717 views

Ngày Sinh của Đức Chúa Jesus

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Ngày Sinh của Đức Chúa Jesus

Thánh Kinh không hề ghi lại chính xác ngày sinh của Đức Chúa Jesus. Hội Thánh lúc ban đầu, trong suốt hơn 300 năm không hề kỷ niệm sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus.

Theo sử liệu thì vào năm 274, tiết đông chí (thời điểm giữa mùa đông, là lúc duy nhất ngày ngắn nhất và đêm dài nhất trong năm) rơi vào ngày 25 tháng 12, và hoàng đế La-mã thời bấy giờ tuyên bố đó là ngày sinh của Thần Mặt Trời Bất Khuất. Kể từ đó, dân La-mã kỷ niệm sinh nhật của Thần Mặt Trời vào ngày 25 tháng 12. Cũng theo sử liệu, lễ mừng sinh nhật của Đức Chúa Jesus lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 năm 336, dưới thời Hoàng Đế Công-tăng-tinh (Constantine), vị hoàng đế La-mã đầu tiên xưng nhận mình là môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Đến năm 350, Giáo Hoàng Du-li-út Đệ Nhất (Julius I) chỉ thị cho Giáo Hội Công Giáo phải tổ chức “Lễ Sinh Nhật Đấng Christ” vào ngày 25 tháng 12 hàng năm. Kể từ đó, ngày 25 tháng 12 chính thức trở thành ngày sinh của Đức Chúa Jesus trong Giáo Hội Công Giáo, được lưu truyền sang các Giáo Hội Tin Lành, và ngày nay được cả thế giới chấp nhận. Tuy nhiên, chắc chắn là Đức Chúa Jesus không hề được sinh ra vào ngày 25 tháng 12 [1], [2].

Thói tục mừng sinh nhật của Đức Chúa Jesus vào ngày 25 tháng 12 đã đem lại nhiều sự dối trá, mê tín dị đoan, và phạm thượng, như đã được trình bày trong hai bài viết “Sự Thật về Christmas” [3] và “Sự Thật Hiển Nhiên về Christmas” [4].

Dù Thánh Kinh không ghi lại ngày sinh của Đức Chúa Jesus nhưng chúng ta vẫn có thể dựa vào một số chi tiết trong Thánh Kinh, đối chiếu với các tài liệu lịch sử, để phỏng đoán khá chính xác thời điểm Đức Chúa Jesus được sinh ra. Trước hết, chúng ta hãy đọc lại các câu Thánh Kinh được nêu ra dưới đây, và chú ý đến những chữ được in đậm:

[Bấm vào đây để đọc tiếp: http://thanhoc.timhieutinlanh.net/ngay-sinh-cua-duc-chua-jesus/]

Share This:

Comments are closed.