163 views

Karaoke Thánh Ca: Tôn Vinh Danh Jesus

Tôn Vinh Danh Jesus
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Mưa Đêm Ngoại Ô”
của Đỗ Kim Bảng
25/08/2018

Hỡi Chúa! Thiên Chúa của tôi! Tôi hết lòng tôn vinh Chúa!
Tôi sẽ tôn vinh danh Ngài cho đến mãi mãi.”

(Thi Thiên 86:12)

* * *
Lòng kính dâng lời ca
tôn vinh Chúa
nhân ái muôn đời.
Lòng hát tôn Ngài thôi
Vua tôn kính
trên khắp muôn loài.
Ngàn lời ca âm vang trong tim
giai điệu thật tuyệt vời
khi Thần Linh Thiên Chúa đến trong con!
Khiến tâm con an vui
hát tôn Vua trên cao.
Khắp đất đồng hòa tiếng ca!

Ngài dấn thân tìm con
đem con đến
vương quốc trên trời.
Ngài chết thay vì con
cho con sống
vinh hiển muôn đời.
Ngài yêu con luôn không thôi.
Ân tình Ngài còn hoài.
Danh Ngài: Jesus Christ, Đấng Yêu Thương!
Thiết tha con dâng lên
khúc ca trong tâm linh,
lời tôn vinh Jesus.

* * *
Xin
từ nay
được mãi
gần bên
tình Ngài muôn thuở
không thay dời, dù bao tháng năm,
cho tin yêu tươi thắm lòng con.

Đây
đời con
từ nay
nguyện xin
được Ngài chăn dắt
để linh trình con luôn bước đi
an vui bên Chúa suốt đời con.

Lòng thiết tha cầu xin.
Con xin Chúa
thương xót con hoài.
Đừng để con rời xa
ơn Thiên Chúa
ban khắp muôn loài.
Tìm đâu ra trong nhân gian
ân tình thật tuyệt vời
như tình yêu Thiên Chúa đến trong con?
Chúa Jesus yêu ơi!
Hãy yêu thương con luôn!
Và con yêu Ngài luôn!

* * *
Xin
từ nay
được mãi
gần bên
tình Ngài muôn thuở
không thay dời, dù bao tháng năm,
cho tin yêu tươi thắm lòng con.

Đây
đời con
từ nay
nguyện xin
được Ngài chăn dắt
để linh trình con luôn bước đi
an vui bên Chúa suốt đời con.

Lòng thiết tha cầu xin.
Con xin Chúa
thương xót con hoài.
Đừng để con rời xa
ơn Thiên Chúa
ban khắp muôn loài.
Tìm đâu ra trong nhân gian
ân tình thật tuyệt vời
như tình yêu Thiên Chúa đến trong con?
Chúa Jesus yêu ơi!
Hãy yêu thương con luôn!
Và con yêu Ngài luôn!

Chúa Jesus yêu ơi!
Hãy yêu thương con luôn!
Và con yêu Ngài luôn!

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube: Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Share This:

Comments are closed.