177 views

Karaoke Thánh Ca: Con Vui Mừng Hát Ca

Con Vui Mừng Hát Ca
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu Indonesia: “Si Jantung Hati (Hẹn Hò Đêm Trăng)”
của Khalifah
17/09/2018

Tôi sẽ tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang khi tôi sống.
Tôi sẽ ca hát cho Thiên Chúa của tôi trong khi tôi thực hữu.”

(Thi Thiên 146:2)

1… 2… 3…
Con vui mừng hát ca, ngàn câu ca
lòng này dâng lên Chúa.
Bao ân tình Chúa ban, chuộc mua con
lòng này luôn ghi nhớ.
Con vui mừng hát ca: Đời an vui
thánh khiết trong tình Cha.
Ơn Chúa luôn mãi sáng soi lòng con.

Jesus là Chúa con, Ngài yêu con
Tình Ngài, ôi! tha thiết!
Khi xưa Ngài dấn thân, chuộc mua con
lòng này luôn ghi nhớ.
Con yêu Ngài thiết tha: Đời con đây
quyết sống theo Lời Cha.
Xin Chúa luôn mãi bước đi cùng con.

Tâm linh con mừng vui, hồn con ngất ngây
ngàn lời hát trong lòng con.
An vui trong tình Cha, lòng con đắm say
tình Ngài sáng soi đời con.
Con xin theo Chúa luôn,
đi trong sương gió con không lo ngại chi.

Lòng vui mừng hát ca, bài thi thiên
ngọt ngào dâng lên Chúa.
Tôn vinh Ngài mãi luôn! Ngài yêu con!
Trọn đời con hát xướng.
Trên linh trình hát ca: Đời con nay
thánh khiết trong tình Cha.
Ơn Chúa luôn mãi sáng soi đời con.

1… 2… 3…
Jesus là Chúa con, Ngài yêu con
Tình Ngài, ôi! tha thiết!
Khi xưa Ngài dấn thân, chuộc mua con
lòng này luôn ghi nhớ.
Con yêu Ngài thiết tha: Đời con đây
quyết sống theo Lời Cha.
Xin Chúa luôn mãi bước đi cùng con.

Tâm linh con mừng vui, hồn con ngất ngây
ngàn lời hát trong lòng con.
An vui trong tình Cha, lòng con đắm say
tình Ngài sáng soi đời con.
Con xin theo Chúa luôn,
đi trong sương gió con không lo ngại chi.

Con vui mừng hát ca, bài thi thiên
ngọt ngào dâng lên Chúa.
Tôn vinh Ngài mãi luôn! Ngài yêu con!
Trọn đời con hát xướng.
Trên linh trình hát ca: Đời con nay
thánh khiết trong tình Cha.
Ơn Chúa luôn mãi sáng soi đời con.
Ơn Chúa luôn mãi sáng soi đời con.
Ơn Chúa luôn mãi sáng soi đời con.

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube: Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Share This:

Comments are closed.