1,368 views

Làm Mới Sự Trông Cậy Hạnh Phúc

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Làm Mới Sự Trông Cậy Hạnh Phúc

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

 Tít 2:11-14

11 Vì ân điển của Đức Chúa Trời đem lại sự cứu rỗi, đã được tỏ ra cho tất cả mọi người,

12 dạy cho chúng ta rằng: Hãy chối bỏ sự không tin kính và những sự tham muốn của thế gian, để sống cách tỉnh táo, công chính, và tin kính trong đời này,

13 chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc và sự hiện ra trong vinh quang của Thiên Chúa Vĩ Đại và Đấng Giải Cứu Chúng Ta, Đức Chúa Jesus Christ,

14 Đấng ban chính mình Ngài cho chúng ta, để chuộc chúng ta ra khỏi mọi sự vi phạm luật pháp và làm tinh sạch cho chính Ngài một dân tộc đặc biệt, sốt sắng về những việc lành.

 

 Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

MediaFire: http://www.mediafire.com/file/25e4ehvyavfgru5/201607_LamMoiSuTrongCayHanhPhuc.mp3

OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNDg0ODk5NjVf/201607_LamMoiSuTrongCayHanhPhuc.mp3

SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/201607-lam-moi-su-trong-cay-hanh-phuc

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Hôm nay, trong ngày cuối cùng của năm 2016, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm về một sự kiện xảy ra tại Hoa Kỳ, nhưng sẽ ảnh hưởng quan trọng đến thời cuộc tại Trung Đông ngay từ đầu năm 2017. Đó là: Sự đắc cử của Donald Trump vào trong chức vụ tổng thống Hoa Kỳ. Sự suy ngẫm này cũng đem lại cho chúng ta cơ hội làm mới lại sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta trong Đấng Christ. Đó là: Sự thân thể xác thịt của chúng ta được biến hóa thành một thân thể vinh quang, bất tử; và sự Thiên Chúa hiện ra trong thân vị Đấng Christ, để mang chúng ta ra khỏi thế gian, vào trong thiên đàng.

Trong khi tranh cử tổng thống, Donald Trump đã nhiều lần hứa rằng, nếu đắc cử, ông sẽ cho di chuyển tòa đại sứ Hoa Kỳ tại I-sơ-ra-ên về Giê-ru-sa-lem, mà ông gọi là “thủ đô đời đời của dân Do-thái” (nguyên văn: the eternal capital of the Jewish people).

Thứ Sáu 16/12/2016 vừa qua, một lần nữa, ban phụ trách việc chuyển tiếp chính quyền của Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump đã lên tiếng xác nhận việc chính quyền Hoa Kỳ, dưới sự lãnh đạo của Donald Trump, sẽ di chuyển tòa đại sứ Hoa Kỳ tại I-sơ-ra-ên từ thành phố Tel-Aviv về thủ đô Giê-ru-sa-lem. Trước đó một ngày, ông Trump đã bổ nhiệm luật sư David Friedman, một người Mỹ gốc Do-thái, nói thông thạo tiếng Hê-bơ-rơ, làm đại sứ Hoa Kỳ tại I-sơ-ra-ên. David Friedman là người hoàn toàn ủng hộ việc di chuyển tòa đại sứ Hoa Kỳ về thủ đô Giê-ru-sa-lem, và cũng là người có lập trường cứng rắn về việc Hoa Kỳ phải hết sức ủng hộ I-sơ-ra-ên. David Friedman tuyên bố, ông sẽ làm việc từ toà đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô đời đời của I-sơ-ra-ên, là Giê-ru-sa-lem (nguyên văn: the U.S. embassy in Israel’s eternal capital, Jerusalem) [1].

Kể từ khi tái lập quốc vào ngày 14/05/1948, I-sơ-ra-ên đã công bố Giê-ru-sa-lem là thủ đô, mặc dù vào lúc ấy, một nửa của Giê-ru-sa-lem về phía đông nằm dưới quyền kiểm soát của Giô-đanh. Trong cuộc chiến sáu ngày chống lại sự tấn công của liên quân các nước Hồi Giáo, từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 6 năm 1967, I-sơ-ra-ên đã hoàn toàn làm chủ toàn bộ Giê-ru-sa-lem vào ngày 7/06/1967, chấm dứt thời kỳ Giê-ru-sa-lem bị giày đạp bởi dân ngoại. Tuy nhiên, nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, vẫn không chính thức công nhận Giê-ru-sa-lem là thủ đô của I-sơ-ra-ên.

Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới ủng hộ I-sơ-ra-ên ngay từ ngày đầu quốc gia này tái lập quốc, và vẫn tiếp tục ủng hộ cho đến ngày nay, mặc dù có những lúc các tổng thống Hoa Kỳ tạo áp lực trên I-sơ-ra-ên, buộc chia cắt đất để tạo thành quốc gia Palestine. Người tạo áp lực trên I-sơ-ra-ên nhiều nhất là Tổng Thống Barack Obama.

Vào năm 1995, Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật “Toà Đại Sứ Giê-ru-sa-lem”, theo đó thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ chính thức dời tòa đại sứ từ Tel-Aviv đến Giê-ru-sa-lem vào năm 1999. Tuy nhiên, đạo luật có một chi tiết dự phòng là: Nếu cần thiết, tổng thống Hoa Kỳ có quyền ký lệnh tạm ngưng việc di chuyển tòa đại sứ. Lệnh ấy có hiệu lực trong 6 tháng và có thể được tái ký nhiều lần. Các tổng thống: Bill Clinton, George Bush, và Barack Obama đều liên tiếp ký lệnh tạm ngưng việc di chuyển toà đại sứ về Giê-ru-sa-lem. Lần mới nhất do Barack Obama ký vào tháng 11/2016, có hiệu lực cho đến hết ngày 30/05/2017. Nếu Donald Trump quyết định giữ đúng lời hứa di chuyển tòa đại sứ Hoa Kỳ về Giê-ru-sa-lem, ông chỉ cần không ký lệnh tạm ngưng, thì kể từ ngày 1/06/2017, đại sứ Hoa Kỳ tại I-sơ-ra-ên sẽ đương nhiên có toàn quyền di chuyển tòa đại sứ. Việc di chuyển tòa đại sứ về Giê-ru-sa-lem chính là hành động công khai của chính quyền Hoa Kỳ, công nhận Giê-ru-sa-lem là thủ đô của I-sơ-ra-ên. Một số quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ sẽ theo gương Hoa Kỳ, dẫn đến sự công nhận chung của quốc tế.

Trong thực tế, việc di chuyển tòa đại sứ Hoa Kỳ từ Tel-Aviv về Giê-ru-sa-lem không có gì là phức tạp. Ngay tại Giê-ru-sa-lem đã có toà lãnh sự Hoa Kỳ, được xây dựng một cách hiện đại. Chỉ cần thay đổi bảng tên từ “tòa lãnh sự” sang “toà đại sứ” và đại sứ Hoa Kỳ đến làm việc tại đó. Nhưng xét về phương diện chính trị và lời tiên tri của Thánh Kinh thì việc Hoa Kỳ di chuyển toà đại sứ về Giê-ru-sa-lem sẽ gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ các nước Ả-rập Hồi Giáo và các quốc gia đồng minh của họ. Hồi Giáo xem Giê-ru-sa-lem là thánh địa đứng hàng thứ ba và là thủ đô của quốc gia Palestine. Có thể các quốc gia Ả-rập sẽ liên kết với nhau để “giải phóng” Giê-ru-sa-lem, biến việc Hoa Kỳ di chuyển tòa đại sứ về Giê-ru-sa-lem thành ngòi nổ cho cuộc chiến lớn nhất từ trước đến nay tại Trung Đông. Cuộc chiến được tiên tri trong Thi Thiên 83 [2], dẫn đến sự thủ đô Đa-mách của Sy-ri sẽ bị hủy diệt bởi đầu đạn nguyên tử, giúp I-sơ-ra-ên thu hồi các vùng đất vốn được Thiên Chúa ban cho I-sơ-ra-ên, và mở đường cho sự lên ngai của AntiChrist. Vì thế, việc Hoa Kỳ di chuyển tòa đại sứ về Giê-ru-sa-lem cũng có thể là điềm báo hiệu cho chúng ta về sự đến của Đấng Christ đã rất gần.

Khoan xét đến việc Donald Trump có phải là một con dân Chúa chân thật hay không, chúng ta không thể nào phủ nhận ông là một trong những người được Thiên Chúa dùng trong thời kỳ cuối cùng, để tạo ra những yếu tố quan trọng dẫn đến Kỳ Tận Thế. Sự đắc cử vào chức vụ tổng thống Hoa Kỳ của Donald Trump hoàn toàn là một phép lạ, bởi vì, tự bản thân ông không có một điều gì khiến cho ông có thể được đắc cử. Một người chưa bao giờ có kinh nghiệm chính trị, chưa bao giờ ở trong một chức vụ nào của chính quyền, bị tập thể truyền thông Hoa Kỳ chống đối, bêu xấu, và bị chính đảng phái của mình chối bỏ, nhưng lại đánh bại tất cả những ứng cử viên dày dạn kinh nghiệm và đắc cử một cách vẻ vang.

Từ trước đến nay, Donald Trump luôn bênh vực và ủng hộ I-sơ-ra-ên, có con rể và nhiều bạn thân là người I-sơ-ra-ên. Ông lại là người giàu có, khó có thể bị mua chuộc bởi tiền bạc. Bộ nội các ông đang thành lập bao gồm những người hoàn toàn cùng tâm ý với ông về hai điều quan trọng: Triệt để ủng hộ và bảo vệ I-sơ-ra-ên; cương quyết tiêu diệt các lực lượng khủng bố Hồi Giáo. Có thể nói, dưới quyền lãnh đạo của Donald Trump, Hoa Kỳ sẽ đi vào một khúc quanh quan trọng nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ lẫn của thế giới. Sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với dân Mỹ vẫn còn. Ngài đã ban cho Hoa Kỳ một tổng thống biết làm ơn cho dân I-sơ-ra-ên để dân Mỹ được Ngài ban phước. Việc còn lại là dân Mỹ có biết tận dụng ơn phước của Đức Chúa Trời hay không.

Nói như vậy không có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ ngưng giáng hình phạt của Ngài trên Hoa Kỳ. Hình phạt vẫn sẽ giáng xuống trên những kẻ bội nghịch không ăn năn, nhưng ân điển của Đức Chúa Trời sẽ ở cùng những ai kính sợ Ngài. Chính sách của Donald Trump có thể khiến cho quân khủng bố tấn công trực tiếp vào dân Mỹ ngay trên đất nước Hoa Kỳ. Ngoài ra, các thiên tai như: động đất, sóng thần, cuồng phong vẫn có thể hủy diệt các tiểu bang phía tây và phía đông của Hoa Kỳ, hai khu vực tập trung nếp sống tội lỗi nhất tại Hoa Kỳ. Tại California, mỗi ngày vẫn có hàng chục cơn động đất nhỏ xảy ra, dọn đường cho một cơn động đất lớn [3].

Chắc chắn chúng ta sẽ chứng kiến nhiều biến cố quan trọng trong năm 2017, mà mỗi một biến cố sẽ mang chúng ta càng đến gần hơn với ngày mà sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta được hiện thực. Bước vào năm mới 2017, chúng ta hãy làm mới sự trông cậy của chúng ta, bằng cách xét lại nếp sống mỗi ngày của chúng ta, xem chúng ta đã thật sự: chối bỏ sự không tin kính và những sự tham muốn của thế gian, để sống cách tỉnh táo, công chính, và tin kính trong đời này” hay chưa.

Chối bỏ sự không tin kính là không công nhận bất cứ điều gì tỏ ra không có đức tin nơi Thiên Chúa, tỏ ra không vâng phục các điều răn của Thiên Chúa. Điển hình cho sự không có đức tin nơi Thiên Chúa là sự lo lắng về các nhu cầu vật chất, về việc học, về việc làm, về bệnh tật, về sự bị bách hại đức tin; là quyết định ngừa thai, không muốn sinh con. Điển hình cho sự không vâng phục các điều răn của Thiên Chúa là sự không vâng giữ ngày Sa-bát; sự mang ách chung với kẻ chẳng tin trong việc kết hôn, hùn vốn làm ăn; sự thỏa hiệp với những kẻ giảng dạy tà giáo, thỏa hiệp với những sai trái của các giáo hội.

Chối bỏ những sự tham muốn của thế gian là không công nhận những điều ưa thích bất chính (I Giăng 2:16):

  • Sự tham muốn của xác thịt: muốn ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, thỏa mãn các thú vui… một cách bất chính.

  • Sự tham muốn của mắt: muốn chiếm lấy những gì đẹp đẽ, sang trọng, quý giá… một cách bất chính.

  • Sự kiêu ngạo của đời sống: muốn được tôn cao, được nổi tiếng, được thán phục… một cách bất chính.

Bất chính là không chính đáng, không đúng với sự dạy dỗ của Lời Chúa. Những sự bất chính thường đem lại sự dối trá và bất công cho người khác, sự ô uế cho chính mình, làm thiệt hại chung cho xã hội.

Tính từ “tỉnh táo” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là: tâm trí sáng suốt, biết tự kiềm chế những cảm xúc và ham muốn của mình. Sống cách tỉnh táo trong đời này có nghĩa là: không dùng các chất kích thích như thuốc lá, ma túy, và không để cho sự say rượu hoặc sự say mê một ai, một điều gì làm cho mình bị mất lý trí. Lý trí là sự nhận thức và suy nghĩ hợp lý. Nhiều người nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc nên mất lý trí. Nhưng cũng có những người vì tham tiền bạc, danh vọng, địa vị, hay vì say mê một ai đó mà mất lý trí. Người thế gian khó thể sống tỉnh táo trong đời này, vì họ bị nô lệ cho tội lỗi. Nhưng con dân Chúa đã được giải cứu khỏi tội lỗi và được ban cho thánh linh của Thiên Chúa, thì chắc chắn có năng lực để sống tỉnh táo.

Trạng từ “công chính” (công bình và chính trực) trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là: nói hay làm một cách phải lẽ và ngay thẳng, không thiên vị. Sống cách công chính trong đời này có nghĩa là sống sao cho mỗi lời nói và việc làm của mình đều theo lẽ phải, lẽ thật của Thiên Chúa, không vì lòng tư vị một ai mà khiến cho lời nói hay việc làm của mình trở thành không công chính.

Tin kính là tin cậy Thiên Chúa và vâng phục Thiên Chúa. Sống cách tin kính trong đời này là luôn trông cậy nơi Thiên Chúa cho mọi nhu cầu của mình; và luôn vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, cho dù có phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Là những con trai và con gái của Đức Chúa Trời Toàn Năng (II Cô-rinh-tô 6:18) chúng ta đã được ở trong ân điển cứu rỗi của Ngài. Chúng ta đã được chính Đức Chúa Jesus Christ, là Thiên Chúa thành người, ban chính mình Ngài cho chúng ta, chịu đau đớn, sỉ nhục, và chết trên thập tự giá, để chuộc chúng ta ra khỏi mọi sự vi phạm luật pháp của Thiên Chúa, và làm cho chúng ta trở nên tinh sạch, thành một dân thánh, dân thuộc về Thiên Chúa (I Phi-e-rơ 2:9-10), để bước đi, để sống trong những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta (Ê-phê-sô 2:10). Nhờ đó, chúng ta sẽ nhận được ba lời hứa vĩ đại:

  • Sự sống lại hoặc sự được biến hóa của thân thể xác thịt (I Cô-rinh-tô 15:52; Phi-líp 3:21).

  • Sự sống đời đời (I Giăng 2:25).

  • Vương Quốc Đời Đời trong trời mới và đất mới (II Phi-e-rơ 3:13; Khải Huyền 21; 22).

Một trong những điều mà phần đông con dân Chúa vấp phạm, là sự mang ách chung với những kẻ chẳng tin trong các giáo hội mang danh Chúa. Nhiều người không nhận ra rằng, phần lớn những kẻ xưng nhận mình là con dân của Thiên Chúa trong các giáo hội lại là những kẻ giả hình, không tin, không vâng giữ các điều răn của Chúa, không sống theo Lời Chúa. Lời kêu gọi của Đức Chúa Trời được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 6:14-18, hơn bao giờ hết, khẩn thiết vang lên giữa Hội Thánh:

II Cô-rinh-tô 6:14-18

14 Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Bởi vì sự công bình với sự không công bình có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?

15 Có sự hiệp ý nào giữa Đấng Christ với Bê-li-an? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị và là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]

16 Có sự đồng thuận nào giữa đền thờ của Thiên Chúa với các thần tượng? Vì chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân Ta.

17 Bởi vậy, Chúa phán: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, các ngươi hãy phân rẽ, đừng đụng đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi.

18 Ta sẽ làm Cha của các ngươi, các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái của Ta. Chúa Toàn Năng phán.

Trong các giáo hội mang danh Chúa, vừa có những hình tượng thuộc thể gọi là hình tượng của Chúa, của các ông thánh, bà thánh, của các loài sinh vật mà điều răn của Chúa cấm làm; vừa có những hình tượng thuộc linh là sự kiêu ngạo, tôn thờ cái tôi của những kẻ lãnh đạo, tự xưng mình là cha, là thầy (mục sư), là đáng tôn đáng kính (reverend) [4]; có những giáo lý, truyền thống, lễ nghi nghịch lại lẽ thật của Thánh Kinh. Là con dân chân thật của Chúa, là dân thánh của Ngài, chúng ta hãy tránh xa những sự ô uế ấy, để được Đức Chúa Trời tiếp nhận chúng ta.

Giả từ năm cũ 2016 để bước vào năm mới 2017, chúng ta hãy đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa, sống thánh khiết, sẵn sàng cho ngày mà sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta được hiện thực. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
31/12/2016

Ghi Chú

[1] http://www.cbsnews.com/news/what-could-happen-if-trump-moves-the-u-s-embassy-to-jerusalem/

[2] http://kytanthe.net/?p=88

[3] http://earthquaketrack.com/p/united-states/california/recent

[4] http://timhieuthanhkinh.net/danh-xung-muc-su-va-reverend/

 

Share This:

Comments are closed.