965 views

Karaoke: Ta Đi Trong Đức Tin

Ta Đi Trong Đức Tin
Pastor Huỳnh Christian Timothy
(Theo Điệu Nhạc “Em Đi Trên Cỏ Non” của Bắc Sơn)
12/03/2017

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTM5MzM5MTlf/17_TaDiTrongDucTin%28EmDiTrenCoNon%29Priscilla.mp3

Ta đi trong đức tin lòng luôn
hướng về Lời Chúa
Ta đi trong đức tin
không ngập ngừng bao chặng đường xa
Khi phong ba dập vùi
trên đường đi
Ta luôn vững tin
Lời Chúa truyền
An lòng không dừng bước
trung tín vượt chặng đường xa

Ta yêu thương lẫn nhau tình yêu
đến từ tình Chúa
Ta yêu thương lẫn nhau
không hận thù không muộn phiền nhau
Khi phong ba dập vùi
Ta cùng nương
bên nhau vững tin
Lời Chúa truyền
Trong Ngài ta cùng bước
trung tín vượt chặng đường xa

Có những lúc bâng khuâng
hỏi lòng, Chúa đã yêu ta
Biết báo đáp sao đây
ân tình Chúa chết thay ta?
Xin hết cuộc đời luôn mãi
theo Chúa cùng đi tới
Bên Chúa lòng luôn trung tín
Yêu Chúa tình tha thiết

Ta hân hoan bước đi
trong lòng luôn ngóng đợi ngày mai
Khi Jesus giáng lâm
ta được cùng lên tận trời cao
Ta bên nhau đợi chờ
Trong lòng ta luôn nghe trái tim
mình rung động
Lúc được hiệp nhau trong Chúa
hạnh ngộ trời cao
Lúc được hiệp nhau trong Chúa
hạnh ngộ trời cao

Có những lúc bâng khuâng
hỏi lòng, Chúa đã yêu ta
Biết báo đáp sao đây
ân tình Chúa chết thay ta?
Xin hết cuộc đời luôn mãi
theo Chúa cùng đi tới
Bên Chúa lòng luôn trung tín
Yêu Chúa tình tha thiết

Ta hân hoan bước đi
trong lòng luôn ngóng đợi ngày mai
Khi Jesus giáng lâm
ta được cùng lên tận trời cao
Ta bên nhau đợi chờ
Trong lòng ta luôn nghe trái tim
mình rung động
Lúc được hiệp nhau trong Chúa
hạnh ngộ trời cao
Lúc được hiệp nhau trong Chúa
hạnh ngộ trời cao

Tải xuống lời bài hát:
https://od.lk/d/MV8xNTE3NjM1NDJf/17_TaDiTrongDucTin%28EmDiTrenCoNon%29.pdf

Tải xuống nhạc đệm:
https://od.lk/d/MV8xNTE3NjQyNDZf/17_TaDiTrongDucTin%28EmDiTrenCoNon%29.wav

Tải xuống karaoke video:
https://od.lk/d/MV8xNTE3NjQwMTNf/17_TaDiTrongDucTin%28EmDiTrenCoNon%29.mp4

Tải xuống karaoke video với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTM5MzM4ODlf/17_TaDiTrongDucTin%28EmDiTrenCoNon%29Priscilla.mp4

Share This:

Comments are closed.