1,892 views

NYTTN: Tự Mình Thánh Hóa

Những Ý Tưởng Trong Ngày
Tự Mình Thánh Hóa

11/05/2017

Ngày Chúa đến đã gần! Chúng ta chỉ còn rất ít thời gian để hầu việc Chúa [1], [2], nhưng chúng ta sẽ không thể hầu việc Chúa khi trong Hội Thánh vẫn còn có sự bất mãn nhau, bất đồng với nhau, không cùng một thần trí. Thân thể làm sao hành động hiệu quả khi mà tay chân chống nghịch nhau, không vâng phục mệnh lệnh của đầu?

Tôi xin kêu gọi tất cả con dân Chúa, nếu có ai vẫn còn có ẩn khuất gì trong lòng với anh chị em của mình, thì hãy đến, trình bày và hòa giải với anh chị em của mình. Đừng để cho Chúa của chúng ta cứ phải đau lòng vì sự thiếu yêu thương hiệp một của chúng ta.

Ai xét thấy mình có lỗi với người khác, hãy nhận lỗi và xin lỗi với người ấy.

Ai xét thấy người khác có lỗi với mình mà vẫn chưa nhận lỗi, xin lỗi, thì hãy đến nói cho anh chị em của mình biết, để họ có cơ hội biết lỗi, nhận lỗi, và xin lỗi.

Xin mỗi người hãy hạ mình trước Chúa, trước Hội Thánh, tự mình làm nên thánh và giúp cho anh chị em của mình cũng được nên thánh:

“Các con yêu dấu! Chính lúc bây giờ chúng ta là con cái của Thiên Chúa, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Nhưng chúng ta biết rằng, khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.” (I Giăng 3:2-3).

Ngày nào chúng ta còn sống trong thân thể xác thịt đang chết này, ngày ấy chúng ta vẫn còn có thể phạm lỗi, phạm tội vì yếu đuối nhất thời hoặc vì thiếu hiểu biết. Nhưng chúng ta cần ghi nhớ ba điều quan trọng sau đây:

  • Điều quan trọng thứ nhất là: Chúng ta ở trong Hội Thánh của Chúa, ở trong Chúa, ở trong tình yêu và sự thương xót của Chúa, và chính Chúa ngự trong chúng ta qua thân vị Đức Thánh Linh. Vì thế, ngay cả khi chúng ta phạm tội mà chúng ta không biết, thì Chúa cũng sẽ làm cho chúng ta biết, để chúng ta ăn năn, xưng tội, xin lỗi và phục hòa với nhau, với Chúa.

  • Điều quan trọng thứ nhì là: Lầm lỗi thiếu sót mà không sửa đổi sẽ dẫn đến tội lỗi và tội lỗi lại dẫn đến tội lỗi!

  • Điều quan trọng thứ ba là: Khi Chúa đã chỉ rõ sự sai phạm của chúng ta, hoặc là qua tiếng phán của Đức Thánh Linh trong thần trí, hoặc là qua Lời Chúa, hoặc là qua bài giảng, bài thánh ca, hoặc là qua lời chứng của anh chị em mình, hoặc là ngay cả qua câu nói bâng quơ của bất cứ ai, kể cả người không tin Chúa… thì chúng ta cần hạ mình, ăn năn, xưng tội ngay. Một giây chần chờ là một giây còn xa cách Chúa, xa cách sự sống, còn ở trong nguy cơ bị ma quỷ vồ nuốt, còn làm đau lòng Chúa và anh chị em của mình.

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ Hội Thánh, thánh hóa Hội Thánh, chuẩn bị Hội Thánh cho ngày vinh quang và hạnh phúc: Ngày Đấng Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. A-men!

Huỳnh Christian Timothy

https://od.lk/d/MV8xNTQ2MDEwOTBf/NYTTN_2017-05-11_TuMinhThanhHoa.pdf

[1] Xin đọc bài này để biết ngày Chúa đến đã rất gần: http://kytanthe.net/?p=525

[2] Xin đọc bài này để biết vì sao năm 2027 là tròn “hai ngày” Chúa để cho dân I-sơ-ra-ên chết thuộc linh: http://thanhoc.timhieutinlanh.net/thoi-diem-cua-le-phuc-sinh-va-le-ngu-tuan/

Share This:

Comments are closed.