4,858 views

NYTTN: Những Kẻ Ô Uế

Huỳnh Christian Timothy

23.4.2013
Những Kẻ Ô Uế

Thánh Kinh khẳng định một điều rất là quan trọng, có liên quan đến những kẻ ô uế ở trong Hội Thánh của Chúa: Họ không được dự phần kế nghiệp vương quốc của Đấng Christ là Thiên Chúa.

“Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp vương quốc của Đấng Christ là Thiên Chúa” (Ê-phê-sô 5:5).

Câu Thánh Kinh trên đây được viết cho Hội Thánh của Chúa tại Ê-phê-sô, tức là viết cho những người đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Một điểm cần chú ý là, Hội Thánh của Chúa tại Ê-phê-sô thời bấy giờ, phần lớn là dân ngoại. Vậy, thế nào là kẻ ô uế trong Hội Thánh của Chúa? Dựa trên Lời Chúa trong Ê-sai 56:2 và 6, chúng ta biết rằng, những kẻ ô uế trong Hội Thánh của Chúa là những kẻ không giữ ngày Sa-bát của Đức Chúa Trời:

“Phước thay cho người làm điều đó, và con người cầm vững sự đó, giữ ngày Sa-bát đặng đừng làm ô uế, cấm tay mình không làm một điều ác nào!”

“Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài; tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi ô uế, và cầm vững lời giao ước Ta.”

Rõ ràng, hai mệnh đề: “giữ ngày Sa-bát đặng đừng làm ô uế” và “giữ ngày Sa-bát cho khỏi ô uế” hàm ý rằng, những ai không giữ ngày Sa-bát là những kẻ ô uế! Đó là lẽ thật hiển nhiên của Lời Chúa không ai có thể chối cải, và là một lẽ thật áp dụng cho mọi dân tộc, không phải chỉ riêng cho dân I-sơ-ra-ên. Hễ người dân ngoại nào về cùng Thiên Chúa Hằng Hữu thì họ là những người “giữ ngày Sa-bát cho khỏi ô uế!”

Tuy nhiên, ngày nay, những giáo sư giả do Sa-tan cài vào Hội Thánh vẫn dùng lời giả dối để dẫn dụ con dân Chúa chống nghịch lại các điều răn của Chúa. Họ ngụy biện rằng:

(1) Con dân Chúa không cần vâng giữ Mười Điều Răn hoặc không cần phải giữ ngày Sa-bát. Dĩ nhiên, không một chỗ nào trong Thánh Kinh dạy như vậy. Rô-ma 3:31 chép: “Vậy, chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.” I Cô-rinh-tô 7:19 chép: “Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì; sự quan hệ là giữ các điều răn của Thiên Chúa.

(2) Luật giữ ngày Sa-bát chỉ áp dụng cho dân I-sơ-ra-ên. Ê-sai 56:6 như trích dẫn trên đây đã mạnh mẽ bác bỏ lời ngụy biện này.

(3) Ngày Sa-bát đã đổi sang Chủ Nhật. Đó là “điều răn của loài người” [1], Thánh Kinh không hề dạy như vậy. Không một chỗ nào trong Thánh Kinh dạy rằng sau khi Chúa phục sinh thì ngày Sa-bát đã đổi sang Chủ Nhật. Thực tế, Chúa phục sinh vào cuối ngày Sa-bát và Đức Thánh Linh giáng lâm vào ngày Thứ Sáu [2], [3].

(4) Ngày Sa-bát hiện nay có thể không đúng là ngày Thứ Bảy như lúc sáng thế. Từ khi Thiên Chúa dựng nên ngày Sa-bát đến khi Đức Chúa Jesus nhập thế làm người, có khoảng 4,000 năm trôi qua. Thế nhưng, dân I-sơ-ra-ên vẫn giữ đúng ngày Sa-bát Thứ Bảy cuối tuần. Bằng cớ là, chính Đức Chúa Jesus Christ và Sứ Đồ Phao-lô đã giữ ngày Sa-bát theo như dân I-sơ-ra-ên đã giữ. Nếu cho rằng ngày Sa-bát mà Đức Chúa Jesus Christ và Sứ Đồ Phao-lô giữ không chắc là ngày Thứ Bảy cuối tuần, thì có khác nào cho rằng Chúa và Phao-lô đã phạm điều răn thứ tư vì đã không giữ đúng ngày Sa-bát? Nếu suốt 4,000 năm từ khi sáng thế đến khi Đức Chúa Jesus nhập thế làm người, dân I-sơ-ra-ên vẫn giữ đúng ngày Sa-bát vào Thứ Bảy cuối tuần, thì không có lý do gì trong 2,000 năm qua, ngày Sa-bát không còn đúng vào ngày Thứ Bảy như thời sáng thế. Chính Thiên Chúa đã bảo tồn ngày Sa-bát vì ngày Sa-bát là ngày Lễ của Thiên Chúa.

Nếu chúng ta thật sự yêu kính Đức Chúa Trời thì chúng ta phải vâng giữ các điều răn của Ngài. Nếu chúng ta thật sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ thì chúng ta cũng phải vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời như Ngài đã vâng giữ:

Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ các điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng yêu Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm (I Giăng 2:4-6).

Lời Chúa kêu gọi con dân Chúa:

“Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em” (Gia-cơ 1:21).

“Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7).

Lời Chúa nói đến số phận của những người cứng lòng, quay về với nếp sống phạm các điều răn của Đức Chúa Trời:

“Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu” (II Phi-e-rơ 2:20).

Tôi ghi lại những điều suy tư này không phải để lên án những con dân Chúa không giữ ngày Sa-bát vào Thứ Bảy cuối tuần. Tôi chỉ ghi lại những gì tôi suy ngẫm về Lời Chúa để tôi được hiểu và sống theo Lời Chúa. Tôi không muốn mình bị xem là một kẻ ô uế theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, và tôi xin chia sẻ điều tôi suy tư đến quý con dân Chúa.

Lạy Cha yêu thương của chúng con! Xin Cha thánh hóa chúng con mỗi ngày bằng lẽ thật của Lời Ngài (Giăng 17:17). A-men!

Huỳnh Christian Timothy

Ghi Chú

[1] “Chủ Nhật và Chúa Nhật:” http://www.timhieutinlanh.net/?p=578

[2] “Ngày Chúa Chết và Ngày Chúa Phục Sinh:” http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=217

[3] “Tóm Lược Lịch Sử Loài Người và Những Ứng Nghiệm của Các Lời Tiên Tri Trong Thánh Kinh:” http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=49

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?rivdx1oiq0ut513

“Những ý Tưởng Trong Ngày:” http://www.timhieutinlanh.net/?page_id=2209

Share This:

Comments are closed.