867 views

Karaoke Thánh Ca: Gần bên Chúa

Gần bên Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Koibito Yo” (Người Yêu Dấu) của Mayumi Itsuwa
02/06/2018

Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần các anh chị em.”
(Gia-cơ 4:8a)

Gần bên Chúa!
Những lỗi lầm xưa nay đã quăng xa.
Tình yêu thiết tha
Ngài bao phủ con.
Ngài chết thay cho con!

Gần bên Chúa!
Sức thiêng Ngài hằng ban xuống trên con.
Ngài chăn dắt con,
Dìu con bước đi.
Cuộc sống con an lành.

Tình Ngài tha thiết, đằm thắm
Mãi muôn đời không bao giờ phai.
Chúa nhân từ thương xót đến đời con;
Đã yêu con từ ngàn xưa
Cho đến mai sau!

Gần bên Chúa!
Những tháng ngày đời con sẽ vui luôn.
Vượt bao khó khăn
Lòng con vững tin
Rằng Chúa không xa rời!

Gần bên Chúa!
Những lỗi lầm xưa nay đã quăng xa.
Tình yêu thiết tha
Ngài bao phủ con.
Ngài chết thay cho con!

Gần bên Chúa!
Sức thiêng Ngài hằng ban xuống trên con.
Ngài chăn dắt con,
Dìu con bước đi.
Cuộc sống con an lành.

Tình Ngài tha thiết, đằm thắm
Mãi muôn đời không bao giờ phai.
Chúa nhân từ thương xót đến đời con;
Đã yêu con từ ngàn xưa
Cho đến mai sau!

Gần bên Chúa!
Những tháng ngày đời con sẽ vui luôn.
Vượt bao khó khăn
Lòng con vững tin
Rằng Chúa không xa rời!

Gần bên Chúa!
Sức thiêng Ngài hằng ban xuống trên con.
Ngài chăn dắt con,
Dìu con bước đi.
Cuộc sống con an lành.

Tình Ngài tha thiết, đằm thắm
Mãi muôn đời không bao giờ phai.
Chúa nhân từ thương xót đến đời con;
Đã yêu con từ ngàn xưa
Cho đến mai sau!

Gần bên Chúa!
Những tháng ngày đời con sẽ vui luôn.
Vượt bao khó khăn
Lòng con vững tin
Rằng Chúa không xa… rời!

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube: Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Share This:

Comments are closed.