342 views

Karaoke Thánh Ca: Con Vẫn Tin Thật Lòng…

 

 

Con Vẫn Tin Thật Lòng! Con Vẫn Tin Ngài Luôn!
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Chuyện Hẹn Hò” của Trần Thiện Thanh
18/06/2018

Phước cho những ai chưa thấy mà đã tin!”
(Giăng 20:29b)

Ngàn lời ca lòng con xin kính dâng
Chúa Yêu Thương là Đấng con thờ tôn.
Nguyện đời con luôn tìm kiếm ý Cha
Cha khuyên dạy con hạ mình xin vâng.

Trọn đời con nguyện tôn vinh Chúa thôi
Chúa yêu con Ngài vẫn đi cùng con.
Dù đời con qua nhiều nỗi bể dâu
Con vẫn tin thật lòng! Con vẫn tin Ngài luôn!

Những chặng đường gian nan con sờn bước
Ngài quan phòng, thêm sức, dắt đưa con.
Có nhiều khi linh hồn con yếu đuối
Trượt chân, lạc đường… Ngài vẫn thứ tha con.

Khi mệt nhoài, đau thương trong cuộc sống
Cha dịu dàng khuyên tha thiết bên con.
Cho con sức mạnh, cho con đừng thối chí
Để linh hồn con say mềm tình Cha!

Con vững tin luôn rằng Ngài ngày đêm chăn giữ con!
Chúa yêu con Ngài vẫn đi cùng con.
Dù đời con qua nhiều nỗi bể dâu
Con vẫn tin thật lòng! Con vẫn tin Ngài luôn!

(Hát hai lần rồi hát tiếp phần dưới đây)

Dù đời con qua nhiều nỗi bể dâu
Con vẫn tin thật lòng! Con vẫn tin Ngài luôn!
Dù đời con qua nhiều nỗi bể dâu
Con vẫn tin thật lòng! Con vẫn tin Ngài luôn!

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
YouTube: Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos
Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Share This:

Comments are closed.