617 views

Lời Chứng: Lễ Tạ Ơn 2017 – Những Ơn Phước Trong Trường Thuốc


Trong mọi sự, hãy tạ ơn!
Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.”

(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)

Trong Lễ Tạ ơn năm nay, tôi muốn thừa nhận những cách mà Thiên Chúa đã có mặt trong cuộc đời tôi trong năm đầu tiên của tôi nơi trường thuốc. Tôi đã học được rất nhiều chỉ trong vài tháng và cùng lúc gặp được một số người tuyệt vời, tất cả là nhờ Chúa. Một số sự kiện nổi bật mà tôi muốn chia sẻ với các bạn bao gồm: Lễ Áo Khoác Trắng (White Coat Ceremony), kinh nghiệm tổng quát của tôi và ấn tượng đầu tiên về trường thuốc, cùng những giá trị Thánh Kinh mà tôi đã thu được từ các kinh nghiệm của tôi cho đến nay.

Lễ Áo Khoác Trắng là một sự kiện tập trung vào việc giới thiệu các sinh viên dược mới. Đó là một sự kiện chính thức tương tự như lễ tốt nghiệp. Lần lượt, tên của sinh viên được gọi để đi ngang qua sân khấu trong khi các giảng sư giúp đỡ các sinh viên mặc chiếc áo khoác trắng, có một phù hiệu may dính và một huy hiệu ghim lên áo, để biểu thị rằng, chúng tôi là sinh viên đang học tại trường đại học dược. Vào cuối chặng đi của chúng tôi trên sân khấu, chúng tôi bắt tay với Trưởng Khoa. Sau đó, chúng tôi chính thức là các sinh viên dược.

Bấm vào đây để đọc tiếp: http://www.vi.grace-jay.net/le-ta-on-2017-nhung-on-phuoc-trong-truong-thuoc/

 

 Thanksgiving 2017: Pharmacy School Blessings

In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.”
(I Thessalonians 5:18)

For Thanksgiving this year, I want to acknowledge the ways that God has been present in my life during my first year in pharmacy school. I’ve learned so much in just a few months and met some great people along the way, and I owe it all to God. Some notable events that I’d like to share with you include the White Coat Ceremony, my overall experience and first impression of pharmacy school, and what biblical values I’ve taken from my experiences thus far.

The White Coat Ceremony is an event that focuses on the inauguration of new pharmacy students. It’s a formal event that is similar to what a graduation ceremony is like. One by one, the students’ names are called to walk across the stage while professors help the students don their white coats, which have a patch and pin to signify that we are students learning at the college of pharmacy. At the end of our stage walk, we shake hands with the Dean. Then, we are officially pharmacy students. Click here to continue your reading: http://www.grace-jay.net/thanksgiving-2017-pharmacy-school-blessings/

Share This:

Comments are closed.