143 views

Karaoke Thánh Ca: Chính Chúa Là Tình yêu


Chính Chúa Là Tình Yêu
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Jamaica Farewell” của Irving Burgie
28/07/2018

“…Ngài vẫn yêu những người thuộc về mình, là những người trong thế gian,
Ngài vẫn yêu họ cho đến cuối cùng.”
(Giăng 13:1)

Lòng rộn ràng
niềm vui trong Chúa.
Chúa Jesus yêu tôi.
Ôi! Tình Ngài tha thiết.

Và Lời Ngài
Lời ban Sự Sống
Khiến cho tôi luôn an
vui quanh đêm ngày.

Tôi hứa nguyện từ nay
vì Ngài mà sống.
Và tôi xin
dâng đời mình lên Chúa.

Chính Chúa là tình yêu
yêu tôi tình nồng thắm.
Mãi mãi từ nay tôi sẽ cùng đi bên Chúa
không ngại ngùng.

Cuộc đời này
dù bao giông tố;
Chúa luôn đi bên tôi
Tôi cùng Ngài chung bước.

Và tình Ngài
Tình luôn tha thiết;
dẫn đưa tôi đi trong
vinh quang thiên đàng.

Tôi hứa nguyện từ nay
vì Ngài mà sống.
Và tôi xin
dâng đời mình lên Chúa.

Chính Chúa là tình yêu
yêu tôi tình nồng thắm.
Mãi mãi từ nay tôi sẽ cùng đi bên Chúa
không ngại ngùng.

(Hát hai lần rồi hát tiếp phần dưới đây)

Tôi hứa nguyện từ nay
vì Ngài mà sống.
Và tôi xin
dâng đời mình lên Chúa.

Chính Chúa là tình yêu
yêu tôi tình nồng thắm.
Mãi mãi từ nay tôi sẽ cùng đi bên Chúa
không ngại ngùng.

Tôi hứa nguyện từ nay
vì Ngài mà sống.
Và tôi xin
dâng đời mình lên Chúa.

Chính Chúa là tình yêu
yêu tôi tình nồng thắm.
Mãi mãi từ nay tôi sẽ cùng đi bên Chúa
không ngại ngùng.

Tôi hứa nguyện từ nay
vì Ngài mà sống.
Và tôi xin
dâng đời mình lên Chúa.

Chính Chúa là tình yêu
yêu tôi tình nồng thắm.
Mãi mãi từ nay tôi sẽ cùng đi bên Chúa
không ngại ngùng.

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube: Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Share This:

Comments are closed.