129 views

Karaoke Thánh Ca: Đời Con Đây Xin Dâng Cha

Quốc Ca của I-sơ-ra-ên “Hatikvah”

Dịch sang tiếng Anh: The Hope

As long as the Jewish spirit is yearning deep in the heart,
With eyes turned toward the East, looking toward Zion,
Then our hope – the two-thousand-year-old hope – will not be lost:
To be a free people in our land,
The land of Zion and Jerusalem.

Dịch sang tiếng Việt: Niềm Hy Vọng

Miễn là tinh thần Do Thái cứ khao khát sâu trong tim,
Với đôi mắt hướng về phương Đông, nhìn về Si-ôn.
Thì hy vọng của chúng ta, niềm hy vọng đã lâu từ hai nghìn năm, sẽ không bị mất:
Được làm một dân tộc tự do trong vùng đất của chúng ta,
Vùng đất của Si-ôn và Giê-ru-sa-lem!

 

Đời Con Đây Xin Dâng Cha
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Hatikva” Quốc Ca của I-sơ-ra-ên
04/08/2018

Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự từ ái của Ngài.
Lòng tôi sẽ vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài.”

(Thi Thiên 13:5)

Đời con đây xin dâng Cha.
Xin Ngài thương xót con.
Dâng Cha cao sang vinh quang
lòng tôn kính Ngài.

Từ nay con xin theo Cha.
Xin Ngài chăn dắt con.
Qua bao gian nan, theo Cha
vào trong nước Ngài.

Ngài rất thánh khiết, công chính, luôn nhân từ.
Tình Chúa rất lớn không có ai so bằng.
Trong danh Ngài là bao phước thánh mãi luôn tuôn tràn.
Trong danh Ngài chúng con được yên nghỉ hồn.
Xin muôn đời lòng tin kính Chúa mãi luôn không ngừng.
Xin muôn đời thánh linh Ngài bao phủ hồn.

(Hát hai lần)

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube: Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Share This:

Comments are closed.