2,295 views

2009 – Thoát Khỏi Tà Linh


Kính mời quý con dân tôi tớ Chúa: nghe, xem lời làm chứng “Thoát Khỏi Tà Linh”
06&07/06/2009 – Dallas, Texas, USA
Người Chứng: Lê Thị Hoa & Vương Thị Thu

Video


Nhấp vào nút play 
để nghe
 

 

Share This:

Comments are closed.