186 views

Karaoke Thánh Ca: Linh Hồn Con Chúa Hằng Chăn Dắt

Linh Hồn Con Chúa Hằng Chăn Dắt
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Sắc Hoa Màu Nhớ”
của Nguyễn Văn Đông
08/09/2018

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi.
Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Thật! Trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi.
Tôi sẽ ở trong nhà của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cho đến đời đời.”

(Thi Thiên 23:1, 6)

Linh hồn con Chúa hằng chăn dắt.
Tình yêu Chúa chiếu sáng trong con.
Ngài chuộc con trong nơi khổ đau;
Thứ tha tội lỗi con;
Khiến con được nên mới.

Linh hồn con sống nhờ ơn Chúa.
Nguồn vui sống, suối mát tâm linh.
Từng lời thiêng liêng trong Thánh Kinh,
Thức ăn Ngài phát ban,
Khiến linh hồn thỏa vui.

Đời con an vui
tháng ngày bên Chúa thủy chung;
Bước theo Ngài không đắn đo.
Linh hồn mãi nhớ:
Một lần Chúa chết vì người,
Nguyện luôn rao danh Ngài ra.

Linh hồn con Chúa hằng chăn dắt.
Tình yêu Chúa thắm thiết, không phai.
Ngài dìu con qua cơn gió mưa
Giữa muôn vàn khó khăn;
Vững tin Ngài, bước đi!

(Hát hai lần rồi hát phần dưới đây)

Đời con an vui
tháng ngày bên Chúa thủy chung;
Bước theo Ngài không đắn đo.
Linh hồn mãi nhớ:
Một lần Chúa chết vì người,
Nguyện luôn rao danh Ngài ra.

Linh hồn con Chúa hằng chăn dắt.
Tình yêu Chúa thắm thiết, không phai.
Ngài dìu con qua cơn gió mưa
Giữa muôn vàn khó khăn;
Vững tin Ngài, bước đi!

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube: Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Share This:

Comments are closed.