1,304 views

Karaoke: Jesus Christ Vua Từ Ái

Nguồn: https://youtu.be/EwQAtMHHINI

Âm Giai E:

Nguồn: https://youtu.be/-SEog6d2e5M

Nguồn: https://youtu.be/di4GLZF48-o

Jesus Christ Vua Từ Ái
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Les Amoureux Qui Passent” của Christophe
Tiếng Đàn của Van Vu: https://youtu.be/wniQ0e0ReEw
12/11/2017

Khắp trái đất tôn thờ Ngài
Cất tiếng hát ca tụng Ngài
Đấng Cứu Rỗi cho loài người
Jesus Christ Vua Từ Ái

Chúa đã chết trong nhục hình
Đã gánh lấy bao tội tình
Để cứu vớt ai thật lòng
Ăn năn, thoát xa đời cũ

Tình Ngài đời đời còn nguyên
Luôn tha thiết theo thời gian
Cho ta quên hết đắng cay
Đưa ta qua từng ngày tháng

Tình Ngài nồng nàn đậm sâu
Ru ta những câu ủi an
Cho ta thêm sức mới luôn
An vui trong cuộc đời mới

Giữa những đắng cay cuộc đời
Hãy đến với ân tình Ngài
Chúa vẫn ngóng trông từng giờ
Ban ơn thứ tha tội lỗi

Hãy đắm đuối trong tình Ngài
Hãy cúi xuống tôn thờ Ngài
Đấng Cứu Rỗi cho loài người
Jesus Christ Vua Từ Ái

Tình Ngài đời đời còn nguyên
Luôn tha thiết theo thời gian
Cho ta quên hết đắng cay
Đưa ta qua từng ngày tháng

Tình Ngài nồng nàn đậm sâu
Ru ta những câu ủi an
Cho ta thêm sức mới luôn
An vui trong cuộc đời mới

Giữa những đắng cay cuộc đời
Hãy đến với ân tình Ngài
Chúa vẫn ngóng trông từng giờ
Ban ơn thứ tha tội lỗi

Hãy đắm đuối trong tình Ngài
Hãy cúi xuống tôn thờ Ngài
Đấng Cứu Rỗi cho loài người
Jesus Christ Vua Từ Ái

Tình Ngài đời đời còn nguyên
Luôn tha thiết theo thời gian
Cho ta quên hết đắng cay
Đưa ta qua từng ngày tháng

Tình Ngài nồng nàn đậm sâu
Ru ta những câu ủi an
Cho ta thêm sức mới luôn
An vui trong cuộc đời mới

Tình Ngài đời đời còn nguyên
Luôn tha thiết theo thời gian
Cho ta quên hết đắng cay
Đưa ta qua từng ngày tháng

Tình Ngài nồng nàn đậm sâu
Ru ta những câu ủi an
Cho ta thêm sức mới luôn
An vui trong cuộc đời mới

Tình Ngài đời đời còn nguyên
Luôn tha thiết theo thời gian
Cho ta quên hết đắng cay
Đưa ta qua từng ngày tháng

Tình Ngài đời đời còn nguyên
Luôn tha thiết theo thời gian

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”
Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNjAyMzg1MDJf
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNjAyMzg0OTdf
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNjAyMzg0OTVf
Youtube karaoke: https://youtu.be/EwQAtMHHINI
Tải xuống nhạc đệm (âm giai E): https://od.lk/f/MV8xNjAzNjMzODBf
Tải xuống karaoke video (âm giai E): https://od.lk/f/MV8xNjAzNjQyNzBf
Youtube karaoke (âm giai E): https://youtu.be/-SEog6d2e5M
Tải xuống tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNjAzNjMzODRf
Tải xuống karaoke video hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNjAzNjMyMDVf
Youtube karaoke tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://youtu.be/di4GLZF48-o

Share This:

Comments are closed.