2,310 views

2009 – Giờ Thứ 25: Điềm Chúa Đến và Tận Thế


Kính mời quý con dân tôi tớ Chúa: nghe, xem sứ điệp “Giờ Thứ 25”
Người Việt Về Nguồn 2009
06&07/06/2009 – Dallas, Texas, USA
Người Giảng: Huỳnh Christian Timothy

Phần 1

Nhấp vào nút play  để nghe
Phần 2

Nhấp vào nút play  để nghe


 

Share This:

Comments are closed.