1,926 views

Điều Răn: Không Vào Nơi Thờ Hình Tượng

Nhấp vào đây
để vào trang download

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Share This:

Comments are closed.