Vì Sự Vinh Quang của Thiên Chúa

693 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Vì Sự Vinh Quang của Thiên Chúa

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Nếp sống mỗi ngày của con dân Chúa là để tôn vinh Thiên Chúa bằng cách chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa. Vì thế, Chúa gọi chúng ta là sự sáng của thế gian (Ma-thi-ơ 5:14). Chúng ta chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa trong thế gian qua sự suy nghĩ, lời nói, cử chỉ, thái độ, và hành động của chúng ta trong mọi nơi, mọi lúc. Sự suy nghĩ bao gồm ước muốn, sở thích, và nhận định của chúng ta về mọi sự, mọi người. Lời nói bao gồm những âm thanh ra từ môi miệng chúng ta và những gì chúng ta viết thành chữ. Cử chỉ là dáng điệu tay chân của chúng ta. Thái độ là nét mặt thể hiện cảm xúc của chúng ta. Hành động là tất cả những việc gì chúng ta làm ra.

Share This:

Karaoke: Hãy Tin Chúa Jesus Tình yêu

855 views

Nguồn: https://youtu.be/-NAn77Lu3no

Hãy Tin Chúa Jesus Tình Yêu
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu Dân Ca Ái-nhĩ-lan “Scarborough Fair”
30/05/2017

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke: Theo Chúa Không Ngại KHó

282 views


Nguồn: https://youtu.be/8MffgJjM_N0

 


Nguồn: https://youtu.be/RcSGhzRQUCc

Theo Chúa Không Ngại Khó
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Bức Họa Đồng Quê” của Văn Phụng
05/28/2017

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh):
https://od.lk/f/MV8xNTU3MTAyODNf

Đọc Tiếp →

Share This:

Ngày Chúa Đến Đã Gần

1,703 views

Tình hình thời sự của thế giới trong đầu năm 2017 cho chúng ta thấy Ngày Chúa Đến Đã Gần. Cuộc chiến tại Trung Đông theo Thi Thiên 83 có thể xảy ra bất kỳ lúc nào [1], [2], [3] nhưng Chúa có thể đến trước hoặc sau khi cuộc chiến ấy xảy ra. Vấn đề là: Chúng ta đã sẵn sàng để đi với Chúa bất kỳ lúc nào, hay chưa?

Huỳnh Christian Timothy
10/06/2017

[1] http://kytanthe.net/?p=88

[2] http://kytanthe.net/?p=491

[3] http://kytanthe.net/?p=525

Xin bấm vào nút “play” ► dưới đây, để nghe:

Nguồn:

https://od.lk/f/MV8xNTUzNDE5OTNf

http://www.mediafire.com/file/9mja0dvw7a1ybgg/201708_NgayChuaDenDaGan.mp3

https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/201708-ngay-chua-den-da-gan

Share This:

Karaoke: Ngày Chúa Gần Tới

1,699 views


Nguồn: https://youtu.be/34JsaCZgudM


Nguồn: https://youtu.be/n89fPP_I0FM

Ngày Chúa Gần Tới
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Thu Vàng” của Cung Tiến
01/06/2017

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla
https://od.lk/f/MV8xNTUzMzExOTlf

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke: Cùng Một Tình Yêu Trong Chúa

414 views

Nguồn: https://youtu.be/UzSiV1T4l-s

Nguồn: https://youtu.be/Wj0FiB8Wr_I

Cùng Một Tình Yêu Trong Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Say You Will” của Tokyo Square
28/05/2017

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla
https://od.lk/f/MV8xNTUxMDcyNzVf

Đọc Tiếp →

Share This:

Slideshow Lời Chúa Tháng 06/2017

316 views

SLIDESHOW LỜI CHÚA
THÁNG 06/2017

http://giadinh.timhieuthanhkinh.net/slideshow/index.html

Share This:

Hỏi & Đáp: Sáng Thế Ký 27

481 views

Huỳnh Christian Timothy

HỎI:

1. Bà Rê-be-ca và Gia-cốp có phạm tội nói dối?

2. Họ có phạm tội cướp đi ơn phước của người khác?

3. Gây cớ vấp phạm cho Ê-sau khi ông có ý định muốn giết Gia-cốp?

4. Khi con đọc đến đoạn Ê-sau than khóc xin cha mình cũng chúc phước cho mình mà ông I-sác không chúc phước, con đọc tới đó lòng con thắt lại, con thấy tội nghiệp cho Ê-sau. Con có cảm giác như vậy con có sai không chú, hay con có phạm tội không chú?

Đọc Tiếp →

Share This:

Video: Khải Tượng về Tội Lỗi Trong Hội Thánh và Những Người Bị Bỏ Lại

370 views

Khải Tượng về Tội Lỗi Trong Hội Thánh và Những Người Bị Bỏ Lại
Bài Chia Sẻ Trong Ngày Cầu Nguyện cho Việt Nam Năm 2008
Tại Westminster, California, USA
Huỳnh Christian Priscilla

Nguồn: https://youtu.be/-LSuj9C53HI

Share This:

Video: Giờ Thứ 25 (2)

323 views

Giờ Thứ 25 (2)
Bài Chia Sẻ Trong Ngày Cầu Nguyện cho Việt Nam Năm 2009
Tại Dallas, Texas, USA
Huỳnh Christian Timothy

Nguồn: https://youtu.be/YdB1WQ7jgyM

Share This:

Video: Giờ Thứ 25 (1)

312 views

Giờ Thứ 25 (1)
Bài Chia Sẻ Trong Ngày Cầu Nguyện cho Việt Nam Năm 2009
Tại Dallas, Texas, USA
Huỳnh Christian Timothy

Nguồn: https://youtu.be/BwDS9rRXel4

Share This:

Karaoke: Dòng Sông Yêu Thương

449 views

Dòng Sông Yêu Thương
Pastor Huỳnh Christian Timothy
21/02/2017

Les Flots du Danube (Waves of Danube)
Composer: Iosif Ivanovici

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla
https://od.lk/f/MV8xNTEwOTY1ODJf

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke: Ân Tình Thiên Chúa Ban cho Trần Gian

1,044 views

Ân Tình Thiên Chúa Ban cho Trần Gian
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Mơ Khúc Tương Phùng” của Lam Minh
14/05/2017

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla
https://od.lk/f/MV8xNTQ4OTYxODVf

Đọc Tiếp →

Share This:

Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế

3,060 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

 Kỳ Tận Thế là một sự kiện kéo dài suốt bảy năm,
trong đó, Thiên Chúa sẽ kết thúc thời đại tội lỗi của loài người
và mở ra một thời đại mới, được cai trị bởi Đức Chúa Jesus Christ,
như đã được tiên tri trong sách Khải Huyền của Thánh Kinh.

Kính thưa Hội Thánh.

Tuần vừa qua, trong khi tôi tìm kiếm các câu Thánh Kinh cho bài giảng “Thời Điểm của Lễ Vượt Qua và Lễ Ngũ Tuần” thì Ô-sê 6:2 xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Tôi đọc và thấy không có liên quan đến nội dung bài giảng nên bỏ qua. Tuy nhiên, sau đó trong tâm trí tôi cứ nghĩ đến nội dung của Ô-sê 6:2 với ý tưởng là nội dung ấy có liên quan đến Kỳ Tận Thế. Trong tuần này tôi đã suy ngẫm về sự liên quan giữa Ô-sê 6:1-2 với Kỳ Tận Thế, và cầu nguyện, xin Chúa giúp tôi soạn thành một bài giảng, để chia sẻ với Hội Thánh.

Những gì tôi sẽ trình bày trong bài giảng này là vô cùng quan trọng. Kính xin Hội Thánh bằng mọi cách, hãy phổ biến bài giảng này rộng khắp đến nhiều người, dù là người đã tin Chúa hay người chưa tin Chúa, nhất là những người thân trong gia đình của mình. Có thể, đây là việc làm sẽ giúp cho nhiều người đến với sự cứu rỗi, sau khi quý ông bà anh chị em được Chúa cất ra khỏi thế gian. Về phần quý ông bà anh chị em thì xin hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để không bị rơi vào sự cám dỗ, nhưng sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ.

Bấm vào đây để đọc tiếp: http://kytanthe.net/?p=525

Share This:

Karaoke: Về Trong Nước Cha

1,395 views

Nguồn: https://youtu.be/v5lfET5zq5g

Nguồn: https://youtu.be/LAzJyzOOJKU

Về Trong Nước Cha
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Dừng Bước Giang Hồ” của Hoàng Trọng
07/05/2017

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla
https://od.lk/d/MV8xNTQ2MjkxOTNf/22_VeTrongNuocCha%28DungBuocGiangHo%29Priscilla.wav

Đọc Tiếp →

Share This:

NYTTN: Tự Mình Thánh Hóa

1,335 views

Những Ý Tưởng Trong Ngày
Tự Mình Thánh Hóa

11/05/2017

Ngày Chúa đến đã gần! Chúng ta chỉ còn rất ít thời gian để hầu việc Chúa [1], [2], nhưng chúng ta sẽ không thể hầu việc Chúa khi trong Hội Thánh vẫn còn có sự bất mãn nhau, bất đồng với nhau, không cùng một thần trí. Thân thể làm sao hành động hiệu quả khi mà tay chân chống nghịch nhau, không vâng phục mệnh lệnh của đầu?

Tôi xin kêu gọi tất cả con dân Chúa, nếu có ai vẫn còn có ẩn khuất gì trong lòng với anh chị em của mình, thì hãy đến, trình bày và hòa giải với anh chị em của mình. Đừng để cho Chúa của chúng ta cứ phải đau lòng vì sự thiếu yêu thương hiệp một của chúng ta.

Ai xét thấy mình có lỗi với người khác, hãy nhận lỗi và xin lỗi với người ấy.

Ai xét thấy người khác có lỗi với mình mà vẫn chưa nhận lỗi, xin lỗi, thì hãy đến nói cho anh chị em của mình biết, để họ có cơ hội biết lỗi, nhận lỗi, và xin lỗi.

Xin mỗi người hãy hạ mình trước Chúa, trước Hội Thánh, tự mình làm nên thánh và giúp cho anh chị em của mình cũng được nên thánh:

“Các con yêu dấu! Chính lúc bây giờ chúng ta là con cái của Thiên Chúa, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Nhưng chúng ta biết rằng, khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.” (I Giăng 3:2-3).

Ngày nào chúng ta còn sống trong thân thể xác thịt đang chết này, ngày ấy chúng ta vẫn còn có thể phạm lỗi, phạm tội vì yếu đuối nhất thời hoặc vì thiếu hiểu biết. Nhưng chúng ta cần ghi nhớ ba điều quan trọng sau đây: Đọc Tiếp →

Share This:

NYTTN: Tội Tà Dâm

1,014 views

Những Ý Tưởng Trong Ngày
Tội Tà Dâm

11/05/2017

Tội tà dâm không phân biệt bất cứ ai, và đó là tội kinh khủng nhất, vì nó làm ô uế chính thân thể của chúng ta, đền thờ của Thiên Chúa. Và ai phá hủy đền thờ của Thiên Chúa thì Ngài sẽ phá hủy kẻ ấy:

“Các anh chị em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao? Nếu có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.” (I Cô-rinh-tô 3:16-17).

“Hãy tránh sự tà dâm. Mỗi một tội người ta làm, đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự tà dâm, thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình. Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em đã có bởi Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Bởi vì các anh chị em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể và tâm thần mình đã thuộc về Đức Chúa Trời, mà làm vinh hiển Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6:18-20).

“Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng hủy diệt được linh hồn và thân thể trong hỏa ngục.” (Ma-thi-ơ 10:28).

Chỉ có một phương cách duy nhất để thắng tội tà dâm, là tránh xa mọi sự cám dỗ, mọi trang web, mọi hình ảnh khiêu dâm. Luôn cầu nguyện xin Chúa bảo vệ mình và khi cám dỗ đến thì cầu nguyện xin Chúa giải cứu rồi nhân danh Chúa xua đuổi sự cám dỗ ra khỏi tâm trí, xua đuổi ma quỷ đang cám dỗ chúng ta.

Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:13).

Và những dấu hiệu này sẽ theo những người tin: Trong danh Ta họ sẽ trừ những quỷ…” (Mác 16:17).

Huỳnh Christian Timothy

https://od.lk/d/MV8xNTQ2MDEwNDRf/NYTTN_2017-05-11_ToiTaDam.pdf

Share This:

NYTTN: Lời Xưng Tội Bởi Lý Trí và Lời Xưng Tội Bởi Thần Trí

1,079 views

Những Ý Tưởng Trong Ngày
Lời Xưng Tội Bởi Lý Trí và Lời Xưng Tội Bởi Thần Trí

11/05/2017

Chúng ta được dựng nên giống như Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta có lý trí là sự nhận thức, cảm xúc, suy xét, và quyết định của riêng mình. Tuy nhiên, Chúa lại ban cho chúng ta một thân thể thiêng liêng là tâm thần, với thần trí, để chúng ta có thể tương giao với Chúa, vì Chúa là Thần (Giăng 4:24), để chúng ta có thể nhận thức những sự thuộc linh, đồng thời giúp cho chúng ta nhận thức, cảm xúc, suy xét, và quyết định đúng theo ý Chúa.

Khi chúng ta phạm tội thì với lý trí chúng ta biết mình sai nhưng với thần trí chúng ta biết sự sai phạm của mình là nghịch lại Thiên Chúa và có hậu quả nghiêm trọng.

Lời nhận tội và xưng tội bởi lý trí luôn hàm chứa sự tìm cách bào chữa cho sự sai trái của mình (gương A-đam và Ê-va). Lời nhận tội và xưng tội bởi thần trí luôn thể hiện sự tan vỡ cõi lòng, rúng động cả linh hồn (gương Đa-vít, Thi Thiên 51).

Lời nhận tội và xưng tội bởi lý trí vẫn được Chúa chấp nhận bởi sự thương xót của Ngài (như Ngài đã nhận sự xưng tội của A-đam và Ê-va), nhưng thiếu đi sự ban phước của Chúa. Lời nhận tội và xưng tội bởi thần trí là của lễ thánh khiết dâng lên Chúa, đẹp lòng Ngài, như lời xưng tội của Vua Đa-vít. Chính vì thế mà ông vừa được Chúa tha thứ vừa được Chúa phục hồi, ban cho ngai vị đời đời làm vua tuyển dân I-sơ-ra-ên. Đọc Tiếp →

Share This:

NYTTN: Sự Thần Tượng Hóa và Sự Tư Vị

1,958 views

Những Ý Tưởng Trong Ngày
Sự Thần Tượng Hóa và Sự Tư Vị

Sự Thần Tượng Hóa

Thần tượng hóa có nghĩa là làm cho ai đó, vật gì đó, việc gì đó, ý tưởng nào đó, hoặc tình cảm nào đó trở thành đối tượng yêu kính và có thẩm quyền trong đời sống của chúng ta hơn là Thiên Chúa. Nhìn vào Bắc Hàn, chúng ta thấy phần lớn dân chúng hoặc là tình nguyện hoặc là bị ép buộc, đã thần tượng hóa:

 • Các lãnh tụ của họ (thần tượng hóa người).
 • Các tượng và ảnh của các lãnh tụ (thần tượng hóa vật).
 • Chính sách của nhà cầm quyền (thần tượng hóa sự việc).
 • Tư tưởng tự túc và chủ nghĩa cộng sản (thần tượng hóa ý tưởng).
 • Lòng tôn kính các lãnh tụ và đảng cộng sản Bắc Hàn (thần tượng hóa tình cảm).

Chúng ta có thể phạm vào tội thần tượng hóa mà chúng ta không biết. Chúng ta có thể phạm tội thần tượng hóa toàn phần hoặc một phần. Thần tượng hóa toàn phần là tình trạng của phần lớn dân Bắc Hàn, nghĩa là họ hoàn toàn thần tượng hóa trong năm phương diện nêu trên. Thần tượng hóa một phần thường xảy ra trong giới những người ái mộ các ca sĩ, diễn viên, vận động viên thể thao… khi họ xem sở thích thời trang, cách ăn nói… của những người ấy là tuyệt đối đúng và noi theo. Đọc Tiếp →

Share This:

Nghe Thánh Kinh

426 views

Kính thưa Hội Thánh.

Tôi xin giới thiệu đến Hội Thánh link nghe Thánh Kinh do cháu Nguyễn Văn Hào đọc từ Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống: https://soundcloud.com/user-324993805/sets/tt01sangtheky

Kính xin Hội Thánh cùng nghe và cùng đồng hành với Hào cho đến khi cháu đọc xong sách Khải Huyền. Trong khi nghe, xin Hội Thánh chỉ ra lỗi và góp ý. Xin email cho tôi: http://timhieuthanhkinh.net/chung-toi-la-ai/

Tôi mong rằng, mỗi người trong chúng ta đều có thể đọc xong suốt một lượt Thánh Kinh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền trước khi Chúa trở lại.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Share This: