2,355 views

NYTTN: Lý Trí và Tình Cảm Trong Chúa

Huỳnh Christian Timothy

22.5.2013
Tình Cảm và Lý Trí Trong Chúa

Tình cảm là trạng thái cảm xúc tự nhiên trong tâm trí của một người khi tiếp xúc với hoàn cảnh, với sự vật, với người khác hoặc khi hồi tưởng đến những sự tiếp xúc ấy. Vì thế, tình cảm là sản phẩm của lý trí qua tiến trình nhận định, phân tích, kết luận, và quyết định.

Thí dụ: Một buổi sáng sớm nắng ấm, không khí trong lành, tôi bước ra ngoài vườn, đó là tôi tiếp xúc với hoàn cảnh. Tôi nhìn thấy màu sắc xinh đẹp của những bông hoa, ngửi được mùi thơm của chúng, sờ chạm được những cánh hoa mềm và mịn, đó là tôi tiếp xúc với sự vật. Trong sự tiếp xúc đó, tôi đã có các nhận định, phân tích, và kết luận: buổi sáng với ánh nắng ấm, không khí trong lành, vườn hoa với những đóa hoa xinh đẹp, thơm ngát, và những cánh hoa mềm, mịn. Sau cùng, tôi quyết định rằng, tôi ưa thích điều mà tôi đang kinh nghiệm. Tuy nhiên, nếu đó là một loại hoa có chất phấn khiến cho tôi bị dị ứng, ngứa mắt, ngứa mũi, chảy nước mắt, nước mũi… thì kết luận của tôi sẽ là, tôi không ưa thích loài hoa đó và không muốn bước vào vườn hoa đó nữa.

Trong sinh hoạt thường ngày của chúng ta, chúng ta thường xuyên dựa vào kinh nghiệm tương tự như thí dụ trên đây mà phát sinh tình cảm. Thông thường, nếu đó là tình cảm thuận, nghĩa là cảm giác mà chúng ta ưa thích, thì chúng ta sẽ duy trì các mối quan hệ làm phát sinh ra tình cảm ấy và nuôi dưỡng nó ngày càng sâu đậm hơn. Nếu đó là tình cảm nghịch, nghĩa là cảm giác mà chúng ta không ưa thích, thì chúng ta sẽ nhanh chóng cắt đứt hoặc tránh xa các mối quan hệ làm phát sinh ra tình cảm ấy.

Tuy nhiên, có sự rất là nghịch lý về tình cảm. Đó là, có những khi, dù lý trí cho chúng ta biết có những điều hay những người chúng ta yêu thích sẽ làm cho chúng ta khốn khổ, thậm chí sẽ hủy diệt chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không thể không yêu thích.

Cảm tạ Chúa, trong nếp sống của con dân Chúa, Ngài ban cho chúng ta năng lực của chính Ngài để chúng ta có thể chấm dứt những tình cảm không đem lại ích lợi cho chúng ta. Trong Chúa, chúng ta lại có Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời để làm tiêu chuẩn cho mọi nhận định, phân tích, kết luận, và quyết định của chúng ta, để tạo thành những tình cảm chân thật và lành mạnh trong chúng ta.

Lý trí và tình cảm của con dân Chúa được phát sinh bởi tâm thần đã đổi mới. Vậy, chúng ta đừng lý trí và tình cảm theo thế gian mà hãy thay đổi theo sự đổi mới của tâm thần mình, nhờ đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm được ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta (Rô-ma 12:2). A-men!

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/download/ospo91c5vc13m63/NYTTN_2013-5-22_TinhCamVaLyTri.pdf

Bấm vào đây để đọc các bài “Những Ý Tưởng Trong Ngày” khác:
http://www.timhieutinlanh.net/?page_id=2209

Share This:

Comments are closed.