180 views

Karaoke Thánh Ca: Tình Yêu Thiên Chúa

Tình Yêu Thiên Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Chiều Mưa Biên Giới”
của Nguyễn Văn Đông
18/09/2018

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu từ xa hiện ra với tôi và phán rằng:
Phải, Ta đã yêu ngươi bằng tình yêu đời đời;
vậy nên, Ta đã kéo ngươi bằng sự từ ái.”

(Giê-rê-mi 31:3)

1… 2… 3…
Tình yêu Thiên Chúa yêu tôi đậm sâu.
Ân tình Chúa mãi không phai tàn.
Dù đời đầy bon chen, dối trá;
Dù tình người phai trong phút chốc;
Nhưng Ngài y nguyên!

Tình yêu Thiên Chúa yêu tôi ngàn xưa;
Khi trời với đất chưa nên hình.
Từ đời đời yêu tôi thắm thiết.
Và tình Ngài yêu tôi mãi mãi.
Tình Ngài không phai!

Điệp Khúc
Trong tôi, chất ngất ân tình.
Hồn tôi thiết tha
Khắc ghi tình Chúa muôn đời.
Bao nhiêu tháng năm trong đời,
Một lòng yêu Chúa,
Theo Ngài qua muôn lối đi.

Tình yêu Thiên Chúa yêu tôi đậm sâu.
Ân tình Chúa mãi không phai tàn.
Dù đời đầy bon chen, dối trá;
Dù tình người phai trong phút chốc;
Nhưng Ngài y nguyên!

Tình yêu Thiên Chúa yêu tôi ngàn xưa;
Khi trời với đất chưa nên hình.
Từ đời đời yêu tôi thắm thiết.
Và tình Ngài yêu tôi mãi mãi.
Tình Ngài không phai!

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube: Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Share This:

Comments are closed.