953 views

Nghe Thánh Kinh

Kính thưa Hội Thánh.

Tôi xin giới thiệu đến Hội Thánh link nghe Thánh Kinh do cháu Nguyễn Văn Hào đọc từ Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống: https://soundcloud.com/user-324993805/sets/tt01sangtheky

Kính xin Hội Thánh cùng nghe và cùng đồng hành với Hào cho đến khi cháu đọc xong sách Khải Huyền. Trong khi nghe, xin Hội Thánh chỉ ra lỗi và góp ý. Xin email cho tôi: http://timhieuthanhkinh.net/chung-toi-la-ai/

Tôi mong rằng, mỗi người trong chúng ta đều có thể đọc xong suốt một lượt Thánh Kinh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền trước khi Chúa trở lại.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Comments are closed.