2,254 views

Karaoke: Ngày Chúa Gần Tới


Nguồn: https://youtu.be/34JsaCZgudM


Nguồn: https://youtu.be/n89fPP_I0FM

Ngày Chúa Gần Tới
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Thu Vàng” của Cung Tiến
01/06/2017

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla
https://od.lk/f/MV8xNTUzMzExOTlf

Cùng nhau ta rao ra Tin Lành
Người đây đó cần đến thiên ân
Lòng đau thương và sầu mênh mông
Thế nhân mỗi ngày đi vào hư vong!

Cùng nhau ta khuyên câu vui mừng
Bình an sống vì Chúa hôm nay.
Lòng luôn luôn tìm cầu thiên ân
Chúa luôn dẫn đường ai người vui tin.

Lời Chúa mời đón và ngày Chúa gần tới.
Ngày Chúa gần tới, sao người không lòng tin?
Đời sống dù có sang giàu với quyền thế
Nhưng rồi qua đi và tay trắng!

Đừng say mê quên đi linh hồn
Đáng giá nhiều lần thế giới này.
Người nghe chăng lời mời yêu thương
Đón nhận Tin Lành, Jesus tình thương!

Cùng nhau ta trông mong ơn lành
Ngày Jesus ngự đến trên mây.
Ngài đưa ta vào nơi vinh quang
Phước lành muôn đời, thiên đàng an vui.

Cùng nhau ta khuyên câu vui mừng
Bình an sống vì Chúa hôm nay.
Lòng luôn luôn tìm cầu thiên ân
Chúa luôn dẫn đường ai người vui tin.

Cùng sống Lời Chúa, chờ ngày Chúa gần tới.
Ngày Chúa gần tới, ta cùng chung lòng tin.
Đời sống dù có bao ngày tháng sầu khó
Ta cùng bên nhau lòng trung tín.

Cùng nhau ta trông mong ơn lành
Đáng giá nhiều lần thế giới này.
Ngài đưa ta vào nơi vinh quang
Phước hạnh muôn đời, chung vui từ nay.
Ngài đưa ta vào nơi vinh quang
Phước hạnh muôn đời, chung vui từ nay.

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát:
https://od.lk/f/MV8xNTUzMzEyMDJf

Tải xuống nhạc đệm:
https://od.lk/f/MV8xNTUzMzEyMDFf

Tải xuống karaoke video:
https://od.lk/f/MV8xNTUwODg1NDdf

Tải xuống audio với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/f/MV8xNTUzMzExOTlf

Tải xuống karaoke video với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/f/MV8xNTUzMzExOTdf

Share This:

Comments are closed.