138 views

Karaoke Thánh Ca: Ngài Cho Tôi An Nghỉ

Ngài Cho Tôi An Nghỉ
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Chuyến Tàu Hoàng Hôn”
của Minh Kỳ và Hoài Linh
01/09/2018

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi.
Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi những đồng cỏ xanh tươi.
Ngài dẫn tôi đến các mé nước bình tịnh.
Ngài bổ lại linh hồn tôi.
Ngài dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.”

(Thi Thiên 23:1-3)

* * *
Về đâu
bước chân hoang muôn lối giữa cõi đời?
Đời tôi
lắm đau thương, sầu kín dâng trong hồn côi!
Cuốn trôi theo thời gian
tuổi thanh xuân tàn phai!
Tìm đâu nơi an nghỉ sau bao ngày chán chường
phút giây an bình
ủi an linh hồn, người ơi?

Jesus yêu thương, Chúa trên trời đến dương trần.
Mang bao đau thương, Chúa không màng, chết thay người.
Chuộc bao tội tôi.
Dìu tôi từng bước chân trong đời mưa gió.

Jesus yêu tôi dẫn tôi về chốn thiên đàng.
Chông gai, gian nan Chúa đi cùng suốt linh trình.
Đường xa thành ngắn!
Lòng tôi nguyện hứa: Bước theo Ngài suốt đời!

Đời tôi
hết đau thương khi Chúa ngự cõi lòng.
Tình yêu
Chúa Jesus bừng sáng trong linh hồn tôi!
Chúa cho tôi bình an.
Chúa cho tôi tình yêu.
Ngài cho tôi an nghỉ, tâm linh đầy phước lành.
Kính tôn danh Ngài!
Mãi theo chân Ngài, từ nay!

(Hát hai lần)

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube: Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Share This:

Comments are closed.