377 views

Karaoke Thánh Ca: Ngài Yêu Tôi từ Xưa

 

Âm Giai E

 

Âm Giai F#

 

 

Ngài Yêu Tôi Từ Xưa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Người Đi Qua Đời Tôi” của Phạm Đình Chương
20/06/2018

Chúng ta yêu Ngài, vì Ngài đã yêu chúng ta trước.”
(I Giăng 4:19).

Ngài yêu tôi từ xưa
Khi tháng ngày chưa thành.
Linh hồn tôi khát khao
Hướng về cung thánh trời.

Ngài yêu tôi từ xưa
Tình yêu Ngài chất ngất!
Hồn tôi hoài ngóng trông
Thiên Chúa là của tôi!

Dù tôi từng vấn nghi
Nhưng Chúa hằng tha thứ.
Ngài yêu tôi từ xưa
Tình yêu luôn còn mãi!
Thiên Chúa là của tôi!
Tôi cất lời kêu cầu
Tha thiết từ linh hồn
Khi lầm đường xa cách… thánh nhan.

Ngài yêu tôi từ xưa
Khi tháng ngày chưa thành.
Linh hồn tôi khát khao
Hướng về cung thánh trời.

Ngài yêu tôi từ xưa
Tình yêu Ngài chất ngất!
Hồn tôi hoài ngóng trông
Thiên Chúa là của tôi!

Dù tôi từng vấn nghi
Nhưng Chúa hằng tha thứ.
Ngài yêu tôi từ xưa
Tình yêu luôn còn mãi!
Thiên Chúa là của tôi!
Tôi cất lời kêu cầu
Tha thiết từ linh hồn
Khi lầm đường xa cách… thánh nhan.

Ngài yêu tôi từ xưa
Khi tháng ngày chưa thành.
Linh hồn tôi khát khao
Hướng về cung thánh trời.

Ngài yêu tôi từ xưa
Tình yêu Ngài chất ngất!
Hồn tôi hoài ngóng trông
Thiên Chúa là của tôi!

Ngài yêu tôi từ xưa!
Và tôi yêu Ngài luôn!
Hồn tôi hằng yêu Chúa!

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube: Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Share This:

Comments are closed.