876 views

Karaoke Thánh Ca: Khi Con Đến bên Chân Ngài

 

Khi Con Đến Bên Chân Ngài
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Ảo Ảnh” của Y Vân
19/05/2018

“Thiên Chúa ôi! Xin thương xót tôi! Xin thương xót tôi! Vì linh hồn tôi nương náu nơi Ngài! Phải, tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Ngài, cho đến chừng những tai họa đã qua.”
(Thi Thiên 57:1)

Khi con đến bên chân Ngài
Con quên hết thời gian.
Con tha thiết dâng lên Ngài
Lòng thật nhiều thương nhớ.

Lời Ngài xưa từng hứa,
Đến bên Ngài, Ngài không từ chối.
Những ân tình Ngài luôn còn đó
Chúa yêu con không hề thôi:

Những khi đời con như đầy sóng gió
Chúa quan phòng con chốn ngàn khơi.
Những khi đường con đi đầy bóng tối
Chúa cho lòng con vẫn bình an.

Những khi dường như con gần đuối sức
Sức thiêng Ngài ban xuống đầy dư.
Những khi dường như con lạc mất lối
Chúa nhân từ luôn dắt dìu con.

Khi con đến bên chân Ngài
Con quên hết thời gian.
Con tha thiết dâng lên Ngài
Lòng thật nhiều thương nhớ.

Lời Ngài xưa từng hứa,
Đến bên Ngài, Ngài không từ chối.
Những ân tình Ngài luôn còn đó
Chúa yêu con không hề thôi:

Những khi đời con như đầy sóng gió
Chúa quan phòng con chốn ngàn khơi.
Những khi đường con đi đầy bóng tối
Chúa cho lòng con vẫn bình an.

Những khi dường như con gần đuối sức
Sức thiêng Ngài ban xuống đầy dư.
Những khi dường như con lạc mất lối
Chúa nhân từ luôn dắt dìu con.

Khi con đến bên chân Ngài
Con quên hết thời gian.
Con tha thiết dâng lên Ngài
Lòng thật nhiều thương nhớ.

Lời Ngài xưa từng hứa,
Đến bên Ngài, Ngài không từ chối.
Những ân tình Ngài luôn còn đó
Chúa yêu con không hề thôi!

Lời Ngài xưa từng hứa,
Đến bên Ngài, Ngài không từ chối.
Những ân tình Ngài luôn còn đó
Chúa yêu con không hề thôi!

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube: Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Share This:

Comments are closed.