8,627 views

Những Ý Tưởng Trong Ngày

Mọi góp ý xin email đến: lienlac@timhieutinlanh.net
Chúng tôi sẽ chọn những lời góp ý có tính cách xây dựng và khích lệ để đăng vào trang
Ý Kiến Bạn Đọc

Kính thưa quý con dân Chúa,

Đây là nơi chúng tôi ghi lại những ý tưởng trong ngày của chúng tôi khi chúng tôi suy ngẫm về Lời Chúa. Mỗi ngày, chúng tôi suy ngẫm về Lời Chúa trong mọi nơi, mọi lúc, ngay cả trong khi nằm ngủ trên giường. Sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh qua Lời Chúa thì nhiều vô kể, không sao có đủ thì giờ và chữ viết để ghi chép lại. Chúng tôi cậy ơn Chúa, dành ra chừng 60 phút mỗi ngày, ghi lại phần nào những điều học được để chia sẻ với quý con dân Chúa. Nguyện Chúa ban ơn cho mục vụ này và ơn phước của Chúa tuôn tràn trên những ai đọc các lời chia sẻ này. A-men!

Huỳnh Christian Timothy & Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)


069.  7.6.2013: Hôn Nhân: Khôn Như Rắn và Đơn Sơ Như Bồ Câu
068.  6:6.2013: Hôn Nhân: Ghen
067.  5.6.2013: Hôn Nhân: Ly Thân và Ly Hôn
066.  4.6.2013: Hôn Nhân: Chuẩn Bị
065.  2.6.2013: Hôn Nhân: Sinh Hoạt Tính Dục
064.  31.5.2013: Hôn Nhân: Tình Chồng Nghĩa Vợ
063.  30.5.2013: Hôn Nhân: Lễ Nghi
062.  29.5.2013: Hôn Nhân: Nguồn Gốc, Ý Nghĩa, và Mục Đích
061.  28.5.2013: Đi, Đứng, Ngồi – Phần 2
060.  27.5.2013: Đi, Đứng, Ngồi – Phần 1
059.  24.5.2013: Ý Chúa và Lời Cầu Nguyện của Chúng Ta
058.  23.5.2013: Lời Cầu Nguyện Trong Danh Chúa
057.  22.5.2013: Lý Trí và Tình Cảm Trong Chúa
056.  21.5.2013: Cơ Nghiệp của Đức Chúa Trời
055.  20.5.2013: Địa Vị Làm Con và Quan Hệ Cha Con
054.  19.5.2013: Địa Vị Con Đức Chúa Trời
053.  17.5.2013: Con của Đức Chúa Trời
052.  16.5.2013: Nghe Tiếng Chúa
051.  15.5.2013: Chúa Phán, Chúa Dạy, Chúa Cảm Động
050.  14.5.2013: Một Ngày Lịch Sử Trọng Đại
049.  10.5.2013: Những Kẻ Thù Nghịch Thập Tự Giá của Đấng Christ
048.  9.5.2013: Thập Tự Giá của Người Theo Đấng Christ
047.  8.5.2013: Thập Tự Giá của Đấng Christ
046.  7.5.2013: Hình Phạt Bị Đóng Đinh Trên Thập Tự Giá
045.  6.5.2013: Khôn Khéo và Đơn Sơ
044.  5.5.2013: Thập Tự Giá và Thánh Giá
043.  2.5.2013: Trang Sức Thánh
042.  1.5.2013: Hên Xui, May Rủi, Phước Họa
041.  30.4.2013: Ngụy Biện và Thực Tế
040.  29.4.2013: Thắc Mắc và Ngụy Biện về Ngày Sa-bát
039.  28.4.2013: Cùng, Lại, Với
038.  27.4.2013: Chúa Đếm Những Bước Lang Thang của Tôi
037.  26.4.2013: Chiếc Áo Lễ
036.  25.4.2013: Tín Đồ, Môn Đồ, và Thánh Đồ
035.  24.4.2013: Xác Chết và Chim Ó
034.  23.4.2013: Những Kẻ Ô Uế
033.  22.4.2013: Đức Tin của Cơ-đốc Nhân tại Nepal
032.  19.4.2013: Ba Ngôi Thiên Chúa
031.  18.4.2013: Thiên Chúa
030.  17.4.2013: Của Lễ Thù Ân
029.  16.4.2013: Của Lễ Chay và Lễ Quán
028.  15.4.2013: Của Lễ Hằng Hiến
027.  14.4.2013: Luật Pháp và Ân Điển
026.  13.4.2013: Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa
025.  12.4.2013: Nguồn Gốc của Sự Cám Dỗ
024.  11.4.2013: Mục Đích của Sự Thử Thách
023.  10.4.2013: Thử Thách và Cám Dỗ
022.  9.4.2013: Thuộc về Chúa
021.  8.4.2013: Chết cho Chúa
020.  7.4.2013: Của Cải Xứ Ai-cập và Xứ Ca-na-an
019.  6.4.2013: Những Kẻ Thích Rác
018.  5.4.2013: Tôi Tớ Chúa
017.  4.4.2013: Đền Thờ Thiên Chúa
016.  3.4.2013: Cơ-đốc Giáo và Cơ-đốc nhân
015.  2.4.2013: Trung Tín về Của Bất Nghĩa
014.  1.4.2013: Tương Lai của Hội Thánh
013.  31.3.2013: Thiên Chức của Hội Thánh
012.  30.3.2013: Nền Tảng của Hội Thánh
011.  29.3.2013: Hội Thánh của Đức Chúa Trời Trong Đức Chúa Jesus Christ
010.  28.3.2013: Hội của Sa-tan
009.  27.3.2013: Kẻ Chẳng Tin
008.  26.3.2013: Đức Tin Sống Động
007.  24.3.2013: Hãy Bắt Chước Phao-lô
006.  23.3.2013: Mức Độ của Đức Tin – Phần 3
005.  22.3.2013: Mức Độ của Đưc Tin – Phần 2
004.  21.3.2013: Mức Độ của Đức Tin – Phần 1
003.  20.3.2013: Đặc Tính của Đức Tin
002.  19.3.2013: Sống cho Chúa

001.  18.3.2013: Đức Tin

Share This: