136 views

Karaoke Thánh Ca: Chớ Lo Chi Ngày Mai

Chớ Lo Chi Ngày Mai
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Que Será, Será”
của Jay Livingston và Ray Evans
22/08/2018

Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!”
(Ma-thi-ơ 28:20b)

Lòng tôi bình an
Từ khi Jesus
Tìm tôi và cứu tôi
Thoát bao tội ô.
Ngài thân thiết bên tôi
Cùng tôi bước đi
Ngài khuyên nhủ tôi, bảo rằng:
Chớ lo chi ngày mai!
Ta mãi luôn bên con từ nay.
Đời lắm khi cuồng phong, bể dâu
Ta vẫn mãi gần con!
Con sẽ mãi bình an!

Lòng tôi mừng vui
Từ khi Jesus
Là Vua và Chúa tôi
Sống bên cạnh tôi.
Ngài chăn dắt tôi luôn
Dù tôi vấp chân
Ngài an ủi tôi, bảo rằng:
Chớ lo chi ngày mai!
Ta mãi luôn bên con từ nay.
Đời lắm khi buồn lo, sầu đau
Ta vẫn mãi gần con!
Con sẽ mãi mừng vui!

Lòng tôi bình an
Và luôn mừng vui
Jesus đã cứu tôi
Khiến tôi hồi sinh.
Ngài nâng bước chân tôi
Và thêm sức thiêng.
Ngài luôn nhắc tôi, bảo rằng:
Chớ lo chi ngày mai!
Ta mãi luôn bên con từ nay.
Dù thế gian rồi đây tận chung
Ta vẫn mãi gần con!
Con sẽ mãi bình an!
Đời con luôn mừng vui!

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube: Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Share This:

Comments are closed.