Hỏi & Đáp: Về Sự Xin Được Ghi Tên Trong Sách Sự Sống

269 views

HỎI:

Lời cầu xin cho một người được ghi tên vào sách sự sống có hợp lý hay không?

ĐÁP:

Theo ý nghĩa của các câu Thánh Kinh dưới đây:

  • Thi Thiên 69:28 Nguyện chúng nó bị xóa khỏi Sách Sự Sống, không được ghi chung với những người công bình.
  • Khải Huyền 3:5 Người nào thắng sẽ được mặc áo trắng. Ta sẽ không xóa tên của người ấy khỏi Sách Sự Sống và sẽ xưng danh người trước mặt Cha Ta, cùng trước mặt các thiên sứ của Ngài.
  • Khải Huyền 13:8 Tất cả cư dân trên đất – mà từ khi lập nền thế gian, tên chúng đã không được ghi trong Sách Sự Sống của Chiên Con đã bị giết – sẽ thờ phượng nó. [Khải Huyền 17:8]
  • Khải Huyền 17:8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không còn, và sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Cư dân trên đất – những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian – sẽ trầm trồ khi nhìn thấy con thú trước có, hiện nay không còn, và sau sẽ đến. [Khải Huyền 13:8]
  • Khải Huyền 20:12 Tôi thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách mở ra. Lại có một sách khác là Sách Sự Sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm và đã được ghi lại trong những sách ấy.
  • Khải Huyền 20:15 Bất cứ kẻ nào không tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì bị ném vào hồ lửa.
  • Khải Huyền 21:27 Bất cứ kẻ nào ô uế, hoặc làm điều gớm ghiếc, hoặc nói dối sẽ không được vào đó. nhưng chỉ có những ai đã được ghi {tên} trong Sách Sự Sống của Chiên Con.

Thì chúng ta có thể hiểu như sau: Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Ngài Yêu Tôi từ Xưa

258 views

 

Âm Giai E

 

Âm Giai F#

 

 

Ngài Yêu Tôi Từ Xưa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Người Đi Qua Đời Tôi” của Phạm Đình Chương
20/06/2018

Chúng ta yêu Ngài, vì Ngài đã yêu chúng ta trước.”
(I Giăng 4:19).

Ngài yêu tôi từ xưa
Khi tháng ngày chưa thành.
Linh hồn tôi khát khao
Hướng về cung thánh trời.
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Tha Thiết Yêu Ngài

227 views

Tha Thiết Yêu Ngài
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Con Đường Xưa Em Đi”
của Châu Kỳ & Hồ Đình Phương
20/06/2018

Linh hồn tôi đeo theo Chúa. Tay phải Chúa nâng đỡ tôi.”
(Thi Thiên 63:8)

Linh hồn tôi cô đơn
Từng năm tháng cơ cầu
Mắt buồn hoen ướt mi.
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Con Vẫn Tin Thật Lòng…

341 views

 

 

Con Vẫn Tin Thật Lòng! Con Vẫn Tin Ngài Luôn!
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Chuyện Hẹn Hò” của Trần Thiện Thanh
18/06/2018

Phước cho những ai chưa thấy mà đã tin!”
(Giăng 20:29b)

Ngàn lời ca lòng con xin kính dâng
Chúa Yêu Thương là Đấng con thờ tôn.
Nguyện đời con luôn tìm kiếm ý Cha
Cha khuyên dạy con hạ mình xin vâng.
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Về Chốn Thiên Đàng

568 views


Về Chốn Thiên Đàng
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng” của Hoàng Thi Thơ
21/06/2018

Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt của họ.
Sẽ không còn sự chết, hoặc sự than khóc,
hoặc sự kêu la, hoặc sự đau đớn nữa.
Vì những sự thứ nhất đã qua rồi.”

(Khải Huyền 21:4)

Bao nhiêu năm qua, trong tình Chúa
linh hồn con
bên Ngài vui sống an lành.
Luôn tin nơi Cha cho dù gió, cho dù mưa
qua ngàn cơn phong ba đời.
Đọc Tiếp →

Share This:

Đức Tin nơi Thiên Chúa Chiến Thắng Sự Chết

775 views

Đức Tin nơi Thiên Chúa Chiến Thắng Sự Chết

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

Từ những ngày đầu của dòng lịch sử loài người, sự chết luôn luôn là nỗi sợ hãi đối với loài người. Vì sự chết đem lại sự phân rẽ mối quan hệ giữa người chết và những người thân yêu còn sống. Vì loài người không biết chắc điều gì sẽ xảy ra cho mình sau khi chết. Và vì những hình thức chết nhiều khi đem lại sự đau đớn, tủi nhục, kinh hoàng cho người chết lẫn thân nhân của họ. Cũng chính vì thế mà trong nhiều nền văn hóa và tín ngưỡng người ta kiêng cữ nói đến sự chết.

Tuy nhiên, Thiên Chúa, tức là Ông Trời, gọi cách tôn kính là Đức Chúa Trời, là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật và ban cho loài người quyền cai trị đất cùng muôn vật trên đất, đã ban cho chúng ta sự hiểu biết rõ ràng về sự chết và phương cách để đắc thắng sự chết. Sự bày tỏ ấy của Đức Chúa Trời đã được ghi lại trong Thánh Kinh.

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Xin Cho Con Được Đến với Cha Trên Trời

288 views

Xin Cho Con Được Đến với Cha Trên Trời
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Tuổi Ngọc” của Phạm Duy
02/06/2018

Nhưng tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn: Chúa đã nắm lấy tay phải tôi.
Ngài sẽ dẫn dắt tôi {bởi} sự khuyên dạy của Ngài;
rồi sau đó, tiếp đón tôi trong sự vinh quang.”

(Thi Thiên 73:23-24)

Xin cho con được đến với Ngài!
Cho con đây được tươi thắm lòng.
Được Ngài làm nên mới.
Được làm người công chính.
Được đời đời bên Chúa Jesus!

Xin cho con được đến với Ngài!
Cho con luôn được Cha dắt dìu.
Được thuộc về Cha Thánh.
Làm đền thờ Thiên Chúa.
Được đời đời bên Chúa Jesus!
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Theo Chúa

364 views

 

364 views

Theo Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Mấy Độ Thu Về” của Minh Kỳ & Hoài Linh
06/06/2018

“Hãy theo Ta, và Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.”
(Mác 1:17)

Theo Chúa lòng con không chút vấn vương.
Bước chân con vượt đến biết bao miền.
Sương gió cùng mưa nắng nào xá chi.
Vẫn theo Ngài bình an trong tình Chúa.

Theo Chúa lòng con luôn cất tiếng ca.
Hát tôn vinh tình Chúa mãi tuôn tràn.
Nuôi sống hồn con những lời Thánh Kinh.
Tháng năm dài ơn Chúa vẫn đầy dư.
Đọc Tiếp →

Share This:

Lời Chứng của Tài Tử Điện Ảnh Trung Quốc: Giang Hoa

568 views

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Gần bên Chúa

702 views

Gần bên Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Koibito Yo” (Người Yêu Dấu) của Mayumi Itsuwa
02/06/2018

Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần các anh chị em.”
(Gia-cơ 4:8a)

Gần bên Chúa!
Những lỗi lầm xưa nay đã quăng xa.
Tình yêu thiết tha
Ngài bao phủ con.
Ngài chết thay cho con!

Gần bên Chúa!
Sức thiêng Ngài hằng ban xuống trên con.
Ngài chăn dắt con,
Dìu con bước đi.
Cuộc sống con an lành.
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Lòng Tôi Tin Yêu Jesus

695 views

Lòng Tôi Tin Yêu Jesus
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Hoa Biển” của Trần Thiện Thanh & Anh Thy
05/30/2018

…Lạy Chúa! Chúng tôi sẽ theo ai? Ngài có những lời của sự sống đời đời.
Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng, Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống.”

(Giăng 6:68-69)

Vì tôi Jesus treo thân thập giá.
Ngài mang thay tôi bao nhiêu tội lỗi.
Yêu tôi thật nhiều, yêu tôi thật lòng
Ơn cứu chuộc Ngài ban.
Tha bao tội tình
Cho tôi đời đời được sống trong tình Ngài!

Lòng tôi tin yêu Jesus là Chúa!
Ngài luôn theo tôi qua bao ngàn lối.
Khi tôi mệt nhoài trên linh trình dài;
Bao xao xuyến trong tôi
Tôi dâng trình Ngài…
Jesus cận kề và sức thiêng đầy dư!
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Khi Con Đến bên Chân Ngài

779 views

 

Khi Con Đến Bên Chân Ngài
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Ảo Ảnh” của Y Vân
19/05/2018

“Thiên Chúa ôi! Xin thương xót tôi! Xin thương xót tôi! Vì linh hồn tôi nương náu nơi Ngài! Phải, tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Ngài, cho đến chừng những tai họa đã qua.”
(Thi Thiên 57:1)

Khi con đến bên chân Ngài
Con quên hết thời gian.
Con tha thiết dâng lên Ngài
Lòng thật nhiều thương nhớ.

Lời Ngài xưa từng hứa,
Đến bên Ngài, Ngài không từ chối.
Những ân tình Ngài luôn còn đó
Chúa yêu con không hề thôi: Đọc Tiếp →

Share This:

Nghe mp3 Chú Giải Ma-thi-ơ

842 views

Kính mời quý con dân Chúa bấm vào nối mạng dưới đây để nghe những bài giảng chú giải sách Ma-thi-ơ :

https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/107_chugiaimathio

Share This:

Kính Báo với Hội Thánh về Chữ “Tâm Trí’

1,218 views

Kính thưa Hội Thánh,

Tin Lành đến Việt Nam vừa hơn 100 năm (1911-2018). Các bản dịch Thánh Kinh Việt Ngữ đã in ra vẫn chưa được theo sát nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy-lạp của Thánh Kinh. Chúng ta chưa có các bộ từ điển Hê-bơ-rơ – Việt, Hy-lạp – Việt, từ điển Thánh Kinh tiếng Việt, và từ điển thần học tiếng Việt. Vì thế, việc chuyển đạt ý nghĩa của nhiều từ ngữ Thánh Kinh sang tiếng Việt cho thật chính xác là một điều khó khăn; và trong quá trình tạo từ mới hoặc dùng từ ngữ đã có với nghĩa mới có thể xảy ra thiếu sót và lỗi lầm.

Điển hình là việc ban đầu tôi dùng “lý trí” để chỉ sự nhận thức bởi lý luận theo xác thịt khác với “thần trí” là sự nhận thức do Chúa ban cho trong “tâm thần”, và tôi đã đồng hóa “lý trí” với “tâm trí” theo nghĩa chữ “tâm” (心) là trái tim, chỉ về sự cảm xúc: tâm trí  (心智) = sự nhận biết theo cảm xúc của xác thịt. Vì thế, trong bài “Thần Trí và Tiếng Chúa” tôi đã giảng rằng:

“Trước hết, chúng ta cần phân biệt lý trí, còn gọi là tâm trí, với thần trí. Lý trí hay tâm trí là sự cảm xúc, suy luận, và quyết định dựa trên những nhận thức của thân thể xác thịt.”

Nhưng sau đó, trong khi suy ngẫm để biên soạn các bài giảng chú giải Thư Rô-ma thì tôi đã dùng “tâm trí” để bao gồm “lý trí” và “thần trí” theo nghĩa chữ “tâm” (心) là chính giữa, là bên trong: tâm trí = sự nhận biết theo con người bên trong, tức linh hồn (linh hồn ở trong tâm thần và tâm thần ở trong xác thịt). Mà linh hồn của chúng ta vừa có sự nhận thức theo xác thịt (lý trí) vừa có sự nhận thức theo tâm thần (thần trí). Vì thế, trong bài giảng “Chú giải Rô-ma 8:1-11” tôi đã giảng:

“Tâm trí bao gồm lý trí và thần trí.”

Như vậy, chữ “tâm trí” dùng trong Thánh Kinh mang ý nghĩa khác với chữ “tâm trí” người thế gian dùng. Đây là sự áp đặt nghĩa mới cho từ ngữ đã có sẵn, tạo thành một danh từ thần học trong tiếng Việt.

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Hãy Mau Trở Về!

405 views

Hãy Mau Trở Về!
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Tình Lúa Duyên Trăng” của Hoài An
30/01/2018

Anh hay chăng! Chúa đang ngóng chờ mời gọi người nơi nơi
Ai cô đơn, sống trong chán chường, tuyệt vọng dâng trong hồn
Bao năm qua vẫn luôn mỏi mệt khi đời toàn thương đau
Đến ngay với Ngài, xa cuộc đời cơ cầu
Hết bao gánh nặng, đời bình an bên Ngài

Anh hay chăng! Chúa luôn kiếm tìm người thật lòng ăn năn
Yêu thương anh, Chúa ban phước lành: Đời đời sống bên Ngài
Không đau thương, sớm hôm hết lòng cùng mọi người chung vui
Tháng năm ấm nồng tình của Ngài mãi còn
Vững tin đến ngày được vào chốn thiên đàng
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Người Ơi! Hãy Về bên Jesus!

1,617 views

Người Ơi! Hãy Về bên Jesus!
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu Peru: “El Condor Pasa” của Daniel Alomía Robles
19/02/2018

Người ơi! Vì ta Jesus đành cam tâm chết
Chết thay thế nhân
Chúa treo mình trên đồi

Người ơi! Vì ta Jesus thịt da tan nát
Xác thân máu thánh tuôn
xoá bao tội muôn người
Đọc Tiếp →

Share This:

Hôn Nhân: Bảy Điều Cơ Bản Trong Đời Sống Vợ Chồng

3,096 views

Bảy Điều Cơ Bản Trong Đời Sống Vợ Chồng

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

Đời sống của vợ chồng trong Chúa khác xa với đời sống vợ chồng của người thế gian. Đời sống vợ chồng trong Chúa sẽ luôn là tuyệt vời hạnh phúc, nếu cả vợ lẫn chồng đều thật lòng kính sợ Chúa và vâng phục Ngài trên hết mọi sự. Lời Chúa là Thánh Kinh dạy cho chúng ta bảy điều cơ bản về đời sống của vợ chồng trong Chúa, như sau:

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Lời Hứa Yêu Nhau Trong Chúa

946 views

 

 

Lời Hứa Yêu Nhau Trong Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Thu Sầu” của Lam Phương
17/02/2018

Quỳ nơi chân Chúa chúng con cùng hứa
Trọn đời theo Chúa cùng bước bên nhau
Cuộc tình dâng Chúa Lời Chúa vâng theo
Mọi sự trong đời lòng tin nơi Chúa

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Khi Cha Đến Bên Con

483 views

 

 

Khi Cha Đến bên Con
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “T’as le Look Coco” của Laroche Valmont
04/02/2018

Đọc Tiếp →

Share This:

Hỏi & Đáp: Tính Cách Hợp Pháp của Diện Chẩn ở Việt Nam

646 views

Hỏi & Đáp: Tính Cách Hợp Pháp của Diện Chẩn ở Việt Nam

HỎI:

Con đã đọc bài chú viết về diện chẩn.  Con cũng không có ý kiến gì về con dân Chúa đi học diện chẩn cả. Nên con đồng ý với chú. Trước giờ con luôn nghĩ là diện chẩn là hợp Pháp ở Việt Nam.  Nhưng sáng nay con đọc thấy:

  • http://m.sggp.org.vn/mo-ho-lieu-phap-dien-chan-bai-1-thuc-hu-dien-chan-130343.html
  • http://m.sggp.org.vn/mo-ho-lieu-phap-dien-chan-bai-2-hieu-qua-chua-duoc-minh-dinh-130407.html

Con muốn hỏi là: ở Mỹ chính quyền cho phép thì không có vấn đề gì cả.  Ở Việt Nam diện chẩn không được cấp phép,  hoạt động chui,  vậy con dân Chúa đi học,  lỡ lúc đó chính quyền đến gây khó dễ thì cũng mệt ạ.  Và chị Thảo cũng nói là không vâng phục chính quyền.  Con cũng nghĩ như chị ạ.  Nhưng chính quyền lại cho phép bấm huyệt,  trong bệnh viện khoa đông y vẫn chữa bệnh bằng bấm huyệt ạ. Con nghĩ nếu chính quyền không cấp phép diện chẩn tại những cơ sở của ông Châu và con của ông và học trò của ông,  thì học online trên youtube như em Quỳnh cũng được ạ. 
Trên đây là thắc mắc của con ạ.

Đọc Tiếp →

Share This: