1,011 views

Karaoke: Mãi Muôn Đời Jesus Là Cứu Chúa Yêu Tôi

Mãi Muôn Đời Jesus Là Cứu Chúa Yêu Tôi
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Historia De Un Amor” của Carlos Eleta Almarán
Nhạc đệm bởi Nguyễn Bảo Chương: https://youtu.be/IdB9l5QGewI
14/11/2017

Nguồn: https://youtu.be/FAEgp7Xi6Zs

Nguồn: https://youtu.be/t4e21zYK9Ys

Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật cao sâu.
Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật bao la.
Tình Ngài yêu thương tôi còn mãi luôn;
Dìu tôi qua bao nhiêu ngày tháng năm;
Cùng bên tôi đi qua cuộc sống.

Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật cao sâu.
Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật bao la.
Tình Ngài yêu thương tôi mãi thiết tha.
Đời tôi luôn an vui từng phút giây;
Vì phong ba rồi sẽ qua đi.

Mãi muôn đời Jesus là Cứu Chúa yêu tôi
không thay dời.
Mãi muôn đời tôi vẫn tìm đến với Jesus
không ngại ngần.
Mãi muôn đời Jesus còn đó.
Mãi muôn đời Jesus hằng sống.
Mãi muôn đời tôi sẽ cùng Chúa
Sống vinh quang trong ơn nhiệm mầu.

Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật cao sâu.
Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật bao la.
Trọn đời tôi vui trong tình Chúa luôn.
Ngài yêu tôi, yêu tôi thật thiết tha.
Tình Jesus còn mãi trong tôi.

Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật cao sâu.
Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật bao la.
Tình Ngài yêu thương tôi còn mãi luôn;
Dìu tôi qua bao nhiêu ngày tháng năm;
Cùng bên tôi đi qua cuộc sống.

Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật cao sâu.
Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật bao la.
Tình Ngài yêu thương tôi mãi thiết tha.
Đời tôi luôn an vui từng phút giây;
Vì phong ba rồi sẽ qua đi.

Mãi muôn đời Jesus là Cứu Chúa yêu tôi
không thay dời.
Mãi muôn đời tôi vẫn tìm đến với Jesus
không ngại ngần.
Mãi muôn đời Jesus còn đó.
Mãi muôn đời Jesus hằng sống.
Mãi muôn đời tôi sẽ cùng Chúa
Sống vinh quang trong ơn nhiệm mầu.

Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật cao sâu.
Ngài hằng yêu thương tôi, tình Chúa
thật bao la.
Trọn đời tôi vui trong tình Chúa luôn.
Ngài yêu tôi, yêu tôi thật thiết tha.
Tình Jesus còn mãi trong tôi.

Trọn đời tôi vui trong tình Chúa luôn.
Ngài yêu tôi, yêu tôi thật thiết tha.
Tình Jesus còn mãi trong tôi.

Trọn đời tôi vui trong tình Chúa luôn.
Ngài yêu tôi, yêu tôi thật thiết tha.
Tình Jesus còn mãi trong tôi.

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”
Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNjA1NzkyODdf
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNjAzNjIzMDNf
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNjAzNjE3MzRf
Youtube karaoke: https://youtu.be/FAEgp7Xi6Zs
Tải xuống tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNjA2MjE3Mjlf
Tải xuống karaoke video hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNjA2MjE2NTlf
Youtube karaoke tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://youtu.be/t4e21zYK9Ys

Share This:

Comments are closed.