1,038 views

Người Lính Giỏi của Thiên Chúa

NGƯỜI LÍNH GIỎI CỦA THIÊN CHÚA

Kính thưa Hội Thánh,

Trước sự tấn công dữ dội của thế lực đen tối bên ngoài. Con nhận thấy rõ ràng Chúa chúng ta đang cận kề. Nguyện xin Chúa giữ gìn mỗi một chúng ta trong ngày phước hạnh và không một ai bị bỏ lại ạ.

Nguyện xin Chúa thanh tẩy con lúc này, xin Chúa xóa hết những tội lỗi của con, và dùng con như một công cụ công bình của Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh ở cùng con lúc này để dùng sức của Chúa kêu gọi toàn thể anh chị em trong Hội Thánh. Đặc biệt những con dân Chúa đang sống trong vỏ ốc của chính mình mà quên mất mình là lính của Chúa, Chúa là thủ lĩnh, là tướng của chúng ta.

Chúa dạy chúng ta: Vậy, con hãy chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ.” (II Ti-mô-thê 2:3).”

Câu hỏi con đặt ra: Thế nào là một người lính giỏi? Không phải là một người theo Chúa bao lâu, hay là người thuộc lòng Lời Chúa như thế nào. Mà là một người biết hạ mình, khiêm nhường và gớm ghét tội lỗi, dùng lời Chúa đúng đắn, không để cảm xúc xác thịt lấn áp và biết nương cậy nơi Chúa thay vì nơi trí khôn và sức riêng của mình; bởi vì:

“Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.” (Ê-phê-sô 6:10-12).

Sự việc xảy ra gần đây, không ai trong chúng ta không cảm nhận được sự giằng co giữa xác thịt và thần trí. Trận chiến khốc liệt này, chỉ có ai trong Chúa mới hiểu nhưng chúng ta đang để tình cảm thắng hơn, hay sức của Chúa thắng hơn? Nếu chúng ta để cảm xúc, tình cảm thắng hơn, chúng ta đang thua cuộc ma quỷ.

Sự bách hại của người không tin Chúa thì dễ chịu hơn của người tin Chúa vì chúng ta biết rõ, đằng sau người không tin Chúa là thế lực của ma quỷ, nên chúng ta biết phải đánh như thế nào. Nhưng, trước sự phạm tội của chính anh chị em mình, người cùng đức tin, cùng một Chúa mà lại bị Sa-tan dẫn dụ, đánh phá Hội Thánh, sự bách hại này thật khủng khiếp. Nhưng Lời Chúa khẳng định: Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa của âm phủ không thắng được Hội đó.

Lời của Chúa an ủi chúng ta biết bao khi chúng ta đang ở trong Hội Thánh thật của Chúa, được chính Chúa làm đầu của chúng ta. Nhưng trước hết, chúng ta phải đứng lên, mặc áo giáp và cầm vũ khí mà Đức Chúa Trời ban phát một cách rời rộng cho từng anh chị em mà đánh trận. Hội Thánh của Chúa phải nói KHÔNG với tội lỗi. Không có một tội lỗi nào là nhỏ trước mặt Chúa, đó là sự ô uế, nhuốc nhơ mà Chúa phải dùng chính máu của Ngài tẩy rửa từng chúng ta. Ngày nào mà chúng ta còn nói VÂNG với tội lỗi, thì chúng ta vẫn đang xem thường Chúa, xem thường máu Thánh của Ngài. Là con dân Chúa, chúng ta không nên vì tình cảm dành cho từng anh chị em mà đồng lõa với tội lỗi. Ma quỷ tinh ranh vì chúng nó đã có trước chúng ta cả hàng ngàn năm, sự tinh ranh của chúng nguy hiểm nhất khi đến từ sự ngọt ngào, giả bộ vô tư, ngây thơ của người phạm tội. Nếu họ vô tội, họ nên đến với Chúa, thay vì đến với từng anh chị em để nói mình vô tội, bởi vì Chúa dạy nên tin Chúa hơn tin loài người, vì Chúa là Đấng biết lòng dạ chúng ta, Chúa sẽ an ủi chúng ta khi chúng ta bị hiểu lầm.

“Hãy ngưng {trông cậy} nơi loài người, là loài có hơi thở trong lỗ mũi; vì nó có gì đáng kể?” (Ê-sai 2:22).

Người thế gian còn có câu: “Mật ngọt chết ruồi!” “Những nơi cay đắng là nơi thật thà!” thì chúng ta là con dân Chúa, nếu chúng ta lấy làm khó chịu vì những lời cáo trách, những đòn roi trên tội lỗi, trên người chúng ta yêu và chúng ta chỉ muốn mềm mỏng yêu thương với người cứng lòng không chịu ăn năn tội, thì chúng ta nên tự hỏi: “Chúng ta đã chết con người cũ của mình hay chưa? Hay chúng ta đang để tình cảm lên trên cả sự Thánh Khiết của Chúa?” Vô hình chung, chúng ta đang nghi ngờ sự Công Bình, Yêu Thương, Thánh Khiết Chúa đã dành cho Hội Thánh của Ngài, và từ đó chúng ta nghi ngờ anh chị em, nghi ngờ lẫn nhau và cũng là nghi ngờ Thiên Chúa là Đấng làm đầu Hội Thánh.

Con xin kêu gọi anh chị em nào đang bị tình cảm lấn áp, đang bị xác thịt dẫn dụ, hãy đến với Chúa, xin Ngài chỉ ra, xin Chúa ban cho rời rộng sự khôn ngoan, đức tin cũng như sự thông biết Lời Ngài. Tất cả sự việc xảy ra trong Hội Thánh không phải để con dân Chúa xa Ngài, mà Ngài muốn con dân Chúa hãy đến với Ngài, đổ tình cảm ra với Ngài, tâm sự với Ngài và chính Ngài sẽ nâng anh chị em lên.

Nguyện xin Đức Thánh Linh ở cùng mỗi một anh chị em, xin Thiên Chúa trên cao giục lòng mỗi anh chị em, để anh chị em luôn là người lính giỏi của Thiên Chúa chúng ta.

Kính xin Hội Thánh giúp con chỉnh lỗi nếu con có ghi ý gì sai ạ. Con cảm ơn Hội Thánh ạ.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ,

Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Hội Thánh tại Melbourne, Australia
27/06/2017

Share This:

Comments are closed.