136 views

Karaoke Thánh Ca: Ngài Đi Cùng Tôi

Ngài Đi Cùng Tôi
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Quizás, Quizás, Quizás” của Osvaldo Farrés
05/08/2018

Ta không có phán dặn ngươi sao?
Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng.
Vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi
vẫn ở cùng ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi.

(Giô-suê 1:9)

Tình yêu Jesus thật cao vời
Cuộc sống thật phước hạnh trong Ngài.
Trần thế dù có nhiều khó khăn
Ngài sẽ dìu tôi cùng đi.

Đời tôi nay dâng lên Chúa rồi
Cuộc sống được Chúa hằng chu toàn.
Lời Chúa tỏa sáng từng bước chân.
Ngàn lối Ngài đi cùng tôi.

Tình Chúa ấm áp phủ che hồn
Chẳng phai tàn, vẫn luôn còn.
Tình Chúa thắm thiết đến muôn đời
Khắc ghi lòng mãi không rời.

Đời tôi an vui trong phước lành.
Cuộc sống dù có nhiều thăng trầm.
Ngài vẫn dìu dắt từng bước chân.
Lời Chúa là đèn soi đường đi.

(Hát hai lần rồi hát phần dưới đây)

Ngài sẽ dìu tôi cùng đi.
Ngàn lối Ngài đi cùng tôi.

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube: Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos
Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Share This:

Comments are closed.