏi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu như sau:

Loài người là gì mà Ngài làm cho cao trọng? Mà Ngài đặt lòng Ngài trên nó? Mà Ngài viếng thăm mỗi sáng sớm, và thử thách từng khoảnh khắc?” (Gióp 7:17-18).

Lời cầu hỏi của Gióp nêu lên bốn lẽ thật quan trọng:

Đọc Tiếp →

Share This:

Hỏi & Đáp: Thời Gian

482 views

Hỏi:

Chú Tim ơi, thời gian được xem như là đại lượng bất biến duy nhất còn tồn tại song hành với tình yêu, tình yêu Thiên Chúa, với Chúa, có phải vậy không thưa chú, và cho con hỏi là: Con vẫn chưa hiểu về thời gian, cách tính lịch âm dương, ngày tháng năm, tuần, rồi năm trước công nguyên, sau công nguyên,…được hiểu thật đúng theo Thánh Kinh là như thế nào. Tạo sao lại có 12 tháng, con số 12 có ý nghĩa gì theo Thánh Kinh, rồi 1 tháng lại có 30 ngày, rồi lại còn có lịch Do Thái, lịch Thánh Kinh nghĩa là sao ạ, rồi phân 4 mùa, mỗi mùa lại có 3 tháng, những con số 4, 3 này nghĩa là sao ạ, chúng có liên quan gì đến Thánh Kinh không ạ, rồi lại một năm có 365 ngày, mỗi ngày 24 giờ, mỗi giờ 60 phút, mỗi phút 60 giây,..mỗi 7 ngày một tuần thì con rõ rồi,…còn các con số kia có liên quan gì đến Thánh Kinh không ạ,…Tại sao người ta gọi mồng một tháng một là tết, căn cứ đâu mà xác định chúng là 1 ngày đầu tiên và cuối cùng của năm, căn cứ đâu mà xác định năm nhất,…2017,..Tất cả này đều đến bởi Chúa hay có cả do con người tự ý quy định thưa chú.

Dạ, con xin chú giải thích kỹ cho con hiểu đúng Lẽ Thật về chúng. Con tạ ơn Chúa và con cảm ơn chú ạ.

Trong danh Đức Chúa Jesus.

Đáp:

Để có thể giải đáp các câu hỏi của con một cách đầy đủ thì cần phải viết thành một cuốn sách. Nhưng điều quan trọng là chú không biết đủ để trả lời cho con.

Hiện nay, loài người vẫn chưa có sự hiểu biết trọn vẹn về Thiên Chúa, ánh sáng, không gian, thời gian, sự sống…

Chú chỉ hiểu một cách rất giới hạn như sau: Đọc Tiếp →

Share This: