3,049 views

NYTTN: Nghe Tiếng Chúa

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

16.5.2013
Nghe Tiếng Chúa

Tôi có thói quen hay suy ngẫm Lời Chúa và trò chuyện với Chúa mỗi ngày. Những lúc không bận làm việc thì tôi ngồi đọc Lời Chúa, ghi chép những điều Chúa dạy, và ghi lại những việc xảy ra cho tôi trên bước đường theo Chúa. Trong những lúc như vậy, tôi thường nói thầm nhiều điều với Chúa. Khi thì tâm sự với Chúa, cảm tạ Chúa, khi thì dâng trình lên Chúa những nhu cầu của gia đình, khi thì hỏi Chúa ý nghĩa của một câu Thánh Kinh, khi thì cầu thay cho người khác… Những lúc như vậy, tôi thường được nghe Chúa trực tiếp phán dạy, an ủi. Cảm tạ Chúa!

Cách nay không lâu, có một hôm, tôi thì thầm với Chúa: “Chúa ơi! ước gì con được biết hết mọi ý muốn của Chúa!” Lập tức, tôi nghe có tiếng phán nhỏ nhẹ rằng: “Nếu biết hết mọi ý muốn của Chúa thì là Chúa rồi! Vả lại, ý muốn của Chúa đã được ghi ra trong Thánh Kinh.” Tôi giật mình, vội cười và thưa với Chúa: “Dạ, phải rồi!” Sở dĩ tôi nói với Chúa như vậy, vì tôi muốn được hiểu biết thật chính xác ý muốn của Chúa để làm theo cho đúng.

Có nhiều hình thức để con dân Chúa nghe tiếng Chúa. Nghe gián tiếp là các hình thức “nghe” qua sự công bố của các thiên sứ, các tiên tri trong thời xưa và “nghe” qua sự rao giảng của các tôi tớ Chúa giữ việc rao giảng Lời Chúa ngày nay, “nghe” qua các lời chứng của con dân Chúa hoặc qua việc đọc Thánh Kinh và các sách bồi linh. Nghe trực tiếp là nghe chính tiếng của Chúa phán với mình.

Bản thân tôi, tôi kinh nghiệm được nghe Chúa phán bên tai mình, trong tai mình, và trong tâm thần mình. Tôi trình bày lại kinh nghiệm của riêng tôi dưới đây nhưng không có ý biến nó thành một tín lý. Tôi chỉ trung thực làm chứng lại những gì bản thân tôi được kinh nghiệm trong Chúa.

Nghe Chúa phán bên tai thường là những khi Chúa sai bảo một điều gì, quở trách một điều gì hoặc là một mệnh lệnh trong lúc khẩn cấp. Sự nghe đó giống như có người đang trực tiếp nói chuyện với mình, đôi khi, khiến mình nhìn quanh để tìm người đang nói. Điển hình là trường hợp Chúa phán hỏi tôi, nếu tôi chết thì tôi sẽ về đâu, và trong một trường hợp khác, phán bảo chồng tôi thắng xe lại để tránh tai nạn [1].

Nghe Chúa phán trong tai là nghe có âm thanh trong lỗ tai của mình rất là rõ ràng trong những lúc trò chuyện, tương giao với Chúa, đối đáp với Ngài, như trường hợp tôi đã nêu ra trong phần đầu của bài viết này. Tôi có phước nhiều, như Môi-se khi xưa, khi tôi nói thì được Chúa đáp lại (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:19). Tôi kinh nghiệm thực tế câu Thánh Kinh này:

“Tôi sẽ biết các lời Ngài đáp lại cho tôi, và hiểu điều Ngài muốn phán cùng tôi” (Gióp 23:5).

Nghe Chúa phán trong tâm thần là sự dạy dỗ của Chúa tuôn tràn như thác đổ, như suối nguồn trong tâm thần tôi về các lẽ thật của Lời Ngài. Sự nghe này giống như chúng ta nghe một người giảng Lời Chúa, rất là rõ ràng, sống động, có câu có chữ nhưng không có âm thanh và cũng không thể phân biệt đó là thứ ngôn ngữ nào. Tôi biết tiếng Việt, tiếng Anh, và tiếng Quảng Đông nhưng tôi không rõ là Chúa đang dùng ngôn ngữ nào để phán dạy tôi trong những lúc như vậy. Tôi cũng không thể nào nhớ hết những gì Chúa đã phán dạy tôi. Tôi cũng không thể nào có đủ chữ để ghi lại những sự phán dạy đó. Tôi chỉ nhận thức rằng, tâm thần tôi được nhúng chìm trong Lời Chúa, trong sự tri thức tuyệt vời không thuộc về đời này, khiến cho tôi được hạnh phúc vô cùng. Điều đó tương tự như được dự một bữa tiệc thịnh soạn với biết bao nhiêu là món ăn, thức uống hương vị tuyệt vời, chưa bao giờ biết đến, mà sau khi ăn uống thì sảng khoái và sinh lực dồi dào trong thân thể. Đức tin của tôi trong Chúa và trên Lời Chúa phần lớn đã được nuôi dưỡng bằng lẽ thật của Chúa qua sự đọc Lời Chúa và do chính Chúa phán dạy như vậy; phần còn lại là nhờ nghe các bài giảng, đọc các bài viết và lời làm chứng của những con dân chân thật trong Chúa.

Khi vừa tin Chúa, tôi có thắc mắc về việc nghe tiếng Chúa và hỏi chồng tôi thì anh đáp rằng, cứ hết lòng tin cậy, yêu kính Chúa, đọc, suy ngẫm và làm theo Lời Chúa, thì sẽ đến một lúc được nghe tiếng Chúa phán trực tiếp với mình.

Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban ơn cho tôi có thể nhanh chóng từ bỏ sự yêu thích thế gian và những sự thuộc về thế gian để hết lòng theo Ngài và sống vâng phục Ngài. Chính vì thế mà sau khi tin nhận Chúa không bao lâu, tôi đã có thể bước vào trong mối tương giao mật thiết với Ngài, tôi nói, Ngài đáp lại!

Biết bao nhiêu người thật lòng tin nhận Chúa, được Chúa ban cho địa vị làm con dân Chúa, nhưng họ chưa hết lòng yêu Chúa và làm theo Lời Chúa. Họ vẫn còn yêu thế gian và những sự thuộc về thế gian. Họ vẫn chưa từ bỏ một vài tội lỗi nào đó. Họ vẫn làm theo truyền thống của giáo hội (thường là nghịch lại Lời Chúa) hơn là làm theo Lời Chúa. Vì thế, họ không hưởng được cái ơn phước nghe tiếng Chúa và cũng không thể nào có được sự sống dư dật trong Chúa.

Nếu Lời Chúa đã được ghi chép rõ ràng trong Thánh Kinh, điển hình là Mười Điều Răn, mà chúng ta cố tình không làm theo, viện ra đủ các lý do để không làm theo, như không chịu dẹp bỏ các loại hình tượng chạm và đúc, như không tôn kính, vâng giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy của Chúa… thì làm sao mà Chúa phán dạy gì thêm với chúng ta. Cái tinh thần bội nghịch Lời Chúa đó chính là tội lỗi. Thánh Kinh cho biết: “Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi” (Thi Thiên 66:18). Không tội ác nào lớn hơn là tội “không vâng Lời Chúa” và đó cũng chính là nguồn gốc của tất cả các tội khác. Lời nói của chúng ta Chúa không nghe vì chúng ta phạm tội mà không ăn năn thì làm sao chúng ta được nghe tiếng Chúa?

Nhiều khi chúng ta không ý thức mình đang sống nghịch lại Lời Chúa, vì thế, chúng ta cần chân thành đến với Chúa, xin Ngài chỉ ra những tội mà chúng ta không biết để chúng ta có thể xưng nhận và ăn năn, được Ngài tha thứ cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể đến gần Ngài và chỉ khi đó, Ngài mới nghe chúng ta nói và đáp lại.

Tôi kêu gọi những ai là con dân Chúa nhưng chưa làm theo Lời Chúa: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi” (Gia-cơ 4:8). Thì: “Bấy giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức; sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Bấy giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng; ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng: Có Ta đây” (Ê-sai 58:8-9)! A-men!

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Ghi Chú

[1] Xin đọc và nghe lời chứng chi tiết tại đây: http://phunu.timhieutinlanh.net/?p=38

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?g6rl9zspiza0xcz

Bấm vào đây để đọc các bài “Những Ý Tưởng Trong Ngày” khác:
http://www.timhieutinlanh.net/?page_id=2209

Share This:

Comments are closed.