1,493 views

NYTTN: Tội Tà Dâm

Những Ý Tưởng Trong Ngày
Tội Tà Dâm

11/05/2017

Tội tà dâm không phân biệt bất cứ ai, và đó là tội kinh khủng nhất, vì nó làm ô uế chính thân thể của chúng ta, đền thờ của Thiên Chúa. Và ai phá hủy đền thờ của Thiên Chúa thì Ngài sẽ phá hủy kẻ ấy:

“Các anh chị em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao? Nếu có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.” (I Cô-rinh-tô 3:16-17).

“Hãy tránh sự tà dâm. Mỗi một tội người ta làm, đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự tà dâm, thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình. Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em đã có bởi Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Bởi vì các anh chị em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể và tâm thần mình đã thuộc về Đức Chúa Trời, mà làm vinh hiển Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6:18-20).

“Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng hủy diệt được linh hồn và thân thể trong hỏa ngục.” (Ma-thi-ơ 10:28).

Chỉ có một phương cách duy nhất để thắng tội tà dâm, là tránh xa mọi sự cám dỗ, mọi trang web, mọi hình ảnh khiêu dâm. Luôn cầu nguyện xin Chúa bảo vệ mình và khi cám dỗ đến thì cầu nguyện xin Chúa giải cứu rồi nhân danh Chúa xua đuổi sự cám dỗ ra khỏi tâm trí, xua đuổi ma quỷ đang cám dỗ chúng ta.

Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:13).

Và những dấu hiệu này sẽ theo những người tin: Trong danh Ta họ sẽ trừ những quỷ…” (Mác 16:17).

Huỳnh Christian Timothy

https://od.lk/d/MV8xNTQ2MDEwNDRf/NYTTN_2017-05-11_ToiTaDam.pdf

Share This:

Comments are closed.