Tuổi Dậy Thì 08: Bắt Nạt và Bị Bắt Nạt

221 views

Tuổi Dậy Thì:
08 Bắt Nạt và Bị Bắt Nạt

Huỳnh Christian Timothy

“Vậy, bất cứ điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình,
thì các ngươi cũng hãy làm {điều ấy} cho họ;
vì ấy là luật pháp và những lời tiên tri.”

(Ma-thi-ơ 7:12)

Đọc Tiếp →

Share This:

Tuổi Dậy Thì 07: Áp Lực của Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm

277 views

Tuổi Dậy Thì:
07 Áp Lực của Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm

Huỳnh Christian Timothy

“Hãy tránh xa sự tà dâm. Mỗi một tội người ta làm, đều ở ngoài thân thể;
nhưng kẻ buông mình vào sự tà dâm, thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.”

(I Cô-rinh-tô 6:18)

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Tình Yêu Thiên Chúa

118 views

Tình Yêu Thiên Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Chiều Mưa Biên Giới”
của Nguyễn Văn Đông
18/09/2018

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu từ xa hiện ra với tôi và phán rằng:
Phải, Ta đã yêu ngươi bằng tình yêu đời đời;
vậy nên, Ta đã kéo ngươi bằng sự từ ái.”

(Giê-rê-mi 31:3)

1… 2… 3…
Tình yêu Thiên Chúa yêu tôi đậm sâu.
Ân tình Chúa mãi không phai tàn.
Dù đời đầy bon chen, dối trá;
Dù tình người phai trong phút chốc;
Nhưng Ngài y nguyên!
Đọc Tiếp →

Share This:

Tuổi Dậy Thì 06: Áp Lực của Bạn Bè và Áp Lực của Dư Luận

155 views

Tuổi Dậy Thì:
06 Áp Lực của Bạn Bè và Áp Lực của Dư Luận

Huỳnh Christian Timothy

“Các anh chị em chớ mắc lừa: Những sự thông công xấu làm hư những tính tốt.”
(I Cô-rinh-tô 15:33)

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Con Vui Mừng Hát Ca

121 views

Con Vui Mừng Hát Ca
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu Indonesia: “Si Jantung Hati (Hẹn Hò Đêm Trăng)”
của Khalifah
17/09/2018

Tôi sẽ tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang khi tôi sống.
Tôi sẽ ca hát cho Thiên Chúa của tôi trong khi tôi thực hữu.”

(Thi Thiên 146:2)

1… 2… 3…
Con vui mừng hát ca, ngàn câu ca
lòng này dâng lên Chúa.
Bao ân tình Chúa ban, chuộc mua con
lòng này luôn ghi nhớ.
Con vui mừng hát ca: Đời an vui
thánh khiết trong tình Cha.
Ơn Chúa luôn mãi sáng soi lòng con.
Đọc Tiếp →

Share This:

Tuổi Dậy Thì 05: Sự Vâng Phục Các Quyền

289 views

Tuổi Dậy Thì:
05 Sự Vâng Phục Các Quyền

Huỳnh Christian Timothy

“Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn {mình};
vì chẳng có quyền nào mà chẳng {đến} bởi Thiên Chúa,
các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.”
(Rô-ma 13:1)

 

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/d/MV8xNzIxOTk5ODhf/TDT_05_VangPhucCacQuyen.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/tdt_05_vangphuccacquyen
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/gzjuzenus511104/TDT_05_VangPhucCacQuyen.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive:
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Đọc Tiếp →

Share This:

Tuổi Dậy Thì 04: Làm Chủ Tâm Trạng

354 views

Tuổi Dậy Thì:
04 Làm Chủ Tâm Trạng

Huỳnh Christian Timothy

“Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi,
nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.”
(II Ti-mô-thê 1:7)

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/d/MV8xNzE3NDY3NDFf/TDT_04_LamChuTamTrang.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/tdt-04-lamchutamtrang
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/vv6vnss7e9ybzfu/TDT_04_LamChuTamTrang.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive:
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Linh Hồn Con Chúa Hằng Chăn Dắt

142 views

Linh Hồn Con Chúa Hằng Chăn Dắt
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Sắc Hoa Màu Nhớ”
của Nguyễn Văn Đông
08/09/2018

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi.
Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Thật! Trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi.
Tôi sẽ ở trong nhà của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cho đến đời đời.”

(Thi Thiên 23:1, 6)

Linh hồn con Chúa hằng chăn dắt.
Tình yêu Chúa chiếu sáng trong con.
Ngài chuộc con trong nơi khổ đau;
Thứ tha tội lỗi con;
Khiến con được nên mới.
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Ôi! Tình Chúa!

174 views

Ôi! Tình Chúa!
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Buồn Vương Màu Áo”
của Ngọc Trọng
08/09/2018

Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự từ ái của Ngài.
Lòng tôi sẽ vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài.”

(Thi Thiên 13:5)

* * *
Vì tôi Ngài gánh tội.
Chúa chết thay tôi trên thập giá buồn.
Chết treo trên đồi!
Một mình đau đớn xuyên linh hồn!
Đọc Tiếp →

Share This:

Tuổi Dậy Thì 03: Hiện Tại và Tương Lai

329 views

Tuổi Dậy Thì:
03 Hiện Tại và Tương Lai

Huỳnh Christian Timothy

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Thật! Trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi.
Tôi sẽ ở trong nhà của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cho đến đời đời.”
(Thi Thiên 23:1, 6)

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/d/MV8xNzE2NTU1ODVf/TDT_03_HienTaiVaTuongLai.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/tdt_03_hientaivatuonglai
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/dc7urux1ubhs7dz/TDT_03_HienTaiVaTuongLai.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive:
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Các cháu thiếu nhi thân mến, Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Ngài Cho Tôi An Nghỉ

138 views

Ngài Cho Tôi An Nghỉ
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Chuyến Tàu Hoàng Hôn”
của Minh Kỳ và Hoài Linh
01/09/2018

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi.
Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi những đồng cỏ xanh tươi.
Ngài dẫn tôi đến các mé nước bình tịnh.
Ngài bổ lại linh hồn tôi.
Ngài dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.”

(Thi Thiên 23:1-3)

* * *
Về đâu
bước chân hoang muôn lối giữa cõi đời?
Đời tôi
lắm đau thương, sầu kín dâng trong hồn côi!
Cuốn trôi theo thời gian
tuổi thanh xuân tàn phai!
Tìm đâu nơi an nghỉ sau bao ngày chán chường
phút giây an bình
ủi an linh hồn, người ơi?
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Tôn Vinh Danh Jesus

163 views

Tôn Vinh Danh Jesus
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Mưa Đêm Ngoại Ô”
của Đỗ Kim Bảng
25/08/2018

Hỡi Chúa! Thiên Chúa của tôi! Tôi hết lòng tôn vinh Chúa!
Tôi sẽ tôn vinh danh Ngài cho đến mãi mãi.”

(Thi Thiên 86:12)

* * *
Lòng kính dâng lời ca
tôn vinh Chúa
nhân ái muôn đời.
Lòng hát tôn Ngài thôi
Vua tôn kính
trên khắp muôn loài.
Ngàn lời ca âm vang trong tim
giai điệu thật tuyệt vời
khi Thần Linh Thiên Chúa đến trong con!
Khiến tâm con an vui
hát tôn Vua trên cao.
Khắp đất đồng hòa tiếng ca!
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Chớ Lo Chi Ngày Mai

135 views

Chớ Lo Chi Ngày Mai
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Que Será, Será”
của Jay Livingston và Ray Evans
22/08/2018

Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!”
(Ma-thi-ơ 28:20b)

Lòng tôi bình an
Từ khi Jesus
Tìm tôi và cứu tôi
Thoát bao tội ô.
Ngài thân thiết bên tôi
Cùng tôi bước đi
Ngài khuyên nhủ tôi, bảo rằng:
Chớ lo chi ngày mai!
Ta mãi luôn bên con từ nay.
Đời lắm khi cuồng phong, bể dâu
Ta vẫn mãi gần con!
Con sẽ mãi bình an!
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Ngài Đi Cùng Tôi

136 views

Ngài Đi Cùng Tôi
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Quizás, Quizás, Quizás” của Osvaldo Farrés
05/08/2018

Ta không có phán dặn ngươi sao?
Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng.
Vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi
vẫn ở cùng ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi.

(Giô-suê 1:9)

Tình yêu Jesus thật cao vời
Cuộc sống thật phước hạnh trong Ngài.
Trần thế dù có nhiều khó khăn
Ngài sẽ dìu tôi cùng đi.
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Đời Con Đây Xin Dâng Cha

128 views

Quốc Ca của I-sơ-ra-ên “Hatikvah”

Dịch sang tiếng Anh: The Hope

As long as the Jewish spirit is yearning deep in the heart,
With eyes turned toward the East, looking toward Zion,
Then our hope – the two-thousand-year-old hope – will not be lost:
To be a free people in our land,
The land of Zion and Jerusalem.

Dịch sang tiếng Việt: Niềm Hy Vọng

Miễn là tinh thần Do Thái cứ khao khát sâu trong tim,
Với đôi mắt hướng về phương Đông, nhìn về Si-ôn.
Thì hy vọng của chúng ta, niềm hy vọng đã lâu từ hai nghìn năm, sẽ không bị mất:
Được làm một dân tộc tự do trong vùng đất của chúng ta,
Vùng đất của Si-ôn và Giê-ru-sa-lem!

 

Đời Con Đây Xin Dâng Cha
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Hatikva” Quốc Ca của I-sơ-ra-ên
04/08/2018

Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự từ ái của Ngài.
Lòng tôi sẽ vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài.”

(Thi Thiên 13:5)

Đời con đây xin dâng Cha.
Xin Ngài thương xót con.
Dâng Cha cao sang vinh quang
lòng tôn kính Ngài.
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Chính Chúa Là Tình yêu

143 views


Chính Chúa Là Tình Yêu
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Jamaica Farewell” của Irving Burgie
28/07/2018

“…Ngài vẫn yêu những người thuộc về mình, là những người trong thế gian,
Ngài vẫn yêu họ cho đến cuối cùng.”
(Giăng 13:1)

Lòng rộn ràng
niềm vui trong Chúa.
Chúa Jesus yêu tôi.
Ôi! Tình Ngài tha thiết. Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Tình Ngài, Ôi! Tuyệt Vời!

130 views

Tình Ngài, Ôi! Tuyệt Vời!
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Mưa Nửa Đêm” của Trúc Phương
16/07/2018

Phước cho người nào ở trong nhà Chúa!
Họ sẽ tôn vinh Chúa không ngớt.”

(Thi Thiên 84:4)

Bao tháng ngày trong cuộc đời của tôi lòng thầm mơ
những ngọt ngào yêu thương chẳng thấy đâu theo thời gian.
Thao thức trong đêm lòng tôi đầy hoang vắng.
Biết tìm đâu hạnh phúc?
Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Đời Tôi Nương Bên Chúa

128 views

Đời Tôi Nương Bên Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Chuyến Tàu Hoàng Hôn”
của Minh Kỳ và Hoài Linh
20/06/2018

Hỡi Thiên Chúa! Sự từ ái của Ngài cao quý biết bao!
Vì vậy, con cái của loài người nương náu dưới bóng cánh của Ngài.”

(Thi Thiên 36:7).

Đời tôi…
lắm đau thương qua những nẻo thế trần.
Về đâu…
bước chân hoang cuộc sống như không ngày mai?
Tháng năm không ngừng trôi
biết nơi đâu dừng chân
tìm quên trong giây phút tâm linh đầy chán chường?
Kín sâu trong hồn
khát khao ân tình, người ơi!
Đọc Tiếp →

Share This:

Tuổi Dậy Thì 02: Nỗi Buồn Không Tên

431 views

Tuổi Dậy Thì:
02 Nỗi Buồn Không Tên

Huỳnh Christian Timothy

“Như con nai cái mong chờ khe nước, Thiên Chúa ôi, linh hồn tôi mong chờ Ngài!
Linh hồn tôi khao khát Thiên Chúa, là Thiên Chúa Hằng Sống!
Khi nào tôi sẽ đến ra mắt Thiên Chúa?”
(Thi Thiên 42:1-2)

Đọc Tiếp →

Share This:

Tuổi Dậy Thì 01: Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Lời Chúa

392 views

Tuổi Dậy Thì:
01 Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Lời Chúa

Huỳnh Christian Timothy

 

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

“Vì Ngài đã sở hữu tâm thần của tôi. Ngài đã dệt nên tôi trong lòng mẹ tôi.
Tôi sẽ tôn vinh Ngài, vì tôi đã được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.
Công việc của Ngài là siêu việt, linh hồn tôi biết rõ lắm.”
(Thi Thiên 139:13-14)

[Sở hữu là làm chủ; siêu việt là vượt lên trên những sự thông thường.]

Đọc Tiếp →

Share This: